Ga naar De Tijd ×
×
Recentste eerst
 • Oudste eerst

Johan S.403

17:28 - 05 januari 2016

U reageert met veel emotie maar met weinig kennis van de details. U haalt duidelijk alles war door elkaar. Bedrijfswagens worden jaar na jaar duurder, niet goedkoper. Aftrekbaarheid wagen aan 120% is alleen bij 100% elektrische wagens om de bijna onbestaande volumes op te krikken. De fiscaliteit van de bedrijfswagen is zo opgesteld dat hoe duurder de wagen en hoe hoger de CO2 uitstoot het fiscale voordeel daalt , maw dat je zelf meer en meer moet betalen. Heb de indruk dat het communisme en hangmatcultuur U gelegen is , en jaloezie op zelfstandigen vrij groot is. Goede raad: wordt zelf zelfstandige en profiteer (zogezegd) mee. Sorry!

Antoon B.25

15:50 - 06 januari 2016

@Johan S.403 -  Wel Johan ,het doet mij plezier dat u zo reageert.Wat u verstaat onder communisme , wel dat weet ik niet.De term communisme is nl. een slogan gebruikt door het kapitalisme zonder de inhoud daarvan te duiden. Ben ik links ipv. rechts , ja dus ; ben ik daarom communist ? Neen dus . Van verwarring gesproken , dat kan tellen. U koppelt één en ander aan de " hangcultuur". Wel ik ben allesbehalve een " hangcultuur-lid". Ik heb mijn ganse leven keihard gewerkt om te bereiken wat ik nu heb. Geen enkele dag werkloos of anders ten laste van de gemeenschap. Ik heb geluk gehad daarin. En ja , ik was beter zelfstandige geworden , zo had ik kunnen meeprofiteren van het politieke pamperen van deze klasse. Let op mijn laatste woord " klasse"= communisme .Begin mazar eens mret rechtdoor zee alle voordelen die zelfstandigen genieten , in verlijk!ing tot de arbeiders , op te sommen. Eens zover zien we wel of enige discussie nog hoeft. Niettemin , nogmaals , met dank voor uw reaktie.

Antoon B.25

12:01 - 04 januari 2016

Wie als werknemer de rekening maakt weet, veronderstel ik, ondanks alle peptalk, dat hij of zij geld verliest. En nog geen klein beetje. Waarom zeg ik werknemer , wel dat is omdat de zgn. ondernemers weeral tal van voordelen , lees : meer in de geldbeugel, kunnen genieten. Een voorbeeldje : bedrijfswagens en firmawagens worden afgetrokken van de belastingen ; en niet zo'n klein beetje .75% van de brandstofkosten. Firmawagens voor 120% en 75% brandstofkosten. Wie van deze wil er nu nog met ene kleine wagen rijden ? Neen toch , hoe hoger de prijs in aankoop , hoe meer er kan worden gerecupereerd. Waarom denkt u dat ondernemers , zoals dokters en anderen met een uitermate grote wagen bij u op huisbezoek komen ? Negeer de peptalk en concentreer u op de realiteit. België , en vooral Vlaanderen , het land ( regio) voor de rijken alias Dalrymple en het N-VA.

Nieuwe fiscale grensbedragen gepubliceerd

Wat verandert voor uw geld in 2016?

 • 02 januari 2016 08:00

 © shutterstock

Een nieuw jaar brengt traditioneel heel wat veranderingen met zich mee voor uw geldzaken. Voor 2016 kunnen we zelfs spreken van een kleine aardverschuiving.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Loon: Meer netto voor hetzelfde loon

Goed nieuws voor wie aan de slag is als werknemer: u krijgt in 2016 netto meer in handen van eenzelfde brutoloon. En dat is al voelbaar voor het loon uitbetaald voor de maand januari. Hoe komt dat? In het kader van de taxshift heeft de regering maatregelen genomen om de koopkracht aan te zwengelen. In 2015 werd een eerste stap gezet, maar in 2016 wordt het voordeel aanzienlijk groter.

De lonen worden in 2016 positief beïnvloed door de combinatie van een hoger kostenforfait, een groter deel van het inkomen dat tegen 25 procent in plaats van tegen 30 procent wordt belast, en ten slotte de werkbonus voor de laagste inkomens.

Het grootste voordeel is er voor de laagste inkomens, maar ook de hoge inkomens zijn beter af. Wie een brutomaandloon heeft van 1.500 euro krijgt 83 euro extra nettoloon per maand op zijn rekening gestort. Voor een inkomen van 3.000 euro is dat 55 euro, voor een inkomen van 5.500 euro 21 euro.

Bouwen: Bouwen en renoveren duurder

Zowel bouwers als verbouwers zijn slechter af in 2016. Bouwers moeten aan strengere isolatie-eisen voldoen. Voor stedenbouwkundige bouwvergunningsaanvragen ingediend in 2015 volstond een norm van E60, voor wie in 2016 een vergunningsaanvraag indient is dat E50. Er zijn ook strengere energie-eisen om in aanmerking te komen voor een korting op de onroerende voorheffing en de E-peilpremie van de netbeheerder. Voorts gelden strengere eisen voor de ventilatiesystemen in woningen. Voor het begin van de werken moet een ventilatierapport worden opgemaakt en na de werken een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem.

Verbouwers die door een vakman werken laten uitvoeren aan een woning tussen vijf en tien jaar kunnen geen aanspraak meer maken op het verlaagde btw-tarief van 6 procent. De ouderdomsvereiste voor de renovatie van privéwoningen is opgetrokken van vijf naar tien jaar. Voor werken aan woningen onder tien jaar moet voortaan 21 procent btw betaald worden op zowel de gebruikte materialen als op de gefactureerde werkuren.

Meer info: www.netto.be/verbouwen2016

Energie: Elektriciteit fors duurder

Ook voor uw stroomfactuur zijn enkele stijgingen op til. Vanaf 1 januari gelden de nieuwe distributienettarieven, de vergoeding voor het gebruik van het stroomnet van Eandis en Infrax. Die zal gemiddeld 12 euro per jaar hoger liggen. Er zijn kosten verrekend die in het verleden te weinig in rekening werden gebracht, zoals de steun aan de eigenaars van zonnepanelen.

Tot een sterker effect echter leidt de afschaffing van het gratis volume aan stroom. Elk gezin in Vlaanderen kreeg 100 kilowattuur gratis, plus 100 kilowattuur per gedomicilieerd gezinslid. Dat werd verrekend als een korting op de stroomfactuur. In 2015 was dat tegen 19 cent per kilowattuur. Voor een gezin van vier personen ging het dus om een korting van 95 euro.

Voor een gemiddeld gezin dat 3.500 kWh verbruikt, stijgt de rekening naar 911 euro, berekende de energieregulator VREG. Dat is 235 euro meer dan begin 2015. Voor wie zonnepanelen heeft, stijgt het prosumententarief (de vergoeding voor het gebruik van het stroomnet).

In maart volgt de invoering van de Turteltaks, een heffing die voor de meeste gezinnen 100 euro bedraagt, ook voor wie zonnepanelen heeft.

Hoeveel stijgt uw factuur? www.netto.be/elektriciteit2016

Auto: Dieselrijden bestraft, elektrisch beloond
 © ANP © ANP

De Vlaamse regering hervormde de verkeersbelasting met de bedoeling die te ‘vergroenen’ en vervuilende wagens zwaarder te belasten. Vooral dieselwagens worden zwaarder belast.

De verkeersfiscaliteit omvat de eenmalige belasting op de inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting. De BIV van dieselwagens die voldoen aan de milieutechnische Euro6-norm en die tot nu een lage BIV betaalden, krijgen voortaan eveneens een BIV van enkele honderden euro’s opgelegd. De BIV van een benzinewagen met een relatief lage CO2-uitstoot ligt aanzienlijk lager.

Daarnaast daalt de jaarlijkse verkeersbelasting van veel benzineauto’s, waar die van dieselwagens met een paar tientallen euro’s toeneemt.

Overigens wordt dezelfde lijn aangehouden voor de accijnzen op brandstoffen, die toenemen voor diesel en afnemen voor benzine.

Om elektrisch rijden aan te moedigen, voerde de Vlaamse regering een premie in die in de beginfase kan oplopen tot 5.000 euro. Daardoor kan de aankoopprijs van een bescheiden elektrische wagen een kwart lager uitvallen. Elektrische wagens worden bovendien vrijgesteld van BIV en verkeersbelasting.

Zelfstandigen: Eerste stap verlaging sociale bijdragen
55.577 euroOp de eerste schijf tot 55.577 euro betaalt u in 2016 21,5% sociale bijdragen.

Dit jaar en de komende jaren dalen de sociale bijdragen voor zelfstandigen van 22 procent van het netto belastbaar inkomen naar 20,5 procent. In 2016 wordt een eerste verlaging doorgevoerd naar 21,5 procent. Dat is het tarief dat geldt voor de eerste schijf van het inkomen, tot 55.577 euro. Op de volgende schijf is het tarief 14,16 procent, en op het inkomen boven 81.903 euro zijn geen bijkomende sociale bijdragen meer verschuldigd. Het is nog niet bekend of de grensbedragen worden geïndexeerd voor 2016.

Daarnaast is er de opvallende maatregel uit de taxshift dat geen werkgeversbijdragen meer verschuldigd zijn voor wie tussen 2016 en 2020 zijn eerste werknemer in dienst neemt. Tot nu kreeg de werkgever een lastenverlaging voor die eerste werknemer gedurende dertien kwartalen, waardoor de sociale bijdragen bij een gemiddeld loon tot minder dan de helft terugvielen, maar daarna werden de volledige werkgeversbijdragen aangerekend. De lastenverlagingen die er waren voor de eerste tot vijfde aanwerving schuiven door naar de tweede tot zesde aanwerving. Die lastenverlagingen leveren gespreid over 13 kwartalen een korting op de werkgeversbijdragen op van 13.750 euro per werknemer.

Pensioen: Rendement bedrijfspensioen omlaag
1,75%Nieuwe stortingen voor een aanvullend pensioen in de tweede pijler leveren minimaal 1,75 procent op. Voorheen was dat minimaal 3,25%.

Wie uitzicht heeft op een aanvullend pensioen via zijn werkgever geniet op stortingen in 2016 een minimumrendement van 1,75 procent. Werkgevers en werknemers sloten daarover in oktober een akkoord om de toekomst van de tweede pensioenpijler veilig te stellen. Tot nu moest de werkgever 3,25 procent garanderen op zijn stortingen, en op de eigen bijdragen van de werknemer zelfs 3,75 procent.

Het wordt onmogelijk het aanvullend pensioen op te nemen vooraleer iemand effectief met (vervroegd) pensioen gaat. Daardoor schuift de minimale opnameleeftijd stap voor stap op: van 62 jaar in 2016 naar 63 in 2018. De bedoeling is de activiteitsgraad onder de oudere werknemers te verhogen en te beletten dat iemand het kapitaal van het bedrijfspensioen opneemt om de periode tot aan het effectieve pensioen financieel te overbruggen. Er zijn wel uitzonderingen voor wie nu al dicht bij het pensioen staat. Wie volgend jaar 58 jaar wordt of ouder, kan het bedrijfspensioen nog altijd opnemen vanaf 60 jaar, althans als die mogelijkheid in het pensioenplan van de werkgever is vastgelegd.

Uw geld: Spaarder en belegger zwaarder belast
27%De roerende voorheffing op intresten en dividenden stijgt van 25 naar 27 procent.

Als spaarder en belegger betaalt u meer belastingen. Zo stijgt de roerende voorheffing op intresten en dividenden van 25 naar 27 procent. Er blijven wel enkele uitzonderingen bestaan. Voor spaarboekjes geldt een fiscale vrijstelling op de intresten tot 1.880 euro. Boven die drempel blijft het tarief 15 procent. Ook de Leterme-staatsbon, uitgegeven in 2011, blijft de lagere roerende voorheffing van 15 procent genieten. Voor de volkslening en de residentiële vastgoedvennootschappen valt het uitzonderingstarief weg.

De speculatietaks voor aandelen en afgeleide producten is ook van kracht. Die bedraagt 33 procent en wordt aangerekend op de meerwaarde als de effecten binnen zes maanden verkocht worden. Belangrijk: de meerwaarde wordt vastgesteld in de oorspronkelijke munt en minwaarden zijn niet aftrekbaar, behalve binnen dezelfde aandelenpositie. U kunt de winst op het ene aandeel dus niet compenseren met het verlies op het andere. De taks is ook van toepassing op opties, warrants, turbo’s, speeders, sprinters en futures, maar niet op certificaten die een aandelenkoers volgen (CFD’s).

Belastingen: Belastingvoordelen bevroren
 © Photo News © Photo News

De jaarlijkse indexering van de fiscale grensbedragen heeft een beperkte impact. Het bedrag aan PWA- en dienstencheques dat u fiscaal kunt inbrengen, stijgt van 1.400 naar 1.410 euro. De maximale belastingvermindering voor dakisolatie gaat in het Vlaams en Waals Gewest met 20 euro omhoog, naar 3.070 euro. Het Brussels Gewest heeft het belastingvoordeel geschrapt. Die nieuwe plafonds zijn van belang voor uw inkomsten en uitgaven van 2016, die u zult aangeven in uw belastingaangifte van 2017.

De bestuurders van een milieuvriendelijke bedrijfswagen betalen iets meer: het minimaal belastbare voordeel voor de wagen stijgt met 10 euro naar 1.260 euro.

De grensbedragen voor het belastingvoordeel voor onder andere pensioensparen (940 euro), langetermijnsparen (2.260 euro) en de vrijgestelde intresten op een spaarboekje (1.880 euro) blijven onveranderd. De jaarlijkse indexering voor die belastingvermindering - waarover de federale regering beslist - werd voor vier jaar geschrapt, tot en met aanslagjaar 2018.

 • De Vlaamse woonbonus is er voortaan voor elke eigen woning, zolang de kredietnemer die bewoont. Het belastingvoordeel is wel beperkt tot het basisbedrag van 1.520 euro voor wie al eigenaar is.
 • Het maximale bedrag van de maaltijdchequestijgt met 1 euro naar 8 euro. Betalen met papieren maaltijdcheques kan niet meer, elektronische maaltijdcheques zijn de regel.
 • Ontslagen werknemers die recht hebben op een opzegvergoeding van minstens 30 weken, moeten een outplacementbegeleiding naar een andere baan volgen.
 • Wie privé mag rijden met een bedrijfswagen wordt belast op een hoger voordeel van alle aard wegens de aanpassing van de standaard-CO2-uitstoot.
 • Per liter frisdrank wordt een suikertaks van 3 cent extra accijnzen aangerekend.
 • Ook de accijnzen op tabak stijgen: 70 cent per pak roltabak, 13 cent per pakje sigaretten.
 • De waterfactuur wordt hervormd. Het tarief wordt progressief, en ligt dus hoger voor wie veel water verbruikt. Daarnaast wordt het gratis volume water afgeschaft. Er komt wel een gezinscorrectie van 20 euro per jaar per gezinslid, naast sociale correcties.
 • Brussel verhoogt de onroerende voorheffing met gemiddeld 12 procent. Maar een Brusselaar die verblijft in de woning waar hij eigenaar van is, krijgt een korting van 120 euro.
 • Op esthetische ingrepen zoals borstvergrotingen of rimpelbehandelingen geldt voortaan 21 procent btw, tenzij het gaat om reconstructieve ingrepen.
 • Vervroegd met pensioen gaan kan in 2016 op 62 jaar na een loopbaan van 40 jaar.
 • · De minimumleeftijd voor het overlevingspensioen wordt met een half jaar opgetrokken tot 45,5 jaar. Wie jonger is bij het overlijden van zijn gehuwde of wettelijk samenwonende partner krijgt een of twee jaar (als er kinderen ten laste zijn) wel een overgangsuitkering.
 • Wie in 2011 met pensioen ging, ziet zijn pensioenbedrag met 2 procent verhoogd in januari.
 • Vrouwen moeten een loopbaan van minstens 32 jaar hebben om recht te hebben op werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), beter bekend als brugpensioen.
 • Financiële instellingen verzamelen zeer gedetailleerde informatie over alle buitenlandsecliënten. Die spelen ze door aan de fiscus van hun thuisland, die de gegevens op zijn beurt uitwisselt met de fiscale administratie van het land waar de cliënt zijn fiscale woonplaats heeft.
 • De roerende voorheffing op de liquidatiebonus stijgt van 25 naar 27 procent. Om die aanslag te vermijden, kan de ondernemer een liquidatiereserve aanleggen.
 • Uw nummerplaat inruilen voor een busabonnement kan niet meer.
 • De 28.000 kmo’s met een omzet tot 25.000 euro zijn niet langer verplicht btw-kwartaalaangiftenin te dienen. Tot nu lag de grens op 15.000 euro. De uitbreiding van de vrijstelling geldt niet voor de horeca en de bouw.
 • Voor kmo’s stijgt de investeringsaftrek van 4 naar 8 procent, voor zelfstandigen zonder vennootschap gaat hij van 3,5 naar 8 procent.
 • Een gewone postzegel voor België kost 2 cent meer. Bij aankoop van tien zegels is de prijs 0,74 euro. Per stuk wordt dat 0,79 cent. Een internationale zending wordt 3 cent duurder.
 • Vanaf januari moet u bij een bestelling van dienstencheques een nieuw rekeningnummer gebruiken.
 • In alle verhuurde woningen ouder dan 70 jaar moeten rookmelders aanwezig zijn. De verhuurder moet daarvoor zorgen.
Bron: De Tijd

Advertentie

Advertentie
× Sluiten