Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat verandert er in 2013 voor uw budget?

Oplopende ziekenhuisfacturen kunnen uw financiële gezondheid ernstig schaden. Nieuwe regels brengen soelaas. 

Nieuwe prijsaanpassing voor hospitalisatieverzekeringen

De premies voor hospitalisatieverzekeringen zullen niet langer afhangen van de medische index. Het Koninklijk Besluit daarover werd met ingang van 29 december 2012 vernietigd door de Raad van State. Vanaf 2013 zullen de premies voor de hospitalisatieverzekeringen worden geïndexeerd volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Patiënt kan ziekenhuizen in Vlaanderen vergelijken

Het wordt mogelijk om de kwaliteit van de Vlaamse ziekenhuizen te vergelijken, dankzij een eenvormig systeem van indicatoren. Vanaf 2013 kan iedereen via de website van een ziekenhuis weten hoe het met de kwaliteit van de behandelingen is gesteld. 

Belgische domiciliëring verdwijnt

In de eerste maanden van 2013 zullen leveranciers die nog gebruikmaken van de Belgische overschrijving overstappen naar de Europese domiciliëring. Met een domiciliëring kunnen schuldeisers onmiddellijk eenmalige of herhaalde facturen voor abonnementen, telefoon-, gas- en elektriciteitskosten…  innen bij uw bank. U geeft voorafgaandelijk de toestemming om uw uitgaven automatisch te betalen zonder dat u zelf de betalingen hoeft uit te voeren. Vanaf 1 februari 2014 moet de Belgische domiciliëring definitief tot het verleden behoren.

Strengere regels voor kredietopeningen

Met een kredietopening krijgt u een financiële reserve die u te gepasten tijde kunt aanspreken. De kredietopening kan een toelating zijn om ‘in het rood te gaan’ op uw zichtrekening, of gekoppeld zijn aan een andere kaart. Voor kredietopeningen toegekend voor onbepaalde duur of met een looptijd van meer dan vijf jaar gelden al langer regels over de termijn waarbinnen het totaal verschuldigde bedrag moet worden betaald. Telkens wanneer de kredietopening op nul is gebracht, begint de zogenaamde ‘nulstellingstermijn’ opnieuw te lopen. Vanaf 1 januari 2013 wordt die nulstellingsverplichting aangepast en uitgebreid. Ook voor kredietopeningen met een periodieke terugbetaling komt er een nulstellingstermijn. Die maximale termijn om de schuld aan te zuiveren, hangt onder meer af van de kredietlimiet (het kredietbedrag). Het absolute maximum voor kredietopeningen met een kredietlimiet van hoogstens 5.000 euro is zestig maanden. Voor kredietopeningen met hogere kredietbedragen is dat acht jaar. Voor kredietopeningen zonder periodieke terugbetaling van kapitaal worden de termijnen aangepast. Bij een kredietlimiet van hoogstens 3.000 euro bedraagt de maximale termijn twaalf maanden. Bij een hogere krediet­limiet wordt de maximale termijn zestig maanden.

Elektronische facturen worden gestimuleerd

Volgens een wetsontwerp wordt de zogenaamde factureringsrichtlijn vanaf 1 januari 2013 omgezet in Belgisch recht. Bedoeling van die Europese richtlijn is de elektronische factuur te stimuleren. Een elektronische factuur wordt voortaan volledig gelijkgeschakeld met een papieren versie. Wel moet de klant zijn akkoord geven voor een elektronische factuur. Die toestemming kan stilzwijgend, bijvoorbeeld door te betalen zonder het elektronisch karakter van de factuur te betwisten. De richtlijn zorgt ook voor een aantal (boekhoudkundige) aanpassingen op het vlak van de btw voor de verkoper/leverancier.  

Meer rechten bij bus- of bootreizen

Een vertraging of een ongeval tijdens uw reis met een autocar of boot (ferry en cruise)? Volgend jaar hebt u alvast meer rechten. De striktere regels gelden vanaf maart 2013 voor autobuslijnen en touringcars die rijden op trajecten van meer dan 250 kilometer. Zo moet de vervoerder bij een ongeval de passagiers eerste hulp, onderdak, voedsel, kleding en vervoer verstrekken. Er komt ook een regeling voor beschadigde bagage. Net zoals al het geval is voor gestrande vliegtuigpassagiers kunnen voortaan ook bus- en bootpassagiers bij een overboeking, een annulering of een aanzienlijke vertraging rekenen op een specifieke regeling. Vanaf 1 januari 2013 hebben nabestaanden van de slachtoffers van een ‘scheepvaartincident’ recht op een minimale vergoeding van 250.000 euro. Er komt ook een strenge verplichting voor het betalen van voorschotten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud