Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wilt u loonsverhoging inruilen voor extra bedrijfspensioen?

Een loonsverhoging opgeven in ruil voor een hoger aanvullend pensioen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zet die verschuiving op de agenda van de sociale partners voor dit najaar.
©EPA

Wie vandaag werkt, kunnen we geen financieel onbezorgde oude dag garanderen met het wettelijk pensioen alleen. Bacquelaine windt er geen doekjes om tijdens een gesprek met De Tijd naar aanleiding van De Pensioengids die morgen verschijnt.

Hervormen in tijden van budgettaire krapte betekent nu eenmaal besparen. Aan de reeds opgebouwde rechten wordt niet geraakt, maar er zal meer en langer gewerkt moeten worden in ruil voor de opbouw van pensioenrechten, erkent de minister. ‘Er zal op twee benen moeten worden gewandeld’, vindt de Franstalige liberaal. Dat tweede ‘been’ is het via de werkgever opgebouwde aanvullende pensioen.

3%
Minister van Pensioenen Bacquelaine wil dat minstens 3 procent van de loonmassa voor de opbouw van een aanvullend pensioen wordt gebruikt.

Zoals geweten wil Bacquelaine de stortingen in dergelijke bedrijfspensioenplannen zien verdrievoudigen, tot minstens 3 procent van het loon. Hij rekent erop dat de sociale partners daar werk van maken. Dit najaar leggen zij de loonnorm voor 2017-2018 vast. Die norm bepaalt hoeveel de loonkosten in de privésector mogen stijgen zodat de loonkosten in ons land gelijke tred houden met de ontwikkelingen in onze directe buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk. ‘Ik heb Michèle Sioen, de voorzitster van de Groep van tien, gevraagd een deel van die marge te besteden aan hogere bijdragen voor het aanvullend pensioen in plaats van aan onmiddellijke loonsverhogingen. Dat in de mate dat daar marge voor is boven op de indexeringen en baremieke verhogingen.’

Pensioengids 2016

Uw pensioen in 100 vragen

  • Op welke leeftijd zal ik nu met pensioen mogen?
  • Hoeveel brengt mijn groepsverzekering op?
  • Ik ben zelfstandige. Hoe kan ik mijn wettelijk pensioen aanvullen?
  • enz.
De Pensioengids 2016 is op 24 september verschenen. Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

 

De omvang van de bijdragen voor de aanvullende pensioenen staat al op de agenda van de sociale partners. In het kader van het eenheidsstatuut moeten zij tegen 2025 de verschillen in het aanvullend pensioen wegwerken. Vandaag krijgen arbeiders minder vaak een aanvullend pensioen en is het bedrag bijna altijd lager dan dat van bedienden.

Bacquelaine werkt ook aan nieuwe systemen zodat werknemers, zelfstandigen én contractuele ambtenaren ‘een aanvullend pensioen die naam waardig’ kunnen opbouwen. Zo heeft de regering 32 miljoen euro gereserveerd voor een aanvullend pensioen voor de federale contractuele ambtenaren. Die laatsten bouwen pensioenrechten op zoals werknemers in de privésector, maar hebben nog geen toegang tot een aanvullend pensioen. Daarnaast is er 12 miljoen gereserveerd voor het POZ dat volgend jaar wordt ingevoerd. Zelfstandigen kunnen daarmee een aanvullend pensioen opbouwen zoals bedrijfsleiders van een vennootschap dat vandaag al kunnen. In het kader van de begrotingsopmaak voor 2017 moet de regering ook een bedrag vastleggen voor het nieuwe VAPW. Werknemers kunnen daarmee vanaf volgend jaar zelf bepalen of en welk deel van hun loon hun werkgever mag inhouden voor een hoger aanvullend pensioen.

Bacquelaine krijgt bij die begrotingsbesprekingen wel het verwijt dat zijn hervormingen minder opleveren dan verwacht. Maar hij pareert die kritiek. ‘De pensioenhervorming ligt aan de basis van de meest omvangrijke besparingen van deze regering.’

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud