Ga naar De Tijd ×
×
Recentste eerst
  • Oudste eerst

Herman Kox

13:56 - 28 september 2017

Grensarbeiders moeten nu doorwerken tot hun 67 jaar en 4 maanden ook al omdat ze een aanvullend pensioen van België krijgen pas op hun 67 en 4 maanden. Frappant is daarbij nog dat het opgebouwde pensioen 2 pijler bij werkgever in Nederland moet ingeleverd worden aan de Belgische staat. Het resterend deel van die 2 pijler wordt progressief belast. België is het eerste land in Europa die inlevering van de 2 de pijler opeist. Dit is een regeling van de hand van De Croo Jr me een knipoog naar open VLD. (hij noemde het het terugdraaien Sinterklaas regeling grensarbeiders). Ik kan eenieder die in het buitenland wil of kan gaan werken, aanraden goed na te denken alvorens die stap te zetten.

Herman Kox

13:38 - 28 september 2017

Dat zijn precies die belgen die in Nederland werken en nu al moeten doorwerken tot hun 67 jaar en 4 maanden. Stoppen op 65 heeft geen zin want dan krijgt men geen pensioen (AOW). Sterker nog, raakt men werkloos tussen 65 en 67 jaar en 4 maanden dan moet men bij OCMW aankloppen. Geen WW en geen DOP.

Bernard Pauwels 4

10:45 - 28 september 2017

Toch verwarrend het begin van het artikel ... het is OF 65 jaar OF 45 jaar loopbaan voor onbeperkt bijverdienen, niet 65jaar zijn EN 45 jaar loopbaan hebben ... zoals trouwens verder wel juist wordt weergegeven.

ludovicus renders (real)

10:34 - 28 september 2017

Zij die verder werken zijn zeker niet zij die een zwaar beroep of ploegen arbeid deden. Rustpensioen of ouderdomspensioen beduiden dat het genoeg is geweest ; en dus plaats maken voor jonge mensen. Als 80 jarige mag ik dus 500€/maand belasting vrij bij verdienen. Maar als ik 500€ rente VERDIEN met gespaard geld waarop reeds belasting is betaald ; dan wordt mijn 500€ zwaar belast ; welke logica zien onze beleidsmakers in deze regels ?? of is er ergens afgunst ??

Michel G.315

07:33 - 28 september 2017

Tegenover 2.5 miljoen gepensioneerden blijven dit toch uiterst marginale cijfers, wat is de bedoeling van zulke artikels ?

mme3665286

Denk twee keer na voor u als bruggepensioneerde met vervroegd pensioen gaat

65 en tóch blijven voort werken? Bijna 3.000 Belgen doen het

  • 28 september 2017 06:20
Senioren met een loopbaan van 45 jaar kunnen vanaf hun 65ste het pensioen opnemen én daarnaast onbeperkt bijverdienen. © REUTERS

Senioren met een loopbaan van 45 jaar kunnen vanaf hun 65ste het pensioen opnemen én daarnaast onbeperkt bijverdienen. © REUTERS

3.000 Belgen nemen het pensioen niet op als ze 65 zijn. Ze werken gewoon verder en verdienen nog zo’n 43.000 euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Hoewel de pensioengerechtigde leeftijd op 65 ligt, zijn er zo’n 3.000 Belgen die ook op rijpere leeftijd niet van ophouden weten en ook dan geen pensioen opvragen.

Vorig jaar waren er nog 2.870 senioren van 65 of ouder die een beroepsinkomen hebben aangegeven en geen pensioen.

Het gemiddelde jaarinkomen van deze nog actieve 65-plussers bedroeg gemiddeld 43.224 euro. Als men daar de 227 senioren uit weglaat die vorig jaar minder dan 1.000 euro aan beroepsinkomsten hebben aangegeven, bedraagt het gemiddeld inkomen op oudere leeftijd 46.903 euro. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de FOD Financiën.

Pensioengids

Alle pensioenmaatregelen van de regering-Michel

Wat verandert er nu echt voor uw pensioen?

De Pensioengids is op 30 september verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

De cijfers voor 2015 wijken daar niet veel van af. Toen waren er 3.094 niet-gepensioneerde 65-plussers met een gemiddeld beroepsinkomen van 43.070 euro. De 2.855 senioren die meer verdienden dan 1.000 euro per jaar, gaven een gemiddeld beroepsinkomen van 46.644 euro aan.

‘’Het kan om allerhande beroepsinkomsten gaan: lonen, bezoldigingen als bestuurders, winsten van zelfstandigen of baten van vrije beroepen’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën.

Onbeperkt bijverdienen

Nochtans mogen 65-plussers met een loopbaan van 45 jaar sinds begin 2015 het pensioen opnemen én daar bovenop onbeperkt bijverdienen. Op die bijverdiensten moeten de gepensioneerden dan wel belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betalen.

In 2016 waren er 1,8 miljoen gepensioneerden zonder enig beroepsinkomen tegenover 85.875 die, naast het pensioen, wel wat bijverdienden. Dat inkomen bedroeg gemiddeld 16.352 euro.

Daaruit mag men niet besluiten dat er 85.875 gepensioneerden nog bijklussen. Dat zou te kort door de bocht zijn. ‘Het gaat immers ook om personen die pas in de loop van 2016 met pensioen zijn gegaan en mogelijk nog een aantal maanden een loon van hun laatste werkgever hebben ontvangen’, aldus Adyns.

Hoe bijklussen na uw pensioen?

In het begrotingsakkoord van afgelopen zomer staan enkele nieuwigheden voor gepensioneerden die graag iets willen bijverdienen.

→ Kleine bijverdiensten

Krijgt u een kleine vergoeding als dirigent van het jeugdkoor of als trainer van de lokale voetbalploeg - kortom: u bent actief in het vrijetijdswerk - dan mag u tot 6.000 euro per jaar onbelast verdienen.

Bovendien zullen vanaf 1 januari 2018 gepensioneerden ook belastingvrij aan de slag mogen in zogenaamde ‘flexijobs’ in de horeca en in kleinhandelszaken.

→ Grotere bijverdiensten

Maar u mag als gepensioneerde ook meer bijverdienen. Al zijn er dan wel twee voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet u socialezekerheidsbijdragen en belastingen betalen. Ten tweede moeten voor jonge gepensioneerden de bijverdiensten beperkt blijven.

→ Onbeperkt bijverdienen

Bent u ouder dan 65 of hebt u een loopbaan van 45 jaar achter de rug, dan mag u sinds begin 2015 onbeperkt bijverdienen tijdens uw pensioen. U moet wel een arbeidscontract sluiten of zich inschrijven als zelfstandige.

OPGELET! 

Bent u jonger dan 65 en hebt u geen 45 loopbaanjaren op de teller, dan is het bedrag dat u mag verdienen beperkt. Voor wie een rustpensioen geniet, ligt de grens als werknemer op 7.797 euro bruto per jaar, of 11.696 euro voor wie kinderen ten laste heeft. Met een overlevingspensioen liggen de grensbedragen op 18.154 en 22.693 euro. Voor bijverdiensten als zelfstandige liggen de plafonds iets lager. Meer verdienen mag, maar dan wordt er gekort op het pensioen.

Ontvangt u een gezinspensioen (een van de partners heeft weinig of niet gewerkt), dan gelden er gelijkaardige beperkingen voor wat uw huwelijkspartner nog mag verdienen. Hier is het nog belangrijker de grensbedragen niet te overschrijden. Verdient de huwelijkspartner te veel, dan wordt er immers geen bedrag afgetrokken van het pensioen naargelang de grootte van de overschrijding, maar wordt meteen het gezinspensioen omgezet naar dat van een alleenstaande.

Welke afhoudingen gelden er op die inkomsten?

  • Op de inkomsten als werknemer zijn de gewone socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd.
  • Oefent u een activiteit uit als zelfstandige, dan moet u sociale bijdragen betalen, maar tegen een verminderd tarief: 14,70 procent. U hebt recht op dat tarief als u een rustpensioen geniet, of als 65-plusser alleen maar een overlevingspensioen hebt. Verdient u meer dan 56.182 euro per jaar, dan geldt boven die drempel een tarief van 14,16 procent. Op het inkomen boven 82.795,16 euro zijn geen bijkomende sociale bijdragen verschuldigd. De sociale bijdragen gelden op het netto belastbaar inkomen. Zijn uw plannen veel minder ambitieus en denkt u dat uw inkomen onder 2.878,84 euro blijft, dan moet u uw sociaal verzekeringsfonds daarvan verwittigen opdat de sociale bijdragen helemaal wegvallen. Verwittigt u niet, dan betaalt u het minimum van 109,03 euro per kwartaal.
Bron: Netto

Advertentie

Advertentie
× Sluiten