Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat verandert er in 2013 voor uw pensioen?

Langer werken: er is geen ontkomen aan. Strengere regels voor vervroegd pensioen en meer belastingen op pensioenkapitaal duwen u in die richting.

Strengere voorwaarden voor vervroegd pensioen

De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen worden gradueel opgetrokken. In 2013 ligt de grens op 60,5 jaar en een loopbaan van 38 jaar. Tegen 2016 zal de minimale leeftijd 62 jaar bedragen bij een loopbaan van 40 jaar. Er zijn wel enkele overgangsmaatregelen. Zo kunnen werknemers die in 2012 minstens 60 jaar zijn en 35 loopbaanjaren achter de rug hebben, met pensioen gaan wanneer ze dat wensen. Voor werknemers die in 2012 tussen 57 en 61 jaar zijn en minimaal 32 jaren loopbaan hebben, wordt het vervroegd pensioen hoogstens twee jaar uitgesteld in vergelijking met de huidige regeling.

Hogere belasting op aanvullend pensioen

Vanaf 1 juli 2013 wordt gesleuteld aan de belastingtarieven bij het opnemen van een aanvullend pensioen aangelegd door werkgeversbijdragen.
Om uw aanvullend pensioen op te nemen tegen het belastingtarief van 16,5 procent moet u minstens 62 jaar zijn. Een pensioenuitkering op de leeftijd van 60 jaar wordt belast tegen 20 procent. Voor pensioenuitkeringen op de leeftijd van 61 jaar bedraagt het tarief 18 procent. Meer weten? www.netto.be/aanvullendpensioen

Speciale pensioenstelsels geschrapt

De speciale pensioenstelsels voor mijnwerkers, zeelui en het vliegend personeel van de burgerluchtvaart worden afgeschaft. Wel zijn er enkele overgangsmaatregelen voorzien. Het systeem voor journalisten blijft wel bestaan, al komt er een jaarlijkse evaluatie.

Meer bijverdienen na pensioen

De regering-Di Rupo voorzag in het regeerakkoord een versoepeling van de toegelaten arbeid voor gepensioneerden. Momenteel wordt die afspraak nog omgezet in wetgeving. Gepensioneerden van 65 jaar die bovendien een loopbaan van 42 jaar hebben, zullen onbeperkt mogen bijverdienen. De inkomensgrens voor hen wordt dus geschrapt. Voor jongere gepensioneerden of mensen met een kortere loopbaan blijven de inkomensgrenzen bestaan. Wel wordt de sanctie minder zwaar voor wie meer dan toegelaten bijverdient. Die straf zal in verhouding staan tot de overschrijding. Ten slotte worden ook de inkomensgrenzen geïndexeerd. Meer weten? www.netto.be/bijverdienen

Strengere voorwaarden voor brugpensioen

De voorwaarden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen, worden strenger. Daarbij krijgt een oudere werknemer bij ontslag naast de gewone werkloosheidsuitkering een aanvullende vergoeding van de werkgever.  Voor werknemers met een beroepsverleden van 38 jaar wordt de minimale leeftijd met een jaar opgetrokken, tot 57 jaar. Bij herstruc­tureringen gaat de minimale leeftijd van 50 naar 55 jaar.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud