Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Pensioensparen voor elke leeftijd

Hoe jonger u met pensioensparen begint, hoe groter uw spaarpotje is op pensioenleeftijd.

(netto) - Toch is het ook nuttig om uw strategie in functie van uw leeftijd te bepalen. De belangrijkste  aandachtspunten per leeftijdscategorie.  

18 tot 30 jaar

Pensioensparen via de derde pijler kanal vanaf 18 jaar. Toch gebeurt het in de praktijk zelden dat jongeren al vanaf die leeftijd beginnen te sparen. Het weinige spaargeld waarover ze beschikken, besteden ze  aan vrije tijd of aan een eigen auto. Toch loont het de  moeite al vanaf jonge  leeftijd met pensioensparen  te  beginnen.

Wie op  18-jarige leeftijd  begint en elk jaar  bijvoorbeeld 800  euro stort, met  een jaarlijks  rendement van  7 procent, heeft  op 64-jarige leeftijd  een kapitaal van  250.000 euro. Wie op  30-jarige leeftijd begint,  haalt op 64-jarige leeftijd  een kapitaal van 102.000  euro, minder dan de  helft dus. Dat betekent  dat jongeren die op jonge  leeftijd al over de financiële  mogelijkheden  beschikken, het best zo  vroeg mogelijk met pensioensparen  beginnen.  Ook al lijkt hun pensioen  dan nog veraf.  

30 tot 50 jaar  

Pensioensparen is een langetermijnbelegging.  Geef daarom de voorkeur  aan een dynamisch pensioenspaarfonds.  In die fondsen is het percentage  aandelen het grootst. Een goede  indicatie van het potentiële rendement  is het jaarlijkse rendement sinds  oprichting van de 8 dynamische pensioenspaarfondsen  die al langer dan  15 jaar bestaan. Ondanks de zware  correctie op de beurzen sinds de kredietcrisis  scoren pensioenspaarfondsen  nog steeds met een gemiddeld  rendement van 6,8 procent per jaar.   

50 tot 60 jaar  

Wie op jonge leeftijd begon met pensioensparen  in een dynamisch fonds en  de pensioenleeftijd nadert, heeft al een  belangrijke spaarpot opgebouwd. De  vraag rijst dan of u dat kapitaal nog  steeds wilt blootstellen aan zoveel risico.  U heeft enkele mogelijkheden. 

  • U plaatst het volledige kapitaal over  naar een defensief pensioenspaarfonds.  Dat kan bij de meeste banken  volledig kosteloos. Op die manier stelt  u uw opgebouwde kapitaal aan minder  risico bloot.   

  • U laat het vermogen in het fonds  staan en u begint met een pensioenspaarverzekering.  Op die manier blijft  uw opgebouwde kapitaal wel blootstaan  aan veel risico, maar zijn  uw nieuwe stortingen volledig  vrij van risico. U kunt  slechts een van beide  zaken doen in hetzelfde  jaar: ofwel storten in  een fonds, ofwel in een  verzekering.   

  • U blijft de stortingen  doen in het dynamische  fonds. Dat is aan  te raden op een moment  dat de beurzen heel zwaar  zijn teruggevallen en het  neerwaartse risico veel  beperkter is geworden  dan het opwaartse  potentieel.  

U plaatst het volledige kapitaal over  naar een defensief pensioenspaarfonds.  Dat kan bij de meeste banken  volledig kosteloos. Op die manier stelt  u uw opgebouwde kapitaal aan minder  risico bloot.   

U laat het vermogen in het fonds  staan en u begint met een pensioenspaarverzekering.  Op die manier blijft  uw opgebouwde kapitaal wel blootstaan  aan veel risico, maar zijn  uw nieuwe stortingen volledig  vrij van risico. U kunt  slechts een van beide  zaken doen in hetzelfde  jaar: ofwel storten in  een fonds, ofwel in een  verzekering.   

U blijft de stortingen  doen in het dynamische  fonds. Dat is aan  te raden op een moment  dat de beurzen heel zwaar  zijn teruggevallen en het  neerwaartse risico veel  beperkter is geworden  dan het opwaartse  potentieel.  

+ 60 jaar  

Uw opgebouwde kapitaal kunt u opvragen  vanaf uw 60ste verjaardag. U bent  daartoe niet verplicht. Wel is het zo dat  de anticipatieve heffing van 10 procent  (16,5 procent voor stortingen voor 1993)  doorgerekend wordt op het opgebouwde  kapitaal op uw 60ste verjaardag. Dat  gebeurt tegen een fictief rendement. Het  is zeker aan te raden te blijven storten  tot uw 64ste omdat u nog tot die leeftijd  fiscaal gunstig kunt storten. Alle stortingen  na uw 60ste zijn niet meer onderworpen  aan de heffing. Als u 65 bent,  heeft u nog verschillende mogelijkheden.    

  • U laat uw opgebouwde kapitaal  gewoon staan. Dat kan in principe zolang  u dat wilt. Dat kan een aangewezen  strategie zijn als een beursmalaise  uw kapitaal behoorlijk heeft aangetast  én u het kapitaal niet dringend nodig  heeft.   

  • U vraagt uw geld gedeeltelijk op. Bij  de meeste banken is het mogelijk uw  pensioenkapitaal in schijven op te vragen.  Dat kan bijvoorbeeld nuttig  zijn net na een beurscrisis en  als u het pensioenspaarpotje  niet volledig hoeft aan te  spreken.   

  • U haalt uw volledige  bedrag af.   

U laat uw opgebouwde kapitaal  gewoon staan. Dat kan in principe zolang  u dat wilt. Dat kan een aangewezen  strategie zijn als een beursmalaise  uw kapitaal behoorlijk heeft aangetast  én u het kapitaal niet dringend nodig  heeft.   

U vraagt uw geld gedeeltelijk op. Bij  de meeste banken is het mogelijk uw  pensioenkapitaal in schijven op te vragen.  Dat kan bijvoorbeeld nuttig  zijn net na een beurscrisis en  als u het pensioenspaarpotje  niet volledig hoeft aan te  spreken.   

U haalt uw volledige  bedrag af.   

"Begin pas vanaf uw  30ste met pensioensparen"

Een vaak gehoorde stelling is dat jongere mensen pas vanaf hun  30ste met pensioensparen moeten beginnen. Nochtans begint  één op de drie Belgen al voor zijn 30ste met pensioensparen.  Vanwaar komt die uitspraak dan? Volgens William De Vijlder van  Fortis Investments zijn er twee redenen waarom pensioensparen  vanaf die leeftijd meer zin heeft. "Tussen uw 18de en 30ste  kan het een betere investering zijn om een huis te kopen en uw  hypotheeklening binnen de perken te houden", zegt De Vijlder.   

Net als de investeringen in pensioenspaarfondsen genieten de  kapitaal- en intrestaflossingen van hypotheekleningen van fiscale aftrekbaarheid. "Een tweede mogelijke reden is dat uw beleggingshorizon op 18 jaar nog te lang is om in een gemengd pensioenspaarfonds te beleggen. Een pensioenspaarfonds belegt  zowel in aandelen als in obligaties en het kan op die leeftijd  meer zin hebben om 100 procent in aandelen te beleggen", zegt  De Vijlder. Toch benadrukt de hoofdstrateeg dat er geen enkel  probleem is met pensioensparen vanaf uw 18de, op voorwaarde  dat u het fiscale voordeel volledig kunt uitbuiten en u uiteraard  genoeg middelen ter beschikking heeft.  

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud