Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat verandert er in 2013 voor uw vastgoed?

Energiezuinige bouwers krijgen volgend jaar een extra duwtje in de rug. Maar investeren in zonnepanelen wordt dan weer minder rendabel.
©netto

Rookmelders verplicht  in Vlaanderen

Na het Waals en Brussels Gewest worden ook in Vlaanderen rookmelders verplicht. De verplichting geldt niet alleen voor nieuwe woningen en grondige renovaties. Ook huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract is afgesloten na 31 december 2012 moeten verplicht met voldoende rookmelders zijn uitgerust. Voor de bestaande huurovereenkomsten komt er een overgangsperiode. Afhankelijk van de bouwdatum van de woning moeten de rookmelders binnen één tot zes jaar geplaatst worden. De oudste huurwoningen moeten eerst aan de verplichtingen voldoen.

Aan het huurcontract moet een bewijs worden gehecht dat de rookmelders effectief zijn geplaatst. De aankoop- en installatiekosten zijn ten laste van de eigenaar. De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud, zoals het vervangen van de batterij.

Strengere regels voor abattement in Brussel

Het Brussels Gewest scherpt de voorwaarden voor het abattement aan. Die gelden voor onderhandse koopovereenkomsten ondertekend vanaf 1 januari 2013. Met het abattement worden de verschuldigde registratierechten op een lager bedrag berekend. Van de basis waarop de registratierechten worden geheven, mag u 60.000 euro aftrekken. Voor een woning in een gebied voor de versterkte ontwikkeling van de huisvesting en stadsvernieuwing is dat zelfs 75.000 euro. Tot nog toe kon u het verkregen abattement behouden door vijf jaar na de koop uw hoofdverblijfplaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te houden. Dat moest niet noodzakelijk in de gekochte woning zelf. Voortaan zult u wel in het gekochte goed moeten blijven wonen.

Eigenaars van zonnepanelen betalen netvergoeding

Hebt u zonnepanelen op uw dak? Vanaf 1 januari moet u een vergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet betalen. Volgens Eandis zal die vergoeding voor een gemiddeld gezin 238 euro per jaar bedragen. De netvergoeding wordt forfaitair bepaald op basis van het geïnstalleerd vermogen van de zonnepanelen en bedraagt gemiddeld 53 euro per geïnstalleerde kilowatt. Het precieze tarief hangt af van de lokale distributienetbeheerder. De vergoeding zal verrekend worden op basis van de elektriciteitsfactuur van de energieleveranciers.  Wie niet akkoord gaat met zo’n forfaitaire vergoeding en een correcte afrekening wil, kan een extra meter laten installeren. Daarmee kunt u precies berekenen hoeveel stroom er van en naar het net vloeit. Op de van het net gehaalde stroom moeten de normale distributiekosten worden betaald, op de geïnjecteerde stroom betaalt u een injectievergoeding. De netvergoeding geldt voor alle kleine productie-installaties tot 10 kilowatt en dus ook voor microwarmtekrachtkoppelingsinstallaties of huishoudelijke windturbines.

Lagere groenestroomcertificaten in Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2013 daalt de waarde van de groenestroomcertificaten. Dat is de steun die de Vlaamse overheid geeft voor de productie van elektriciteit met zonnepanelen. Voor panelen die in 2013 in gebruik worden genomen, krijgt u per groenestroomcertificaat tien jaar lang 93 euro. Let wel, de installaties krijgen niet langer één certificaat per 1.000 kWh opgewekte elektriciteit, maar meer of minder, afhankelijk van de zogenaamde bandingsfactor. Die houdt rekening met de evolutie van de investeringskosten, de brandstofprijzen en de elektriciteitsprijs.

Strengere eisen aan woningen in Vlaanderen

De minimale normen waaraan een woning of een kamer in Vlaanderen moet voldoen, worden op 1 januari 2013 strenger. Zo komt er voortaan een dakisolatienorm. Wordt er bij een controle een gebrek vastgesteld, dan deelt de overheid strafpunten uit. Heeft een woning of kamer 15 strafpunten, dan wordt die onbewoonbaar verklaard. Er komen vanaf 1 januari 2013 ook strengere normen voor kamers van seizoenarbeiders.

Beloning voor energiezuinigste woningen in Vlaanderen

De Vlaamse overheid beloont al jaren energiezuinige bouwers met een vermindering van de onroerende voorheffing. Hoe groot het voordeel is, hangt af van het E-peil van de woning. Dat is een maat voor de energieprestatie van een huis en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden.

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2013 wordt het voordeel groter, maar beperkter in de tijd. In de nieuwe regeling is er vijf jaar lang een korting van 50 procent op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E50. Eigenaars van woningen met een E-peil van maximaal E30 moeten vijf jaar lang geen onroerende voorheffing betalen.

Voor bouwaanvragen tot eind 2012 kreeg een woning met een E-peil van maximaal E40 een korting van 40 procent op de onroerende voorheffing en dat tien jaar lang. Een E-peil van maximaal E60 werd beloond met een vermindering met 20 procent.

Soepeler voorwaarden voor premies 

Vanaf 1 januari 2013 wordt het kadastraal inkomen geschrapt als voorwaarde voor verbeterings- en aanpassingspremies. Tot nu toe waren de premies er alleen voor woningen met een niet-geïndexeerd ki van 1.200 euro. Voor de renovatiepremie is het niet langer nodig dat de werken worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud