Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wie ontvangt mijn groepsverzekering als ik voor mijn pensionering overlijd?

Voorziet uw groepsverzekering in een uitbetaling als u voor de geplande pensioenleeftijd zou overlijden, dan wordt die vergoeding betaald aan de begunstigde(n) in het contract.
Advertentie
©Photo News

De meeste contracten voorzien in een standaardbegunstigde, bijvoorbeeld de echtgenoot of wettelijk samenwonende, de kinderen...

Als u dat wenst, kunt u een andere begunstigde aanduiden. U moet uw verzekeraar daarvan wel schriftelijk op de hoogte brengen. U moet dan een of meer begunstigden aanduiden voor het geval de hoofdbegunstigde eerder zou sterven dan u, en zonder dat u de belangen van uw familie in het gedrang brengt.

Duidt u meerdere begunstigden aan, vergeet dan niet voor elk van hen hun aandeel te vermelden. Denk er ook aan die clausule aan te passen en uw verzekeringsmaatschappij in te lichten wanneer uw gezinssituatie fundamenteel wijzigt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud