netto

5 manieren om uw bouwfactuur te verlichten

Bouwen en verbouwen kosten handenvol geld. Tips om uw bouwwerken voor te bereiden, uw factuur te verlichten en onaangename verrassingen te vermijden, zijn dus meer dan welkom.

 

Variabele rente:
interessant?

Lees meer

(netto) - Renovatiekredieten zitten in de lift. Een op de drie kredieten is bestemd voor een verbouwing. Dat maakte de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) onlangs bekend. Over het algemeen werden er hogere bedragen geleend. Voor kredieten voor een aankoop werd gemiddeld ongeveer 125.000 euro geleend tijdens het tweede trimester van dit jaar. Dat bedrag lag in het eerste trimester van 2009 rond 122.000 euro. Ook voor een bouwkrediet werd meer geleend; in het eerste trimester van 2009 ging het gemiddeld om 116.000 euro, in het tweede trimester van dit jaar werd gemiddeld 122.000 euro geleend om te bouwen.

Ten slotte heeft voor het tweede trimester van 2009 nog slechts 58 procent van de kredieten een vaste rentevoet, tegenover 85 procent begin vorig jaar. Bijna een op de vier van de nieuwe kredieten in het tweede trimester had een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

De volgende vijf tips helpen u uw bouwfactuur te verlichten:

1. Wanneer is een bouwvergunning verplicht?

Uiteraard heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig om een nieuwe woning te bouwen of een grondige verbouwing te doen. Maar de vergunningsplicht gaat verder dan dat.
Ook voor afbraak, heropbouw of voor het plaatsen van bijvoorbeeld een carport bent u doorgaans verplicht een vergunning aan te vragen. Als de werken vrijgesteld zijn van vergunning, dan is dat vaak gekoppeld aan voorwaarden. Bovendien mogen de werken niet strijdig zijn met de geldende reglementeringen, zoals stedenbouwkundige verordeningen en verkavelingsvergunningen. Hebt u vragen bij de werken die u wilt uitvoeren? Dan kunt u bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente terecht.

  • Altijd een vergunning nodig: garage of carport, veranda, …
  • Soms een vergunning nodig: tuinhuis, siervijver of zwembad, oprit of terras, afsluitingen
  • Geen vergunning nodig: onderhouds- en instandhoudingswerken zonder invloed op de stabiliteit, nieuwe elektriciteit, een kamer inrichten, dakvenster of zonnepanelen, werken aan gevels, zoals het kaleien of pleisteren, voorzetrolluiken plaatsen, binnen- en buitenschilderwerk, …

2. Hoe geniet ik van het btw-tarief van 6 procent?

Een btw-tarief van 6 procent in plaats van de gebruikelijke 21 procent scheelt een slok op de borrel. Zowel bij nieuwbouw, renovatie als heropbouw kunt u, al dan niet beperkt, het lagere btw-tarief genieten.

  • Nieuwbouw: Bouwt u een nieuwe woning, dan moet u in principe 21 procent btw betalen op de werkuren van de aannemers en op de gebruikte materialen. In 2009 wordt tijdelijk van die regel afgeweken, maar beperkt. Voor een schijf van maximaal 50.000 euro (exclusief btw) wordt tussen 1 januari en 31 december 2009 het btw-tarief naar 6 procent verlaagd. Dat levert u een besparing van maximaal 75.000 euro op. Toch moet u de voorwaarden in het oog houden: de nieuwbouwwoning moet minstens 5 jaar lang uw vaste gezinswoning worden en u moet er uw wettige woonplaats van maken. U mag de woning nog niet in gebruik hebben genomen op 1 januari 2009. De werken moeten door een geregistreerde aannemer worden uitgevoerd en aan een aantal formaliteiten voldoen.
  • Slopen en herbouw: Sinds 1 januari 2007 geldt voor 32 stedelijke gebieden een speciale btw-regeling. Als een aantal verplichtingen gerespecteerd worden, mogen krotten volledig afgebroken en vervangen worden door een nieuwe woning tegen een verlaagd tarief van 6 procent. Er moeten wel strikte regels gerespecteerd worden. In haar relanceplan breidde de regering die regeling uit naar het hele land, zij het tijdelijk. Het verlaagde tarief geldt tussen 1 januari en 31 december 2009.
  • Renovatie: Op verbouwingen moet u in principe 21 procent btw betalen. Uitzondering op die regel zijn werken aan 'oudere’ gebouwen. Privéwoningen kunnen tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent verbouwd worden. Voor woningen ouder dan 15 jaar is die btw-verlaging permanent. Voor woningen van minstens 5 jaar geldt die slechts tot 31 december 2010. Niet zomaar alle werken genieten de btw-verlaging. De werken moeten door een geregistreerde aannemer worden uitgevoerd en aan een aantal formaliteiten voldoen.

3. Op welke sites vindt u informatie over renovatie- en bouwpremies?

Vaak krijgt u van de overheid een financieel ruggensteuntje. Op federaal vlak bestaan er heel wat steunmaatregelen. Maar er zijn er minstens evenveel op gewestelijk, provinciaal en intercommunaal vlak. Neem eens een kijkje op deze websites.

Federaal

De federale overheid voerde 20 maatregelen in om energiebesparingen aan te moedigen en de bouwsector te ondersteunen. Vaak gaat het om belastingverminderingen (tot 40 procent van het bedrag van de werken met limieten en voorwaarden), of zelfs om een tijdelijke btw-verlaging (www.fiscus.fgov.be).

Gewestelijk

4. Wanneer moet u een veiligheidscoördinator aanstellen?

Wie bouwt of renoveert en daarvoor een beroep doet op ten minste 2 aannemers, is verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase. Zo moet worden gegarandeerd dat de werken op een veilige en gezonde manier verlopen. In de ontwerpfase zal een coördinator de risico's en bijhorende maatregelen in kaart brengen, tijdens de werken wordt erop toegezien dat alle maatregelen worden gerespecteerd. Beide functies kunnen worden uitgevoerd door dezelfde persoon.
De opdrachtgever moet zelf een veiligheidscoördinator aanstellen als de totale oppervlakte van het bouwwerk groter is dan 500 vierkante meter. Voor kleinere werven moet de architect de veiligheidscoördinatoren aanwijzen of, als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan hij die taak op zich nemen. Als er voor die kleinere werven geen architect nodig is, dan is het de eerste aannemer die de veiligheidscoördinatoren aanstelt. Afhankelijk van de coördinator, wordt de kostprijs berekend via een uurtarief of een forfait op basis van de totale kostprijs van de werken. Gebruikelijke uurtarieven bedragen 50 tot 65 euro, forfaitaire honoraria schommelen tussen 1 en 4 procent voor de ontwerp- en verwezenlijkingscoördinatie samen.
Meer weten? www.confederatiebouw.be

5. Moet u uw aannemer betalen als u niet tevreden bent?

Niet tevreden? In eerste instantie spreekt u daarover het best de aannemer aan en probeert u zo tot een oplossing te komen. Levert dat niets op, dan kunt u uw aanmerkingen en een opsomming van de gebreken formuleren via een aangetekend schrijven. Zo vermijdt u later alvast bewijsproblemen.

Een stok achter de deur is de factuur niet betalen, maar dan kunt u maar beter schriftelijk formuleren waarom u de factuur niet betaalt. Meteen weigeren het volledige openstaande bedrag te betalen is meestal niet de beste oplossing. Dat leidt tot wrevel bij de aannemer waardoor de werken soms helemaal worden stilgelegd. "Er moet een redelijke verhouding zijn tussen de gebreken en de openstaande factuur die onbetaald blijft. U kunt beter een bepaald percentage inhouden op de openstaande factuur totdat het probleem is opgelost. Zo zal de aannemer meer geneigd zijn de woning af te werken of te verbeteren", vertelt advocaat Mark Huygens.
Met het melden van (lichte) gebreken mag u niet talmen. Als u niet reageert op een gebrek dat duidelijk zichtbaar is, aanvaardt u de werken. Dat gebeurt louter door tijdsverloop of de ingebruikname van de woning.

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect