Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Uw inkomen wordt minder belast in 2018

Goed nieuws voor uw budget in 2018: uw koopkracht gaat erop vooruit. Een gevolg van een nieuwe fase in de taxshift.
©Pieter Van Eenooge

Meer koopkracht voor wie werkt, door een verschuiving van de belasting op het arbeidsinkomen naar andere vormen van belasting. Dat was het opzet van de taxshift. De maatregelen van de regering-Michel dateren intussen al van 2015, maar ook in 2018 zal u daar de vruchten van plukken. Werknemers zullen van eenzelfde brutoloon netto meer op hun bankrekening gestort krijgen. Volgens berekeningen van hr-dienstverlener SD Worx zal u uw nettoloon vanaf januari daardoor met 1,5 tot 3 procent zien stijgen.

Drie maatregelen uit diezelfde taxshift zullen de belastingen op uw inkomsten van 2018 temperen: een hoger kostenforfait, een hervorming van de belastingtarieven en een hogere belastingvrije som voor meer mensen.

Advertentie

1. Hoger kostenforfait

Het hogere kostenforfait is goed nieuws voor wie aan de slag is als werknemer. Vanwaar de wijziging? Niet uw hele beroepsinkomen wordt belast: de kosten gemaakt om dat inkomen te behouden en verwerven, mag u aftrekken. U kunt uw werkelijk gemaakte beroepskosten inbrengen, maar dat is geen verplichting. U kunt ook voor een forfait opteren. Die zogenaamde forfaitaire beroepskosten zijn een minimum: u krijgt ze ook als u geen of lagere beroepskosten kan aantonen.

De hoogte van het kostenforfait hangt af van uw inkomsten, maar is wel geplafonneerd. Voor de inkomsten verdiend in 2018 (aanslagjaar 2019) wordt de berekeningswijze aangepast én wordt het plafond opgetrokken. Er wordt voor de berekening niet langer gewerkt met een specifiek percentage per inkomensschijf. Voortaan wordt het kostenforfait berekend tegen een uniform tarief van 30 procent. Ook het maximale kostenforfait gaat de hoogte in: van 4.320 euro naar 4.530 euro.

Nieuw in 2018 is dat er ook voor kleine zelfstandigen een kostenforfait komt.

2. Afschaffing van belastingtarief van 30 procent

Door een gewijzigde belastingberekening zal een deel van uw inkomen tegen lagere tarieven belast worden.

Geldgids

Uw geld in 2018

Alle nieuwigheden die in 2018 een impact zullen hebben op uw portefeuille.

De Geldgids is op 16/12 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Vanwaar de wijziging? Bij de belastingberekening wordt uw inkomen opgedeeld in schijven. Op een hogere inkomensschijf wordt een hoger belastingtarief toegepast. Die tarieven bedragen tussen 25 en 50 procent.

Advertentie

Voor uw inkomsten in 2018 wordt het belastingtarief van 30 procent afgeschaft, waardoor een groter deel van uw inkomen wordt belast tegen 25 procent. ‘Dat levert een voordeel op van 70 euro per jaar, exclusief gemeentebelastingen’, zegt Maxime Deforche van PwC Tax Consultants. ‘Tegelijk krimpt de inkomensschijf die tegen 45 procent wordt belast, waardoor een groter deel van uw inkomen belast wordt tegen 40 procent. Dat is goed voor een voordeel van 10,50 euro per jaar, exclusief gemeentebelastingen.’

3. Grotere doelgroep voor verhoogde belastingvrije som

Ten slotte zullen meer mensen aanspraak maken op een verhoogde belastingvrije som. Dat is het deel van het inkomen dat ontsnapt aan belastingen. Wie een laag inkomen heeft, komt in aanmerking voor een verhoogde belastingvrije som. Het loonplafond om voor die verhoogde belastingvrije som in aanmerking te komen, wordt vanaf het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) fors opgetrokken. Dat voordeel is er niet voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden.

Vanwaar de wijziging? Voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) verschilt de belastingvrije som naargelang de inkomsten onder of boven 27.030 euro liggen. Voor wie meer inkomsten heeft, ontsnapt tot 7.270 euro van de inkomsten aan belastingen. Voor wie minder opstrijkt, is de belastingvrije som 7.570 euro. Met ingang van het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) wordt dat loonplafond opgetrokken van 27.030 naar 43.930 euro, waardoor er meer belastingplichtigen in aanmerking komen voor de hogere belastingvrije basissom van 7.570 euro in plaats van 7.270 euro. ‘Voor wie vanaf volgend jaar in aanmerking komt voor de verhoogde belastingvrije som betekent dat een jaarlijkse besparing van 75 euro, exclusief gemeentebelasting’, zegt Deforche.

 

Hoeveel extra loon dankzij de taxshift?

Mieke staat alleen in voor de opvoeding van haar twee dochters van 5 en 7 jaar; ze heeft de meisjes ook fiscaal ten laste. Ze woont in Vlaanderen en is 7 procent gemeentebelastingen verschuldigd.

PwC Tax Consultants berekent wat de taxshift oplevert voor drie verschillende inkomensniveaus (op basis van de index voor het aanslagjaar 2018).

1. Brutoloon van 2.000 euro per maand

Met een brutoloon van 2.000 euro per maand of 27.840 euro per jaar (inclusief eindejaarspremie en vakantiegeld) is het:

  • Netto-inkomen 2017: 21.136,89 euro
  • Netto-inkomen 2018: 21.868,65 euro

→ Winst: 731,76 euro per jaar of 60,98 euro per maand.

2. Brutoloon van 3.800 euro per maand

Met een brutoloon van 3.800 euro per maand of 52.896 euro per jaar (inclusief eindejaarspremie en vakantiegeld) is het:

  • Netto-inkomen 2017: 32.021,94 euro
  • Netto-inkomen 2018: 32.561,81 euro

→ Winst: 539,87 euro per jaar of 44,99 euro per maand.

3. Brutoloon van 6.000 euro per maand

Met een brutoloon van 6.000 euro per maand of 83.520 euro per jaar (inclusief eindejaarspremie en vakantiegeld) is het:

  • Netto-inkomen 2017: 44.170,22 euro
  • Netto-inkomen 2018: 44.707,36 euro

→ Winst: 537,14 euro per jaar of 44,76 euro per maand.

 

 

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.