Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Levert studiejaren afkopen u extra pensioen op?

Gelet op de karige wettelijke pensioenen in België lijkt de mogelijkheid om uw latere pensioen op te krikken een aanrader. Toch is de nieuwe regeling niet voor iedereen de heilige graal. Met deze tool kunt u uitrekenen of het in uw geval zinvol is.
Advertentie
Hoe meer een ambtenaar op het einde van zijn loopbaan verdient, hoe meer een studiejaar afkopen hem oplevert. Voor werknemers en zelfstandigen is die link met het loon er niet. ©BELGA

Vanaf 1 december kan iedereen volgens een nieuwe procedure studiejaren afkopen om mee te laten tellen voor het pensioen.

Gunstregeling tot december 2020

Er geldt tot dan een forfaitair tarief van 1.500 euro bruto. Het maakt niets uit hoe oud u bent en hoe lang geleden u bent afgestudeerd. Rekening houdend met een fiscaal voordeel van aan het marginale tarief van maximaal 50 procent bedraagt de nettoprijs 750 euro.

Tot 1 december 2019 geldt voor ambtenaren die op 1 juni 2017 vastbenoemd waren zelfs een ‘superkoopjestarief’ van 1.275 euro bruto, of 637,5 euro netto, rekening houdend met het maximale fiscale voordeel (exclusief gemeentebelasting)

Pensioengids

Alle pensioenmaatregelen van de regering-Michel

Wat verandert er nu echt voor uw pensioen?

De Pensioengids is op 30 september verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Met die overgangsregeling hoopt de regering zoveel mogelijk oudere werknemers én ambtenaren, over de streep te trekken om dat nu snel te doen. Want ook ambtenaren zullen voortaan moeten betalen om hun studiejaren mee te laten tellen voor hun pensioen, terwijl dat vroeger gratis gebeurde als dat diploma een vereiste was voor hun functie.

Al geldt dat laatste niet retroactief. Voor ambtenarenpensioenen die ingaan vanaf juni 2018 blijven alle verworven rechten behouden die werden opgebouwd tot juni 2017. Voor een ambtenaar die vier jaar moest studeren om het diploma te behalen dat vereist was voor zijn functie én die driekwart van zijn loopbaan achter de rug heeft, tellen drie van die vier studiejaren nog altijd gratis mee voor de pensioenberekening.

Vanaf december 2020

Vanaf december 2020 kost een studiejaar afkopen 1.500 euro voor wie dat binnen 10 jaar na zijn afstuderen doet. Dat forfaitair bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wie al langer dan 10 jaar afgestudeerd is, betaalt vanaf december 2020 aanzienlijk meer. Hoe ouder u bent, hoe duurder het zal zijn. ‘Wie op zijn 35ste vijf studiejaren afkoopt, betaalt in totaal 17.242 euro’, aldus het kabinet Pensioenen. Tijdens de overgangsperiode (zie hierboven) zou diezelfde persoon daarvoor 7.500 euro betalen.  

Wat levert het op?

Voor werknemers en zelfstandigen

Elk geregulariseerd studiejaar levert werknemers en zelfstandigen een jaarlijks extra brutopensioen op van 266,66 euro (alleenstaande) of 333,33 euro (gezinspensioen). Het maakt niet uit hoeveel u verdiende tijdens uw loopbaan.

Opgelet: een gezinspensioen wordt alleen toegekend aan een gehuwde werknemer of zelfstandige wiens echtgenoot geen of een beperkt inkomen heeft. Alle anderen krijgen een alleenstaandenpensioen.

Voor ambtenaren

Voor ambtenaren hangt de pensioenverhoging wel samen met het loon tijdens de loopbaan. Het jaarlijkse pensioen wordt namelijk verhoogd in verhouding tot hun loon in de laatste 10  jaar. Voor ambtenaren  die dit jaar 55 jaar of ouder zijn, geldt het referentieloon tijdens de laatste vijf jaar van de loopbaan.

Een ambtenaar die tijdens de laatste 10 jaar van zijn carrière gemiddeld 48.000 euro verdiende, betekent dat bijvoorbeeld een jaarlijkse pensioenverhoging van 800 euro bruto.

Is het interessant?

Of het voor u interessant is tijdens de overgangsperiode studiejaren af te kopen, kunt u uitrekenen met deze tool.

Omdat voor ambtenaren de terugverdientijd afhangt van het loon, zult u dat verwachte loon op het einde van uw loopbaan ook moeten invoeren.

‘Om de werkelijke terugverdientijd te berekenen, volstaat het niet om de regularisatiebijdrage van 750 euro (inclusief fiscaal voordeel) te delen door de brutopensioenverhoging’ ,merkt pensioenspecialist Pieter Gillemon van PwC op. Want een extra euro bruto pensioen levert niet iedereen een euro extra nettopensioen op.

Tot op heden leidt binnen bepaalde grenzen een hoger brutopensioen zelfs tot een daling van het nettopensioen. De regering is van plan om op het einde van het jaar een wet goed te keuren zodat die fiscale pensioenval vanaf het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) weggewerkt wordt.

‘Maar wie bruto tussen 15.500 euro en 17.000 euro pensioen krijgt, blijft in de gevarenzone, waarbij elke euro extra brutopensioen in bepaalde situaties zo goed als volledig wordt wegbelast’, geeft Gillemon aan. ‘Het is problematisch voor alleenstaanden die geen andere beroepsinkomsten of andere progressief belastbare inkomsten (bvb. huurinkomsten) genieten.’ Als u in dat geval bent, is studiejaren afkopen natuurlijk niet zinvol.

‘Ook als uw wettelijk pensioen al zeer hoog ligt, levert studiejaren afkopen niet altijd winst op’, waarschuwt Gillemon. Voor ambtenaren bijvoorbeeld bedraagt het wettelijke maximumpensioen ongeveer 78.000 euro per jaar. Wie dit maximum al bereikt zonder bijkomende studiejaren, zal geen euro extra pensioen krijgen als hij studiejaren afkoopt.

Wat moet u allemaal weten over de nieuwe procedure om uw studiejaren in te zetten voor uw pensioen?
  • Iedereen die studiejaren wil laten meetellen voor het pensioenbedrag, zal daarvoor moeten betalen.
  • Alle diploma’s, zelfs als ze niet vereist zijn voor uw functie, kunnen worden ‘afgekocht’.
  • Tot 2020 kunt u alleen volledige studiejaren vanaf uw 20ste verjaardag afkopen. Nadien kunt u ook studiejaren voor uw 20ste regulariseren.
  • U kunt slechts één diploma regulariseren. 
  • Bisjaren komen niet in aanmerking. Deed u zeven jaar over een studie die na vijf jaar een diploma oplevert, dan kunt u slechts vijf jaar afkopen.
  • Afgekochte studiejaren verhogen het brutopensioen, maar tellen niet mee als loopbaanjaren om te bepalen of u in aanmerking komt voor een vervroegd pensioen. De diplomabonificatie voor ambtenaren wordt tegen 2030 geleidelijk afgeschaft.
  • U kunt ten hoogste twee keer in uw loopbaan studiejaren regulariseren. Wie vier jaar studeerde, kan dus bijvoorbeeld twee keer twee studiejaren afkopen.
  • Voor elke afkoop moet de regularisatiebijdrage in één keer integraal betaald worden. 
  • De regularisatiebijdrage is fiscaal aftrekbaar tegen marginaal tarief. Dat is het belastingtarief op de hoogste inkomensschijf in uw personenbelasting. Bedraagt uw belastbare inkomen dit jaar meer dan 38.830 euro (aanslagjaar 2018 voor inkomsten 2017), dan is uw marginale belastingtarief 50 procent. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud