Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Spaarboekje tot 1.900 euro vrijgesteld

In 2014 stijgt de belastingvrije rente op spaarboekjes tot 1.900 euro aan. Het hogere bedrag is te danken aan de jaarlijkse indexering van de fiscale grensbedragen.
©ANP XTRA

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2013 berekende De Tijd de aanpassingscoëfficiënt van de fiscale grensbedragen voor aanslagjaar 2015.

Het gaat onder andere om de belastingschijven, belasting vrije sommen, plafond voor pensioensparen, … Die nieuwe grenzen gelden voor de inkomsten en uitgaven in 2014.

Door de indexering stijgt het gedeelte van de intresten op de spaardeposito’s dat aan roerende voorheffing ontsnappen van 1.880 euro naar 1.900 euro per persoon. Zoals bekend bereikte het kernkabinet geen akkoord over een uitbreiding van die vrijstelling naar andere beleggingsproducten zoals termijnrekeningen en kasbons. Wel wordt de vrijstelling uitgebreid naar buitenlandse rekeningen.

De jaarlijkse indexering bepaalt ook de plafonds voor uitgaven met een fiscaal voordeel. De populairste uitgave blijft pensioensparen: in 2014 geven stortingen tot 950 euro op een pensioenspaarrekening of –verzekering recht op een belastingvermindering van 30 procent.

Vanaf 1 juli2014 wordt de bevoegdheid voor een aantal andere fiscale voordelen van de federale overheid overgedragen naar de gewesten. Elk gewest kan daardoor een eigen beleid met dito accenten uitstippelen. Voor zover er geen nieuwe regels komen, kunt u in 2014 voor maximaal 1.400 euro aan PWA- en dienstencheques kunnen kopen. Rekening houdend met de prijsstijging tot 9 euro stemt dat overeen met 155 cheques per belastingplichtige. Het maximumvoordeel voor inbraak- en brandbeveiliging stijgt tot 760 euro per woning.

Voor de woonbonus, het fiscale voordeel voor de eigen woning, gaf de Vlaamse overheid haar woord dat voor leningen afgesloten in 2014 geen nieuwe regeling komt. Het basisbedrag voor de woonbonus gaat 20 euro omhoog tot 2.280 euro. Dat wordt de eerste 10 jaar verhoogd met 760 euro. Voor wie 3 kinderen ten laste heeft, komt daar 80 euro bovenop.

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud