Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

'Ambtenaren langer laten werken is legitiem'

Het Grondwettelijk Hof keurt de afschaffing van de diplomabonicatie voor ambtenaren goed. Daardoor zal de meerderheid van de ambtenaren langer aan de slag moeten blijven.
Advertentie
©Photo News

Sinds 2016 wordt de diplomabonificatie voor ambtenaren geleidelijk aan afgebouwd, om tegen 2030 volledig uit te doven. Dankzij die bonificatie tellen bepaalde jaren die een ambtenaar op de studiebanken doorbrengt, mee voor zijn recht op vervroegd pensioen als het diploma een vereiste is om aangeworven, benoemd of gepromoveerd te worden.

De vakbonden hadden de afschaffing aangevochten bij het Grondwettelijk Hof omdat die volgens hen neerkwam op een ‘kaakslag voor het hoger geschoold overheidspersoneel’. Het uitdoven van de diplomabonificatie raakt zowat de helft van alle ambtenaren.

Pensioengids

Alle pensioenmaatregelen van de regering-Michel

Wat verandert er nu echt voor uw pensioen?

De Pensioengids is op 30 september verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Het Planbureau becijferde vorig jaar dat in 2015 48 procent van de ambtenaren die met pen­sioen gingen, de studiejaren als gewerkte jaren in rekening kon brengen. Nog volgens het Planbureau zou dat percentage de komende jaren nog toenemen.

'Het Hof erkent dat de doelstelling van algemeen belang, nagestreefd door de wet die de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn wil garanderen door rekening te houden met de budgettaire kost van de vergrijzing van de bevolking, een legitieme doelstelling is'. 

De regering schafte de diplomabonifcatie af om de voorwaarden voor vervroegd pensioen tussen de verschillende statuten te harmoniseren. Voor werknemers en zelfstandigen telden studiejaren immers al niet mee voor het recht op vervroegd pensioen. ‘Het Hof is van mening dat, gezien de demografische evolutie, die harmonisering, die de wet wil verwezenlijken door de burgers aan te zetten langer te werken, een pertinente maatregel vormt.' 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud