Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe verdubbelt u uw pensioenspaarpot?

Vroeg begonnen is dubbel gewonnen bij pensioensparen. Steeds meer jongeren komen tot dat besef, waardoor 18- tot 35-jarigen de belangrijkste leeftijdsgroep voor pensioensparen is geworden.

(netto) - Dat het wederbeleggingseffect een belangrijke rol speelt voor de belegger is al langer geweten. Het effect, waarbij de winsten herbelegd worden en op hun beurt rendement opleveren, wordt belangrijker naarmate de beleggingshorizon toeneemt. En dus speelt het zeker voor de pensioenspaarfondsen een essentiële rol.

Om de impact te meten, onderzochten we in welke mate het eindkapitaal op 65-jarige leeftijd wijzigt naarmate de spaarder op vroegere leeftijd begint. Hiervoor werd aangenomen dat het pensioenspaarfonds een gemiddelde return van 5 procent per jaar opleverde en dat de inflatie uitkwam op 2 procent per jaar. Voor de aanslagvoet werd uitgegaan van een tarief van 35 procent.

Verdubbeling

De resultaten tonen aan dat uw kapitaal verdubbelt naarmate u 10 jaar vroeger begint. Wie bijvoorbeeld op 40 jaar met pensioensparen begint, zal op 65-jarige leeftijd een kapitaal opgebouwd hebben van 49.196 euro. Dat bedrag houdt rekening met de taks op het langetermijnsparen van 10 procent die op 60-jarige leeftijd wordt afgehouden. Wie 10 jaar vroeger begint, op 30 jaar, ziet zijn kapitaal op 65 jaar oplopen tot 98.798 euro. Nog eens 10 jaar vroeger beginnen, op 20 jaar, levert u al een eindkapitaal op van 184.024 euro.

Vanzelfsprekend is het niet voor elke 20-jarige vanzelfsprekend om aan pensioensparen te doen. Niet iedereen is op die leeftijd al aan het werk, of heeft genoeg budgettaire ruimte om maandelijks 72,5 euro opzij te zetten. Toch tonen de cijfers aan dat steeds meer jongeren de weg naar pensioensparen vinden. “Het pensioensparen is bijzonder succesvol in de leeftijdsgroep van de 18- tot 35-jarigen. In 2009 maakte die leeftijdsgroep meer dan de helft uit van de stortingen in die fiscaal gunstige producten. Ze vertegenwoordigen momenteel 18 procent van het aantal contracten, tegenover 14 procent in 2006”, luidt het bij Dexia.

Ook BNP Paribas Fortis merkt de trend op dat men steeds vroeger begint met pensioensparen. “Jongeren blijken zich steeds meer bewust te zijn van de pensioenproblematiek en willen graag geïnformeerd worden”, luidt het bij BNP Paribas Fortis. Het succes van de fondsen onderstreept het belang van de fiscale stimulus in de bewustwording van jongeren. Steeds meer zijn ze overtuigd van de noodzaak van pensioensparen. Die fiscale stimulus afschaffen, zoals door enkele politici wordt geopperd, zou de bewustwording dus een forse knauw geven.

Beperk het verlies van uw pensioenspaarpot

Van de 17 pensioenspaarfondsen die in België worden aangeboden, bestaat de meerderheid uit dynamische fondsen. Dat zijn fondsen die voor ongeveer 70 procent in aandelen beleggen. Dat type fondsen is geschikt voor langetermijnspaarders, maar wordt risicovoller naarmate de spaarder zijn pensioenleeftijd nadert. Om die reden is het aan te raden op 55-jarige leeftijd het kapitaal over te hevelen naar een defensief fonds. Die fondsen beleggen ongeveer 30 procent van de portefeuille in aandelen en zijn dus minder kwetsbaar bij een zware beurscorrectie.

Overstappen van het ene fonds naar het andere fonds kan zonder problemen. Er is geen fiscale penalisatie. Er zijn wel transferkosten, die kunnen oplopen tot 50 euro, maar u kunt met uw (‘nieuwe’) bank onderhandelen om die over te nemen. Een overstap van een pensioenspaarfonds naar een pensioenspaarverzekering (of omgekeerd) is niet mogelijk. U kunt wel kiezen om zowel een verzekering als een fonds aan te houden, maar u kunt per jaar slechts in één van die producten storten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud