Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat met mijn verlofdagen als ik met pensioen ga?

Ik werk als bediende en ga in augustus volgend jaar met pensioen. Hoe zit dat dan met mijn verlofdagen? Moet ik die allemaal opnemen? En op hoeveel dagen heb ik recht?
©Photo News

‘Er bestaan geen specifieke regels rond het opnemen van vakantiedagen wanneer je met pensioen gaat’, zegt Geert Vermeir van het juridisch kenniscentrum van de hr-dienstenleverancier SD Worx. ‘Eigenlijk gelden hiervoor de gewone regels: de vakantierechten voor volgend jaar bouw je dit jaar op. Ook wie volgend jaar met pensioen gaat, bouwt tijdens de periode waarin hij werkt nog vakantierechten op. Als u in 2019 een volledig jaar gewerkt hebt, hebt u in 2020 dus recht op het maximaal aantal wettelijke vakantiedagen.’

U bent niet verplicht om al die dagen op te nemen voor u met pensioen gaat, maar doorgaans doen werknemers dat wel. ‘Dat moet wel gebeuren in samenspraak met de werkgever’, weet Vermeir. Dagen die niet worden opgenomen, maar waar u recht op hebt, worden gewoon uitbetaald. Dat geldt ook voor extralegale feestdagen en anciënniteitsdagen of arbeidsduurverminderingsdagen (adv-dagen), maar u wordt alleen betaald voor de dagen waar u recht op heeft. Adv-dagen krijgt u omdat u officieel een paar uur per week meer werkt dan de gemiddelde arbeidsduur in een bedrijf of sector. Als u in augustus met pensioen gaat, hebt u geen recht meer op de adv-dagen voor de resterende maanden van dat jaar. Die worden dan ook niet uitbetaald.

U zult volgend jaar ook nog vakantiegeld krijgen, zowel enkel als dubbel. ‘Waarschijnlijk zult u het volledige dubbele vakantiegeld al krijgen voor u met pensioen gaat, want dat wordt doorgaans in mei of juni uitbetaald. Enkel vakantiegeld krijgt u telkens bij de opname van een vakantiedag. Als uw arbeidscontract effectief ten einde loopt, wordt het eventuele saldo aan vakantierechten uitbetaald, inclusief de rechten die u in 2020 nog opbouwde tot en met augustus, ook als ze nog geldig zijn tot na augustus. Dat heet vervroegd vakantiegeld. Omdat u met pensioen gaat, neemt u die dagen in 2021 natuurlijk niet op.’

Weet dat u ook als gepensioneerde ‘vakantiegeld’ krijgt. Het bedrag en de berekening daarvan verschillen wel sterk van het vakantiegeld als werknemer. U krijgt dat vakantiegeld niet in het jaar dat u met pensioen gaat. ‘Het daaropvolgende jaar - 2021 in dit geval - wordt het geld toegekend op basis van het aantal maanden dat het pensioen werd uitbetaald tijdens het jaar waarin het is ingegaan’, aldus Vermeir.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud