Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Uw huis moet nóg beter geïsoleerd

Jaar na jaar worden de energie-eisen voor woningen aangescherpt. Dat is niet anders in 2018. Voortaan krijgt een huis of appartement ook een ‘S-peil’.
Advertentie
©Pieter Van Eenoge

Via almaar strengere normen wil de Vlaamse overheid dat elke nieuwbouw vanaf 2021 bijna-energieneutraal (BEN) is. Een BEN-woning verbruikt weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De benodigde energie wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Cruciaal om de energievraag terug te dringen is een goede isolatie en een luchtdichte bouwschil - met andere woorden muren, ramen, dak… Vanaf 1 januari 2018 zal die beoordeeld worden met een allesomvattende indicator: het S-peil, wat staat voor schil-peil. Het is een maat voor hoeveel energie een woning nodig heeft om de temperatuur op peil te houden.

Voor nieuwe bouwaanvragen vanaf januari 2018 zal een S31 gehaald moeten worden, tegen 2021 wordt dat verstrengd tot S28. Deze indicator zal berekend worden per wooneenheid, dus per appartement en niet voor het hele appartementsgebouw. Als niet voldaan is aan de S-peileis, kan een boete opgelegd worden.

Geldgids

Uw geld in 2018

Alle nieuwigheden die in 2018 een impact zullen hebben op uw portefeuille.

De Geldgids is op 16/12 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Het S-peil komt in de plaats van het vroegere K-peil en de netto-energiebehoefte (NEB). Die twee waarden hadden hun beperkingen. Het K-peil geeft alleen de isolatiekwaliteit van een bouwschil weer, maar niet hoeveel energie een gebouw nodig heeft om te verwarmen of te koelen. Dat laatste gebeurde wel door de netto-energiebehoefte, maar die parameter zegt dan weer niets over de isolatiewaarde van de bouwschil.

De belangrijkste parameters voor het behalen van een laag S-peil zijn de luchtdichtheid, de verhouding glas-vloeroppervlakte, een efficiënte vorm van het gebouw en een goede isolatie. Wie compacter bouwt - wat niet noodzakelijk kleiner betekent, maar een bouwschil met minder oppervlakte - verkrijgt een lagere en betere S-waarde.

Nieuwbouw naar E40

Voor nieuwbouw wordt ook een andere norm strenger: het E-peil. Die parameter meet de energie-efficiëntie van een woning: hoe lager het E-peil, hoe hoger de energieefficiëntie. Vanaf Nieuwjaar wordt het maximale E-peil verlaagd van E50 naar E40. In 2020 wordt E35 de norm.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein werkt aan een algehele herziening van de energieprestatieregelgeving.

Wel zal er een nieuwe rekenmethode gebruikt worden voor de EPB-berekening. EPB staat voor ‘energieprestatie en binnenklimaat’ en omvat de energievoorwaarden die moeten gehaald worden voor nieuwbouw en grondige energetische renovaties. Warmtepompen en zonneboilers zullen meer meetellen voor een gunstiger, lager E-peil. Vandaag wegen bijvoorbeeld zonnepanelen nog veel zwaarder door dan warmtepompen en zonneboilers.

De gecorrigeerde rekenmethode vormt een tussenstap. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) werkt aan een algehele herziening van de EPB-regelgeving.

Ingrijpende energetische renovaties

Niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor grondige energetische renovaties worden de eisen strenger. Het minimumaandeel hernieuwbare energie wordt vanaf volgend jaar opgetrokken van 10 kWh per vierkante meter naar 15 kWh. Daarmee komt die vereiste op hetzelfde niveau als voor nieuwbouw. Bij ingrijpende energetische renovaties wordt de technische installatie om een binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcirculatie) volledig vervangen en wordt minstens 75 procent van de buitenmuren geïsoleerd. Hernieuwbare energie kan onder meer gehaald worden uit een zonneboiler, zonnepanelen of een warmtepomp.

Als er geen hernieuwbare energiebron is gebruikt of als die niet voldoet aan de voorwaarden, wordt het maximale E-peil 10 procent strenger. Voor alle ingrijpende energetische renovaties ligt die norm op maximaal E90. Als er geen hernieuwbare systemen zijn toegepast én het project ook niet voldoet aan de strengere E-peil-eis, volgt er een administratieve geldboete.

Lagere premie voor na-isolatie van spouwmuren

Wie zijn woning of appartement energiezuiniger maakt, kan al jaren rekenen op een premie, betaald door de distributienetbeheerders (Eandis of Infrax). De premie voor het na-isoleren van een spouwmuur daalt van 6 euro per vierkante meter naar 5 euro en dat voor alle eindfacturen vanaf 2018. De andere energiepremies blijven in 2018 ongewijzigd. Pas vanaf 2019 dalen de premies voor dakisolatie en een zonneboiler.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud