netto

Laat de kosten je pensioen niet opeten

Wie een levensverzekering afsluit, kan maar beter de kosten goed in het oog houden of er alleszins over onderhandelen. Na ongeveer dertig jaar kan je dat 2.000 euro opleveren. Hou daarom nauwgezet alle kosten in het oog.

(netto) – De klassieke levensverzekering ruimt al geruime tijd plaats voor de flexibele gemengde levensverzekering van het type Universal Life. De verzekerde stort daarbij zoveel en wanneer hij wil. In ruil voor die flexibiliteit krijgt de verzekeringnemer wel enkel een gewaarborgde rentevoet voor de gestorte premies en dus niet voor de toekomstige premies. De rentevoet kan ook op elk ogenblik worden aangepast.

Ook aan dat soort van levensverzekeringen zijn tal van kosten verbonden. Die lopen op van 3 tot 6 procent. Bij het afsluiten van een verzekering is het dus belangrijk uit te kijken naar verzekeringen met een laag kostenpercentage of om er alleszins over te onderhandelen. Daardoor kan je je pensioenkapitaal op het einde van de rit nog fors optrekken.

2.000 euro

Hoe belangrijk het is om te onderhandelen over de instapkosten, wordt al gauw duidelijk in het volgende voorbeeld. Zowel Jan als Tom sparen sinds hun 35ste via een levensverzekeringscontract met gewaarborgde verzekering. Toch ziet hun eindkapitaal er anders uit omdat het verschil in kosten 3 procent bedraagt:

71.366,73 euro

Jan en Tom sparen dus elk jaar evenveel, maar de kosten bij Tom zijn lager dan die bij Jan. Het eindkapitaal van Tom is ruim 2.000 euro hoger dan dat van Jan. Dat bewijst dat als je goed onderhandelt over de instapkosten, je dat extra pensioenkapitaal kan opleveren.

Welke kosten?

In de eerste plaats zijn er de instapkosten die aangerekend worden bij de onderschrijving van het contract, bij de storting van de eerste premie en bij alle volgende stortingen. Het is dus in feite het recht om deel te nemen aan het product waar je je geld in belegt.

Vervolgens zijn er de commissiekosten. Die kosten zelden meer dan 3 procent. In feite variëren ze vooral in functie van het statuut van de cliënt en van de grootte van het gestorte bedrag.

Maar naast de instap- en commissiekosten, worden heel wat andere kleine kosten aangerekend die de rekening uiteindelijk toch doen oplopen. Denk maar aan de beheer- of administratiekosten of de kosten voor gespreide betaling. En dan zijn er nog de uitstapkosten. Die worden aangerekend telkens als je geld opvraagt dat werd gestort in een (niet fiskaal) verzekeringscontract, vóór de normale einddatum (meestal de pensioendatum). De kosten voor een totale afkoop bedragen meestal 5 procent.

Nu zaterdag in Netto Magazine

Pensioensparen: Vermijd dat de kosten je kapitaal opeten

Wat met je Fortis-obligaties?

Voedingssector bewijst defensieve kwaliteiten in crisistijd

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect