×
10 reacties
Recentste eerst
  • Oudste eerst

Luc S.633

19:28 - 04 januari 2018

belachelijke taxshift ! De onevenredigheid tussen belasting van de vermogenden enerzijds en de belasting van de werkende sukkelaars is nog altijd enorm ... Brussel zendt jullie allemaal met een kluitje in het riet ... de taxshift dekt zelfs de reële inflatie niet ...

Hugo H.93

11:22 - 26 december 2017

Het paradepaardje van deze rijken-regering is inderdaad flagrant bedrog om te scoren, zeker nu de verkiezingen eraan komen. Net als de belachelijke ''jobs jobs jobs'' slogan. En de gepensioneerden ? Ach ''het zijn maar geuzen''...

Jan Van Houdt 3

11:47 - 15 december 2017

wat altijd verzwegen wordt is dat er 250 Euro van de (afgeschafte) schijf van 30% naar de 40% schijf is overgesluisd en dat de 50% schijf 750 Euro lager begint (dus 5% meer belast wordt dan vroeger). Dit doet het grootste deel van de tax shift teniet voor eenieder die eindigt in de 50% schijf (~38000/jaar). Ik heb mijn berekening al gemaakt en ik hou 18 euro over per jaar of 1.5 euro/maand.

sandrine sabbe

18:31 - 14 december 2017

ja ik moet het dubbel achterdragen van vorig jaar .Misschien wat meer verdient per maand maar op het einde moet ik toch meer betalen aan belastingen dus blijft het zelfde.

Walter Claeys 2 (consultant)

17:33 - 14 december 2017

En de gepensioneerden? Noppes?

Antoon B.25

12:07 - 14 december 2017

Juist. Boerenbedrog !!! En mensen lopen daarin. Hier op De Tijd , goed nieuws media voor het N-VA. Of heb je dat nog niet door ? Onze Minister van Financiën gaat volop voor : de rijken rijker en de armen , ja , met sukkelaars houden we helemaal gen rekening. Afvoeren al die profiteurs en dat beginnen met de gepensioneerden; de profiteurs !!!

Sven De Paepe (Sven_DP)

13:55 - 14 december 2017

@Antoon B.25 -  U kan ook voor een andere krant gaan, genoeg linkse keuze op de markt. DM, DS, NB, GVA,... kies maar uit.

Juul H. (Juul34)

13:58 - 14 december 2017

@Antoon B.25 -  Waarom zijn "de gepensioneerden" profiteurs? Is het zo onjuist dat iemand een pensioen krijgt als hij/zij daar zijn ganse leven heeft voor gewerkt? Ik spreek niet over de 50+-ers die op hun 50ste op (brug)pensioen zijn kunnen gaan (de nu 70-gers), maar wel over de mensen die 40-45 jaar lang gewerkt hebben. Jouw (mijns inziens idiote) eindconclusie is wel erg kort door de bocht. Volgens mij ben je iemand die nog niet zolang aan zijn "loopbaan" is begonnen en ben je je nu al aan het ergeren dat je voor "die profiteurs" zal moeten beginnen werken. Vergeet niet dat "die profiteurs" ervoor gezorgd hebben dat ook jij een (hopelijk deftige) opleiding hebt kunnen genieten. Of denk je nu echt dat de kost van ons onderwijs 0€ is? Vooraleer zo'n onnozele kuddegeest-gedachte te verspreiden, eerst 1x (in jouw geval misschien meermaals) goed nadenken en vooral geen zo'n onzin uitkramen. Je zou er veel beter uitkomen...

Antoon B.25

11:39 - 15 december 2017

@Sven D.132 -  Lees even mijn antwoord bij : Juul H. (Juul34). Ik was blijkbaar verwarrend overgekomen .Mijn excuses.

Kris B.267

11:06 - 14 december 2017

Dit is puur boerenbedrog om voor de verkiezingen nog vlug te scoren. Er wordt hier slechts één component bekeken, terwijl de para-fiscale druk nog altijd snel stijgt. Het enige wat de mensen interesseert is hun reéle welvaartspeil, en dat gaat erop achteruit terwijl we er bij staan. De infrastructuur wordt nauwelijks onderhouden. Bestolen voor 10% van onze opgebouwde rechten door pensioen vanaf 67. Stijgende kosten voor energie, communicatie, vervoer - al dan niet openbaar, met dalende dienstverlening, sterk verhoogde boetes voor onnozele 'misdrijven', Hogere eigen kosten door lagere tussenkomst van de ziekenkas bij ziekte of ziekenhuisopname, sterk verhoogde kosten van rusthuizen met idem gestegen verzekeringspremies, nieuwe taksen te gek om op te noemen: speculatietaks, effectentaks, enz. Ieders opgebouwd vermogen dat elk jaar 2% cumulatief daalt door de inflatie veroorzaakt door de gratis-geld oplichting door het ECB. De échte realiteit: dalende spaarquota, stijgende armoede.

Uw inkomen wordt minder belast in 2018

  • 14 december 2017 06:20

 © Pieter Van Eenooge

Goed nieuws voor uw budget in 2018: uw koopkracht gaat erop vooruit. Een gevolg van een nieuwe fase in de taxshift.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Meer koopkracht voor wie werkt, door een verschuiving van de belasting op het arbeidsinkomen naar andere vormen van belasting. Dat was het opzet van de taxshift. De maatregelen van de regering-Michel dateren intussen al van 2015, maar ook in 2018 zal u daar de vruchten van plukken. Werknemers zullen van eenzelfde brutoloon netto meer op hun bankrekening gestort krijgen. Volgens berekeningen van hr-dienstverlener SD Worx zal u uw nettoloon vanaf januari daardoor met 1,5 tot 3 procent zien stijgen.

Drie maatregelen uit diezelfde taxshift zullen de belastingen op uw inkomsten van 2018 temperen: een hoger kostenforfait, een hervorming van de belastingtarieven en een hogere belastingvrije som voor meer mensen.

1. Hoger kostenforfait

Het hogere kostenforfait is goed nieuws voor wie aan de slag is als werknemer. Vanwaar de wijziging? Niet uw hele beroepsinkomen wordt belast: de kosten gemaakt om dat inkomen te behouden en verwerven, mag u aftrekken. U kunt uw werkelijk gemaakte beroepskosten inbrengen, maar dat is geen verplichting. U kunt ook voor een forfait opteren. Die zogenaamde forfaitaire beroepskosten zijn een minimum: u krijgt ze ook als u geen of lagere beroepskosten kan aantonen.

De hoogte van het kostenforfait hangt af van uw inkomsten, maar is wel geplafonneerd. Voor de inkomsten verdiend in 2018 (aanslagjaar 2019) wordt de berekeningswijze aangepast én wordt het plafond opgetrokken. Er wordt voor de berekening niet langer gewerkt met een specifiek percentage per inkomensschijf. Voortaan wordt het kostenforfait berekend tegen een uniform tarief van 30 procent. Ook het maximale kostenforfait gaat de hoogte in: van 4.320 euro naar 4.530 euro.

Nieuw in 2018 is dat er ook voor kleine zelfstandigen een kostenforfait komt.

2. Afschaffing van belastingtarief van 30 procent

Door een gewijzigde belastingberekening zal een deel van uw inkomen tegen lagere tarieven belast worden.

Geldgids

Uw geld in 2018

Alle nieuwigheden die in 2018 een impact zullen hebben op uw portefeuille.

De Geldgids is op 16/12 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Vanwaar de wijziging? Bij de belastingberekening wordt uw inkomen opgedeeld in schijven. Op een hogere inkomensschijf wordt een hoger belastingtarief toegepast. Die tarieven bedragen tussen 25 en 50 procent.

Voor uw inkomsten in 2018 wordt het belastingtarief van 30 procent afgeschaft, waardoor een groter deel van uw inkomen wordt belast tegen 25 procent. ‘Dat levert een voordeel op van 70 euro per jaar, exclusief gemeentebelastingen’, zegt Maxime Deforche van PwC Tax Consultants. ‘Tegelijk krimpt de inkomensschijf die tegen 45 procent wordt belast, waardoor een groter deel van uw inkomen belast wordt tegen 40 procent. Dat is goed voor een voordeel van 10,50 euro per jaar, exclusief gemeentebelastingen.’

3. Grotere doelgroep voor verhoogde belastingvrije som

Ten slotte zullen meer mensen aanspraak maken op een verhoogde belastingvrije som. Dat is het deel van het inkomen dat ontsnapt aan belastingen. Wie een laag inkomen heeft, komt in aanmerking voor een verhoogde belastingvrije som. Het loonplafond om voor die verhoogde belastingvrije som in aanmerking te komen, wordt vanaf het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) fors opgetrokken. Dat voordeel is er niet voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden.

Vanwaar de wijziging? Voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) verschilt de belastingvrije som naargelang de inkomsten onder of boven 27.030 euro liggen. Voor wie meer inkomsten heeft, ontsnapt tot 7.270 euro van de inkomsten aan belastingen. Voor wie minder opstrijkt, is de belastingvrije som 7.570 euro. Met ingang van het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) wordt dat loonplafond opgetrokken van 27.030 naar 43.930 euro, waardoor er meer belastingplichtigen in aanmerking komen voor de hogere belastingvrije basissom van 7.570 euro in plaats van 7.270 euro. ‘Voor wie vanaf volgend jaar in aanmerking komt voor de verhoogde belastingvrije som betekent dat een jaarlijkse besparing van 75 euro, exclusief gemeentebelasting’, zegt Deforche.

 

Hoeveel extra loon dankzij de taxshift?

Mieke staat alleen in voor de opvoeding van haar twee dochters van 5 en 7 jaar; ze heeft de meisjes ook fiscaal ten laste. Ze woont in Vlaanderen en is 7 procent gemeentebelastingen verschuldigd.

PwC Tax Consultants berekent wat de taxshift oplevert voor drie verschillende inkomensniveaus (op basis van de index voor het aanslagjaar 2018).

1. Brutoloon van 2.000 euro per maand

Met een brutoloon van 2.000 euro per maand of 27.840 euro per jaar (inclusief eindejaarspremie en vakantiegeld) is het:

  • Netto-inkomen 2017: 21.136,89 euro
  • Netto-inkomen 2018: 21.868,65 euro

→ Winst: 731,76 euro per jaar of 60,98 euro per maand.

2. Brutoloon van 3.800 euro per maand

Met een brutoloon van 3.800 euro per maand of 52.896 euro per jaar (inclusief eindejaarspremie en vakantiegeld) is het:

  • Netto-inkomen 2017: 32.021,94 euro
  • Netto-inkomen 2018: 32.561,81 euro

→ Winst: 539,87 euro per jaar of 44,99 euro per maand.

3. Brutoloon van 6.000 euro per maand

Met een brutoloon van 6.000 euro per maand of 83.520 euro per jaar (inclusief eindejaarspremie en vakantiegeld) is het:

  • Netto-inkomen 2017: 44.170,22 euro
  • Netto-inkomen 2018: 44.707,36 euro

→ Winst: 537,14 euro per jaar of 44,76 euro per maand.

 

 

Bron: Netto

Advertentie

Advertentie