Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Waarom erfgenamen niet meteen het huis mogen leeghalen

Wat als u plots erfgenaam wordt? Wat zijn uw rechten en plichten?
Advertentie

(netto) - Als een dierbare overlijdt, lijkt de wereld plots te stoppen met draaien. Maar net op dat moment moet u als familielid meteen actie ondernemen. Netto stelt 3 vragen hierover aan Liliane Versluys, advocate en auteur van ‘Je rechten bij erfenis’.

1. Welke ‘fouten’ maken erfgenamen vaak?

“Wat veel gebeurt, is dat erfgenamen het huis van de overledene leeghalen. De zetel gaat naar de dochter die op kot gaat, de spullen in de kelder en de zolder worden naar het containerpark gebracht, enzovoort. Wie dat doet, ontrekt activa uit de nalatenschap ten nadele van eventuele schuldeisers. Bovendien wekt de erfgenaam dan de schijn dat hij of zij de nalatenschap zonder meer aanvaardt. Daardoor is het niet meer mogelijk om de nalatenschap de te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, dat wil zeggen in afwachting van een inventaris.”

2. Wat mag iemand die de erfenis niet zomaar wil aanvaarden, zeker niet doen?

“Hij mag niets doen waarmee hij de indruk wekt dat hij de nalatenschap aanvaardt. Maar dat is sneller gebeurd dan men denkt. In ieder geval mag hij niets doen dat niet hoogdringend is en mag hij alleen daden stellen als bewaarder. Concreet: de onroerende voorheffing op het onroerend goed laat hij beter onbetaald wegens een niet-dringende schuld, maar dringende herstellingswerken laten uitvoeren mag wel omdat hij daarmee ieders belangen veiligstelt. Hij mag wel het abonement van kabel-tv en internet opzeggen en bederfbare goederen weggooien, maar de auto van de overledene verkopen doet hij beter niet. Doet u dat toch, vermeld dan uitdrukkelijk dat dat niet als een daad van aanvaarding beschouwd kan worden."

3. Wat als een erfgenaam probeert om de kluis van de overledene leeg te maken?

“Na een overlijden worden de kluizen zeer snel geblokkeerd. De bank opent de kluis ten vroegste tien werkdagen nadat ze het attest of de akte van erfopvolging gekregen heeft. Alle erfgenamen moeten de aanvraag tot opening ondertekenen. Erfgenamen die niet kunnen weerstaan aan de verleiding om de kluis vlugger leeg te halen, moeten goed beseffen dat dat strafbaar is. Hetzelfde geldt voor de truc met twee kluizen, waarbij men zich aanmeldt om naar zijn eigen kluis te gaan maar zich in de praktijk begeeft naar de kluis van de overledene. Door de afschaffing van effecten aan toonder zal die praktijk, wat betreft de papieren effecten, vanaf 2014 in ieder geval al uitdoven.”

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud