Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Rente spaarboekje vanaf 1 april maximum 3%

Het koninklijk besluit over de hervorming van het spaarboekje is vandaag gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de basisrentevoet op spaardeposito's vanaf april tot minstens eind juni gelimiteerd zal worden tot 3 procent.

(netto) - Er is al enige tijd sprake van een hervorming van het spaarboekje. Maar tot op heden was het wachten op de concrete details hierover. Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad zijn die details nu eindelijk bekend. Aanvankelijk was de ambitie om de nieuwe regels in werking te laten treden op 1 januari, maar het was al duidelijk dat die streefdatum niet langer haalbaar was. De nieuwe regels treden in werking op op 1 april.

Wat verandert er?

De aangroeipremie verdwijnt. Vanaf april zal de vergoeding enkel nog bestaan uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Deze getrouwheidspremie wordt toegekend, ofwel voor de bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven, ofwel per kalenderjaar, voor de bedragen die gedurende ten minste 11 opeenvolgende maanden van datzelfde kalenderjaar op dezelfde rekening ingeschreven bleven.

De basisrente mag het hoogste van de twee volgende percentages bedragen: 3 procent of de reporente van de ECB. Deze reporente is het belangrijkste rentetarief van de ECB en bedraagt momenteel 2,5 procent. De koppeling zal twee keer per jaar moeten gebeuren op basis van de ECB-rente van juni en december.

De getrouwheidspremie moet minstens een kwart van de geboden basisrente bedragen, maar mag niet hoger liggen dan 50 % van de maximale basisrentevoet. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

Wat betekent dit voor je spaarboekje?

Concreet betekent dit dat de basisrente vanaf 1 april geplafonneerd wordt op 3 procent. Op 10 december bedroeg de reporente van de ECB namelijk slechts 2,5 procent. Die 3 procent is aanzienlijk lager dan het plafond van 4,25 procent dat nu geldt.

Tenzij de ECB de rente tegen juni fors zou optrekken, zal de maximum toegelaten basisrente overigens heel 2009 op 3 procent blijven. Door de economische crisis en het weinige gevaar op inflatie is de kans immers bijzonder klein dat de ECB voor juni de rente fors zal optrekken.

Voor een overzicht van de actuele rentetarieven kan je terecht op www.rentegids.be.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud