Netto Het antwoord op al uw geldvragen

7 tips voor een comeback op de beurs

De financiële vooruitzichten waren aan de vooravond van een nieuw jaar zelden zo troebel als vandaag. Maar hoe bereid je je voor op zoveel onzekerheid?

(netto) – Een beleggingsportefeuille kan uit zeven bouwstenen bestaan. Die zullen in 2009 niet allemaal even succesvol zijn. Het komt er op aan de juiste gewichten toe te kennen aan de bouwstenen om over een portefeuille te beschikken die zowel rendement als risico optimaliseert.

Die juiste gewichten kan alleen jij bepalen, precies omdat ze naar gelang van de belegger kunnen verschillen. Je risicoprofiel en je beleggingshorizon spelen daarbij een cruciale rol. Iemand die het geld voor verschillende jaren kan missen en niet bang is van risico, zal veleer hoogrentende obligaties, hoogrentende aandelen en Belgische holdings in zijn portefeuille opnemen. Iemand die weinig risico aankan, zal zich beperken tot cash en een termijnrekening.

Welke zijn de bouwstenen voor je portefeuille in 2009?

1. Cash als oorlogskas

Contant geld staat niet alleen garant voor veiligheid en zekerheid, maar ook en vooral voor flexibiliteit. Wie liquide middelen in zijn portefeuille heeft, kan ze op elk moment aanwenden voor unieke koopkansen.

Toch is het ook belangrijk rekening te houden met de opbrengst. Door de daling van de kortetermijnrente hebben de meeste banken de vergoeding op het spaarboekje al verlaagd. Een aantal banken biedt nog steeds de maximale basisrente van 4,25 procent aan, maar de vraag is of dat nog lang zo zal blijven. Hou dus zeker een deel van je portefeuille in cash, maar zie dat vooral als werkkapitaal om van aankoopopportuniteiten te profiteren.

2. Termijnrekening is goed alternatief

Wat ook de evolutie is van de kortetermijnrente, een termijnrekening behoudt zijn gegarandeerd rendement als je er één geopend heeft. Als je de flexibiliteit opgeeft, dan kan de termijnrekening een aantrekkelijke oplossing zijn in een omgeving van dalende rentevoeten. Als je een termijnrekening kiest, dan haast je je best wel zo snel mogelijk naar je bank. Want ook die tarieven worden, voor nieuwe rekeningen, neerwaarts bijgesteld in functie van de dalende kortetermijnrente.

Kies vooral termijnrekeningen met een korte looptijd (bijvoorbeeld 1 jaar). Termijnrekeningen op langere termijn (bijvoorbeeld op 5 of 10 jaar) leveren bij de meeste banken nauwelijks meer op dan de kortlopende rekeningen.

3. Obligaties

Obligaties zijn een unieke koopgelegenheid voor beleggers met gevoel voor risico. Want het risico op faillissementen mag niet genegeerd worden. Verder dalende koersen behoren zeker tot de mogelijkheden, zeker wanneer zou blijken dat de economie dieper in het moeras wegzakt. Wie een gokje wil wagen, kiest toch beter bedrijfsobligaties met een relatief hoge rating (AA of A). Maar dan nog vereist de keuze dat je de obligatie van dichtbij opvolgt en op je hoede blijft voor mogelijke ratingverlagingen.

4. Aandelen

De economische omstandigheden mogen dan nog zo slecht zijn, in elke langetermijnportefeuille horen aandelen thuis. Je moet dus meer dan ooit selectief te werk gaan bij de keuze van je aandelen. Kies aandelen die een economische crisis aankunnen. Dat wil zeggen: ondernemingen met weinig schulden, veel cash, een sterke merknaam of een sterke marktpositie. Bedrijven die die kenmerken combineren met een hoog dividendrendement, zijn zonder meer interessant. Wie de keuze van individuele aandelen te risicovol vindt, kan ook opteren voor een beleggingsfonds of een tracker die een uitgebreide waaier aan aandelen bevat.

5. Belgische holdings zijn koopjes

Belgische holding bieden op dit moment twee belangrijke voordelen. Ten eerste spreiden ze, net als een beleggingsfonds, de risico’s over verschillende ondernemingen. Met één holding heb je als het ware een korf van verschillende aandelen in handen. Ten tweede noteren de Belgische holdings vandaag tegen historische hoge kortingen ten opzichte van hun intrinsieke waarde. Toch waarschuwt Bank Degroof voor overdreven optimisme. Het is niet omdat sommige holdings op basis van waardering aantrekkelijk lijken, dat ze die historische korting in 2009 ook effectief zullen wegwerken.

6. Goud blijft veilig

Goud behoudt zijn waarde en presteert des te beter naarmate er meer sprake is van een economische crisis. Als je dus gelooft dat de crisis in 2009 verder zal uitdeinen en misschien wel zal uitmonden in een depressie, kies je best voor een stevige portie goud in je portefeuille.

Toch zijn er ook enkele factoren die in 2009 in het nadeel van goud kunnen spelen. Traditioneel bewegen de dollar en de goudprijs in tegenovergestelde zin. Als de dollar goedkoper wordt, wordt goud doorgaans duurder. In 2008 heeft de dollar een herstelbeweging achter de rug. Als die zich doorzet, dan kan dat de goudprijs negatief beïnvloeden. Verder is ook de afkalvende inflatie minder goed nieuws voor goud, want hoe lager de inflatie of geldontwaarding, hoe goedkoper doorgaans het goud.

7. Putopties beschermen tegen dieptepunten

Hoewel de beurzen in 2008 een stevige klap hebben gekregen, is het niet uitgesloten dat ze in 2009 nieuwe dieptepunten zullen opzoeken. Om je tegen dat risico in te dekken, is het aan te raden om een putoptie op een beursindex in portefeuille op te nemen. Hou er wel rekening mee dat je geconfronteerd word met volledig verlies als de beurzen weer stijgen. Kies daarom voor een put waarvan de eindvervaldag niet verder dan 1 jaar ligt. En zorg ervoor dat de uitoefenprijs van de putoptie niet verder dan 20 procent van de indexstand verwijderd ligt.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud