Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

De beste spaarrentes in augustus

Nooit eerder stond er zoveel geld geparkeerd op spaarrekeningen: 168 miljard euro. Nochtans zijn er meer mogelijkheden om te sparen dan het spaarboekje.
Advertentie

(netto/de tijd) - Belgen bevestigen hun reputatie als noeste spaarders. Sinds begin dit jaar vloeide volgens onze collega’s van De Tijd bijna 19 miljard euro richting klassieke spaarboekjes. Er staat nu ongeveer 168 miljard euro op geparkeerd. Dat brengt de spaarquote op ongeveer 16 procent, tegen 12,8 procent in 2008.

Waarom?

Er zijn 3 redenen waarom de gezinnen veel meer sparen dan een jaar geleden.

  1. Gezinnen proberen hun vermogen weer op te bouwen na de forse beursverliezen van vorig jaar.
  2. Ten tweede vrezen veel consumenten dat ze hun job zullen verliezen door de recessie. De Europese Commissie verwacht dat de werkloosheidsgraad in de eurozone in 2010 zal pieken op 11,5 procent, tegenover 7,5 procent in 2008. Eén op de twee Belgen vreest in de komende maanden zijn job kwijt te spelen. Bijna 70 procent van de Belgen vreest dat de economische crisis haar dieptepunt nog niet heeft bereikt. Dat blijkt uit een opiniepeiling die de Europese Commissie vrijdag heeft gepresenteerd. Gevraagd naar de impact van de crisis op de werkgelegenheid antwoordt 69 procent van de Belgen dat het ergste nog moet komen. In de hele Europese Unie denkt 61 procent van de mensen dat het dieptepunt van de crisis nog niet is bereikt.
  3. Veel gezinnen zijn bezorgd over de sterke stijging van de begrotingstekorten en de overheidsschuld. Het verleden toont aan dat gezinnen meer geld opzijzetten als vadertje staat zich in financiële moeilijkheden werkt. Ter illustratie: in 1993, toen het Belgische begrotingstekort richting 10 procent aandikte, spaarde de Belg liefst 20 procent van zijn inkomen. De sanering van de financiën heeft er vervolgens toe geleid dat de Belg minder ging sparen.

De juiste keuze?

De vraag rijst echter: is het spaarboekje echt hét wondermiddel? “Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht”, lijkt de Belg te redeneren. En inderdaad, de reële rente op ‘het boekje’ is zeker niet slecht. De huidige geafficheerde rentes van 2 à 2,5 procent ogen dan misschien wel mager en zeker heel wat fletser dan de 4 procent die een jaar geleden schering en inslag was, maar toch ligt het reële rendement nu aanzienlijk hoger dan toen. De Belgische inflatie bedroeg in juli -1,68 procent, het laagste peil sinds 1955. Het reële rendement komt daardoor uit op bijna 4 procent. Vorig jaar piekte de inflatie boven de 5 procent, waardoor de reële rente minder dan nul bedroeg.

De banken spelen handig in op de historisch hoge spaardrift van de Belgen. En daarbij zetten ze steeds vaker ook andere producten in de verf. Producten die even zeker of bijna even zeker zijn als het spaarboekje. Maar die wel een hoger rendement kunnen opleveren.

Nadeel van zo'n termijnrekening in vergelijking met een spaarboekje is dat het geld minder liquide is. De vraag is dus wat het belangrijkste is: meer rendement of behoud van flexibiliteit. Aan u als spaarder om die knoop door te hakken.

Overzicht van alle banken?
Vergelijk hier

Alle banken op een rij

Hieronder vindt u de beste spaarrentes vandaag. Klik hier voor het totaaloverzicht. Stop de pagina tussen uw favorieten en bookmarks, zo kent u op elk moment de meest actuele rentestanden.

Spaarrentes (bron: www.rentegids.be op 01/08/2009)

Fintro Babyrekening
(0-2 jaar)

Niets dan tegestellingen

Nog nooit spaarden we zoveel. En dat op een moment dat lenen erg interessant is. De marktrente was zelden zo zwak: 1 procent op korte termijn en minder dan 3,5 procent op 10 jaar. De inflatie is al 3 maanden negatief en zal dat waarschijnlijk nog blijven tot oktober, voorspelt het Planbureau. Lenen, zeker op korte termijn, is vanuit pure financiële logica dan ook aan te moedigen. Tot zover de theorie. Want het is algemeen geweten dat de banken de gelegenheid te baat nemen om hun winstmarges te herstellen en dat zij de daling van de marktrenten niet volledig doorrekenen aan hun klanten.

Een andere paradox: de aandelenmarkten presteren uitstekend. Ze presteren zelfs te goed, menen sommigen. Hoe komt dat? Omdat ze anticiperen op een herneming van de economie en omdat de bedrijven beter presteren dan tot nu toe werd verwacht. En toch blijven de rentevoeten erg zwak. Die rente zou nochtans een weerspiegeling moeten zijn van de economische conjunctuur.
.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud