Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Kan ik een grond met pachtovereenkomst verkopen?

Mijn zus en ik hebben in onverdeeldheid een onbebouwd perceel geërfd van een tante. Nu blijkt dat die grond al jaren wordt gebruikt door een buur, die er zonder toestemming van onze tante kippen houdt en groenten teelt. Kan dat? En mochten we in de toekomst een pachtovereenkomst aangaan, kunnen we de grond dan nog verkopen?
Advertentie
©ANP

Als de buurman geen vergoeding voor het gebruik van het perceel grond betaalt, kan hij niet inroepen titularis te zijn van enige huurovereenkomst of pachtovereenkomst. Volgens informatie van de Federatie van het Notariaat is de betaling van een bedrag een essentieel element, en dat ontbreekt in uw geval.

9
jaar
Als een pachtovereenkomst wordt afgesloten, moet die een looptijd van minstens negen jaar hebben.

Het gaat hier in wezen om een gedogen of een - stilzwijgend - toegestane bruikleen. Bij gebrek aan een vaste duurtijd kan de eigenaar daaraan op elk moment een einde stellen.

Als een pachtovereenkomst wordt afgesloten, moet die een looptijd van minstens negen jaar hebben. Nadien wordt ze in principe steeds automatisch verlengd met periodes van negen jaar.

Overeenkomst opzeggen

Zulke overeenkomsten zijn niet zonder meer opzegbaar. Opzeggen kan alleen om bepaalde redenen, zoals het voornemen om het goed zelf te exploiteren of het plan om het te gebruiken als bouwgrond. De opzeg kan ten vroegste aan het einde van de eerste pachtperiode gebeuren.

Voorkooprecht

Het bestaan van een pachtovereenkomst verhindert niet dat het goed wordt verkocht. Bij verkoop moet u de pachter een voorkooprecht aanbieden. Oefent hij zijn voorkooprecht niet uit, dan verwerft de koper het onroerend goed belast met de pachtovereenkomst. Hij kan dan nadien zelf de pachtovereenkomst opzeggen als hij het goed wil exploiteren.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud