Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Kan u een bonus krijgen in 2013?

De lonen mogen dan wel bevroren zijn in 2013, werknemers kunnen toch nog een fiscaalvriendelijke bonus ontvangen.
©iStock

Tijdens de begrotingsonderhandelingen werden de mogelijkheden voor het toekennen van een fiscaalvriendelijke bonus aan een groep van werknemers uitgebreid. De loonbonus heeft de ronkende naam niet-recurrente resultaatsgebonden bonus. In 2010 kregen 202.159 werknemers zo’n bonus van gemiddeld 863 euro. Dat blijkt uit de recentste cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

In het begrotingsakkoord wordt het jaarlijkse maximumbedrag voor de bonus opgetrokken van de huidige 2.430 naar 3.100 euro. Tot dat bedrag blijft de bonus vrijgesteld van belastingen. Nieuw is dat er voortaan wel een socialezekerheidsbijdrage van 13,07 procent betaald moet worden. Ondanks die heffing blijft een resultaatsgebonden bonus voor de werknemer nog altijd veel voordeliger dan een gewone bonus.

Deloitte Belastingconsulenten berekenden wat een brutobonus van 3.100 euro kost aan de werkgever en wat een werknemer er netto van overhoudt.

  • Een traditionele bonus kost aan de werkgever 4.185 euro, waarvan de werknemer netto 1.253 euro in handen krijgt.
  • Een resultaatsgebonden bonus kost aan de werkgever iets minder: 4.123 euro. De werknemer ontvangt daarvan 2.695 euro netto, of ruim het dubbele van een gewone bonus.

Collectieve doelstelling

De loonbonus kan niet aan een individuele werknemer toegekend worden. De bonus moet tot doel hebben een groep werknemers te motiveren om een vooropgestelde, collectieve doelstelling te halen. Als de doelstelling wordt gehaald, krijgt de hele groep het voordeel toegekend. De bonus moet afhangen van ‘objectieve’ criteria. Voorbeelden zijn het behalen van omzet-, verkoop- of winstcijfers. Maar het gaat verder dan enkel financiële doelen. Zo kan er ook een bonus worden toegekend voor het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen of van het absenteïsme.

De loonnorm is geen hinderpaal

De opgelegde loonnorm is geen hinderpaal voor het toekennen van de bonus. Met de bonus wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van de loonkosten. ‘Maar het valt te betwijfelen of bedrijven deze bonus effectief zullen gebruiken om de loonnorm te omzeilen. Het blijven extra kosten en door de crisis houden veel bedrijven de vinger op de knip. Bovendien zijn tal van werkgevers nog altijd niet te vinden voor collectieve bonussen en geven ze de voorkeur aan individuele beloning’, zegt Patrick Derthoo van Deloitte Belastingconsulenten.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud