Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Laat u niet verblinden door hoge coupons

De Belgische baggergroep DEME wil tot 200 miljoen euro ophalen met een obligatie-uitgifte op zes jaar. De brutocoupon bedraagt 4,145 procent, maar netto levert hij de belegger slechts 2,77 procent per jaar op. Vanwaar dat verschil?

Heel wat (Belgische) bedrijven schuimden de voorbije maanden de obligatiemarkten af op zoek naar de gunst van de belegger. Omdat de coupons van die obligaties doorgaans stukken hoger lagen dan de rente die spaarboekjes opleveren, lokten de uitgiften heel wat interesse. Toch is het opletten geblazen. De brutocoupon vertelt helemaal niet wat de belegger netto opstrijkt.

Een eerste aandachtspunt zijn de kosten. De meeste obligaties worden niet uitgegeven aan 100 procent, maar aan 101 of aan 102 procent. De obligaties van DEME worden bijvoorbeeld uitgegeven aan 101,875 procent. Concreet betekent dat dat u vandaag 101,875 euro neertelt, en op eindvervaldag, in 2019, 100 euro recupereert. De kosten van 1,875 procent romen dus al een deel van uw rendement af.

Bruto rendement

Hoeveel ze precies op jaarlijkse basis afromen, hoeft u niet zelf te berekenen. ‘Bij een obligatie-uitgifte moet zowel in het prospectus als in de publiciteit een bruto actuarieel rendement staan’, luidt het bij toezichthouder FSMA. Dat laatste rendement houdt rekening met de kosten en is dus voor u als belegger stukken belangrijker dan de brutocoupon. In het geval van DEME komt dat neer op 3,79 procent.

Daarnaast moet u ook rekening houden met de roerende voorheffing. Bent u een particuliere belegger en woont u in België, dan betaalt u op de coupon van een obligatie 25 procent roerende voorheffing sinds begin dit jaar. In het geval van DEME houdt u dan nog netto 2,77 procent per jaar over. Let op, dat nettorendement krijgt u niet door van het bruto actuarieel rendement 25 procent af te trekken. De berekening is iets omslachtiger omdat de roerende voorheffing berekend wordt op de coupon, en niet op de coupon minus de kosten. De emittenten van de obligatie zijn niet verplicht dat nettorendement te afficheren. 'De fiscale behandeling van coupons en dividenden verschilt van de juridische aard en de afkomst van de belegger. Daardoor geldt er geen verplichting om dat nettorendement te afficheren', is te horen bij FSMA.

Dat betekent dat het zonder rekenmodule niet evident is om zelf het nettorendement van een obligatie te berekenen. Toch is het absoluut noodzakelijk om een indicatie van dat nettorendement te hebben alvorens in te stappen. Alleen op nettobasis kunt u een eerlijke vergelijking maken met de vergoedingen op andere spaar- en beleggingsproducten.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud