Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Eerste hulp bij bankklachten

Heeft u een geschil met uw bank, vermogensbeheerder of kredietmaatschappij? U kan daarvoor naar de rechtbank stappen. Maar misschien zijn gerechtskosten en een dure advocaat helemaal niet nodig. Een ombudsman kan voor u bemiddelen.
Advertentie

(netto) – Wie klachten heeft over zijn bank, krediet of belegging, kan daarvoor bij de ombudsdienst terecht. Let wel: dat kan pas nadat u uw klacht ook al hebt voorgelegd aan de klachtendienst van de financiële instelling. Het volstaat dus niet om uw bankkantoor gecontacteerd te hebben. Op www.ombfin.be vindt u een lijst met de bevoegde diensten voor elke instelling.

Uw klacht mag niet slaan op het commerciële beleid van de instelling. Zo is de Bemiddelingsdienst bijvoorbeeld niet bevoegd voor een klacht na een kredietweigering of een toegepast tarief. De Bemiddelingsdienst kan wel tussenkomen indien het tarief niet correct is toegepast, maar zal zich niet uitspreken over de hoogte van het bedrag.

Hoe klachten vermijden?

Françoise Sweerts, ombudsvrouw bij Bemiddelingsdienst Banken, geeft 6 tips.

1. Informeer u goed over de risico's verbonden aan een beleggingsproduct.
2. Lees de documenten grondig vooraleer u ze ondertekent en vraag uitleg als u iets niet begrijpt.
3. Kapitaalgarantie is er doorgaans op de eindvervaldag, niet eerder. De waarborg blijft meestal beperkt tot uw kapitaal en niet de opbrengst.
4. Staar u niet blind op de hoge eerste coupon(s).
5. Houd voor ogen dat een hoog rendement altijd samengaat met een groot risico.
6. Vul zorgvuldig de lijst in met vragen over uw profiel, die de financiële instelling u voorlegt.

Beleggingen met verlies

"Eind 2008 en begin dit jaar sloeg een groot deel van de geschillen op adviezen over financiële instrumenten en beleggingen", zegt ombudsvrouw Françoise Sweerts. De klachten houden vaak verband met de MiFID-regelgeving. Sinds 1 november 2007 moet men bij particuliere klanten peilen naar hun financiële draagkracht, hun ervaring, hun kennis van beleggingsproducten en het doel van de belegging. Enkel producten die overeenstemmen met hun profiel, mogen aangeboden worden. Daarnaast moet de bank informatie geven over de kenmerken van het product, de risico's en de kosten. "De betrokkenen hebben verlies geleden en verwijten hun financiële instelling dat ze slecht advies hebben gekregen of dat het product niet overeenstemt met hun profiel", vervolgt Sweerts.

Te complexe producten

"Er komen ook dikwijls klachten binnen over complexe producten zoals gestructureerde en eeuwigdurende obligaties. Die producten zijn voor veel klanten moeilijk te begrijpen", zegt Sweerts. "De hoge gegarandeerde coupon van gestructureerde obligaties tijdens de eerste jaren is aantrekkelijk, maar nadien wordt de coupon variabel. Bij eeuwigdurende obligaties kan het inlegkapitaal niet altijd gerecupereerd worden."

Hoe dient u een klacht in?

U moet uw klacht schriftelijk indienen, met een kopie van de briefwisseling die u al voerde met de financiële instelling en alle relevante documenten. Schrijf naar:

Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen
Mevrouw Françoise Sweerts
Mevrouw Pamela Renders, permanente vertegenwoordiger van de consumentenbelangen
Belliardstraat 15 - 17 bus 8, 1040 Brussel,Tel: 02/545 77 70
E-mail: ombudsman@ombfin.be

Zaterdag 9/5 in Netto, gratis bij De Tijd

Eerste hulp bij geldklachten

  • Hoe redt een ombudsman uw centen?
  • Tijd om opnieuw aandelen te kopen?
  • Presteren kleine fondsen beter?
  • Zijn bedrijfsobligaties nog interessant?
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud