Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Doe de test: bent u klaar voor uw pensioen?

Eind vorig jaar schudde de regering-Di Rupo de pensioenregels fel door elkaar. Hoe goed bent u intussen op de hoogte van alle wijzigingen? Doe de test en ontdek of u goed op weg bent naar een aangenaam pensioen.
©ILLUSTRA

‘We hebben de eerste stap gezet, niet de laatste.’ Het zijn zowat de laatste woorden die Vincent Van Quickenborne als minister van Pensioenen uitsprak over zijn pensioenhervorming. Enkele dagen later week hij uit naar Kortrijk, waar hij vanaf begin volgend jaar Stefaan De Clerck opvolgt als burgemeester.

In dit geval was er geen reden om te twijfelen aan de juistheid van zijn woorden. De regering-Di Rupo heeft inderdaad de meest ingrijpende pensioenhervorming doorgevoerd sinds Jean-Luc Dehaene in de jaren negentig.

Wat moet u doen om uw pensioen te redden?

Moet u nu echt aan de slag blijven tot uw 65? Wordt het pensioen van vrouwen beter? Wat gebeurt er met uw pensioen bij echtscheiding? Wat mag u nog bijverdienen na uw pensioen?

Blijf niet met vragen zitten tot aan uw pensioen. Lees de Netto Pensioengids van De Tijd en ontdek wat u nu al kunt doen om een goed pensioen op te bouwen. Met tips voor jong en oud, om rijk met pensioen te gaan in 12 stappen.

De Netto pensioengids, zaterdag 24 november 2012 gratis bij De Tijd.

Maar bij haar aantreden reikten de ambities van de regering-Di Rupo nog veel verder. Begin 2012 lanceerde toenmalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne ‘10 pensioenwerven’ voor bijkomende hervormingen. Zijn opvolger Alexander De Croo zet, dixit zijn woordvoerder, ‘maximaal in op het uitvoeren van de tien pensioenwerven die door zijn voorganger werden geformuleerd.’

Die 10 pensioenwerven staan vandaag lang niet allemaal in de steigers. En ook over de maatregelen die wel al van kracht zijn, heerst onduidelijkheid. Onder meer omdat er ook heel wat overgangsmaatregelen nodig zijn. Of omdat bepaalde principes wel al beslist zijn, maar nog niet in concrete wetteksten zijn gegoten. De Vlaamse pensioenombudsman Tony Van Der Steen vreest alvast volgend jaar overstelpt te worden met klachten.

Hoe goed bent u op de hoogte van de regels over het wettelijk pensioen? En kent u de finesses van de aanvullende pensioenen die via de werkgever worden opgebouwd? Want die worden almaar belangrijker om uw levensstandaard na de pensionering op peil te houden. En wat weet u van het fiscaal gestimuleerd pensioensparen, de zogenaamde derde pijler? Doe de test hieronder en ontdek of u een pensioenspecialist dan wel een pensioenleek bent.

 

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud