Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Mag een syndicus zomaar een contract met een dienstverlener opzeggen?

Mag een syndicus eenzijdig - dus zonder toestemming van de algemene vergadering - een lopend contract met een dienstverlener opzeggen? Er werden geen contractuele gebreken met de dienstverlener vastgesteld.
©Sofie Van Hoof

In de jaarlijkse vergadering van mede-eigenaars nemen de eigenaars van een appartement beslissingen over de gemeenschappelijke delen van hun flatgebouw. ‘Een syndicus moet de beslissingen van de algemene vergadering uitvoeren. Als de syndicus meent dat een leverancier niet langer voldoet of dat een andere leverancier beter en/of goedkoper is, dan legt hij dat voor op de algemene vergadering, waar een beslissing wordt genomen’, legt Dorien Stevens van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) uit. ‘Voor zo’n beslissing volstaat een gewone meerderheid.’ De raad van mede-eigendom, die de syndicus bijstaat en controleert, kan niet in naam van de mede-eigenaars treden om een beslissing te nemen. ‘Elke medeeigenaar moet worden gehoord’, aldus Stevens.

In de wet staat dat een syndicus - onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering - geen verbintenissen kan aangaan waarvan de termijn langer is dan de duur van zijn mandaat. ‘Dat mandaat mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een beslissing van de algemene vergadering.’

‘Bepaalde contracten, bijvoorbeeld voor energie, worden evenwel pas interessant als ze voor een langere termijn gesloten worden. Om zo’n contract af te sluiten, is de goedkeuring van de algemene vergadering nodig. Respecteert de syndicus dat niet, dan kunt u daarvoor een klacht indienen bij het BIV. Ook naar de vrederechter stappen is een optie.’ 

Zit u met een vraag over uw vastgoed? Onze redacteurs beantwoorden ze of schakelen een expert in. Stuur ze naar redactie@netto.be


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud