Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Geens begrenst schadeclaims tegen bestuurders

Er komt een plafond voor schadevergoedingen waartoe bestuurders kunnen veroordeeld worden. Daarmee wil de federale minister van Justitie, Koen Geens ( CD&V) verhinderen dat loutere beoordelingsfouten bestuurders persoonlijk ruïneren.
Advertentie
Het tumult op een aandeelhoudersvergadering van het voormalige Fortis. Dat débâcle en de schikking die Ageas trof met de gedupeerden, geeft aan dat het bedrijf zelf aansprakelijk blijft voor de schade die bestuurders aanrichten, bijvoorbeeld door de beleggers op een verkeerd been te zetten. ©Lieven Van Assche

Zoals bekend timmert Geens al een poosje aan een grondige herziening van de regels voor vennootschappen en verenigingen. In het ontwerp dat thans voorligt wordt de aansprakelijkheid van bestuurders geplafonneerd in functie van de grootte van een bedrijf.

De exacte plafonds liggen nog niet helemaal vast. Maar in grote bedrijven zouden de schadevergoedingen die bestuurders uit eigen zak moeten betalen, begrensd worden tot maximaal 12 miljoen euro. In kleine bedrijven ligt de bovengrens, volgens het ontwerp, op maximaal 125.000 euro.

Foutieve informatie

Dit wil niet zeggen dat de gedupeerden met de rug tegen de muur staan. Het bedrijf zelf blijft onbeperkt aansprakelijk voor de schade die haar bestuurders veroorzaken aan andere personen of andere bedrijven.

Dat geldt bijvoorbeeld voor milieudelicten, het niet-respecteren van de veiligheidsregels of als de bestuurders foutieve informatie verspreiden, bijvoorbeeld om beleggers te overhalen aandelen van de onderneming te kopen. Als de koers van het aandeel vervolgens keldert en de beleggers hun investering in rook zien opgaan, kunnen zij zich, net zoals nu, nog altijd wenden tegen de onderneming zelf. Het zijn de bedrijven zelf die erop moeten toezien dat de verspreide informatie correct is, ook al zijn het in feite de bestuurders die de beleggers op een verkeerd been zetten.

'Met de plafonnering willen we ervoor zorgen dat bestuurders zich nog kunnen verzekeren.'
Hans De Wulf
specialist vennootschapsrecht (U Gent)

In de praktijk gebeurt dat nu ook al. Getuige daarvan: de regeling die Ageas, als rechtsopvolger van Fortis, met de gedupeerde Fortis-beleggers uitwerkte. De gedupeerden wenden zich vaak liever nog tot het bedrijf zelf omdat die vaak over meer financiële middelen (deep pockets) beschikt om de gedupeerden te vergoeden.

Verzekerbaarheid

Waarom dan toch een bepaalde bovengrens instellen? ‘Met de plafonnering willen we ervoor zorgen dat bestuurders zich nog kunnen verzekeren’, zegt Hans De Wulf, een expert vennootschapsrecht (UGent) die meewerkte aan het ontwerp. ‘Nu weigeren de verzekeraars soms om dekking te verlenen voor risico’s waarvan ze de omvang niet kunnen inschatten. Als de bestuurders verzekerd kunnen worden, zijn de slachtoffers ook zeker dat de vergoeding wordt uitbetaald’.

Geldgids

Uw geld in 2018

Alle nieuwigheden die in 2018 een impact zullen hebben op uw portefeuille.

De Geldgids is op 16/12 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

De aansprakelijkheid van de bestuurders wordt niet geplafonneerd als een bestuurder de feiten met bedrieglijk opzet heeft gepleegd, bijvoorbeeld als een bestuurder geld aan zijn bedrijf onttrekt om er zichzelf mee te verrijken.

Faillissement

De bestuurder blijft ook met heel zijn hebben en houden aansprakelijk voor de betaling van de achterstallige belastingschulden en RSZ-bijdragen als blijkt dat het faillissement het gevolg is van zijn fout.

De aansprakelijkheid wordt wél begrensd als een kennelijk grove fout bijdraagt tot het faillissement. Zo zal de bestuurder van een grote onderneming nooit meer dan 12 miljoen euro moeten ophoesten als hij de activiteiten toch verderzet, terwijl hij weet dat de onderneming reddeloos verloren is.

De beperking van de schadevergoeding geldt ook als de bestuurder de alarmbelprocedure niet of niet tijdig instelt en hij dus nalaat om de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer het bedrijf zware verliezen lijdt.

Raad van State

Eén en ander leidt wel tot stevige bedenkingen van de Raad van State. Die vindt het in zijn advies niet kunnen dat de plafonds afhankelijk worden gemaakt van de omzet en het balanstotaal van een onderneming en er geen verband meer is met de omvang van de schade die bestuurders kunnen toebrengen. De Raad van State merkt ook op dat de omzet van een bedrijf precies door de fout van de bestuurders kan slinken.

Ondanks die bezwaren, vindt het kabinet Geens het beter dat bestuurders zich kunnen verzekeren, dan dat er risico's zijn die toch niet verzekerd kunnen worden. ‘De omvang van het bedrijf is dan toch de best mogelijk graadmeter voor de risico’s die een onderneming en haar bestuurders kunnen creëren ’, aldus De Wulf.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud