Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat heeft het nieuwe huurdecreet voor u in petto?

Het nieuwe Vlaamse Huurdecreet schudt de spelregels voor huurders en verhuurders grondig door elkaar. Dit moet u zeker weten.
©Sofie Van Hoof

Al bij haar aantreden midden 2014 toonde de Vlaamse regering-Bourgeois zich gretig om een eigen woonbeleid en woninghuurrecht uit te werken. Door de zesde staatshervorming had ze die bevoegdheid overgenomen van de fe­derale overheid.

Drie jaar later keurde de Vlaamse regering net voor ze op vakantie vertrok het voorontwerp van Huurdecreet goed. Vertegenwoordigers van huurders, verhuurders en de parlements­leden zullen de teksten de komende maanden nog verder bespreken en, indien nodig, aanpassen. Maar de bedoeling is dat het Vlaams Huurdecreet vanaf 1 september 2018 in werking treedt.

Zoals verwacht worden de spelregels grondig door elkaar geschud. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor huurders en verhuurders van een gezinswoning op een rij. Zoals gezegd kan er na het politiek overleg nog een en ander wijzigen aan de definitieve teksten.

→ Tenzij er een renovatiehuurcontract wordt ondertekend, mogen alleen woningen die voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode verhuurd worden. De verhuurder moet maken dat die normen gehaald worden bij aanvang van de huurovereenkomst. Is dat niet het geval, dan kan de huurovereenkomst nietig verklaard worden. Dat houdt in dat de huurder zijn betaalde huur kan terugvragen en dat de rechter een bezettingsvergoeding kan bepalen die de huurder moet betalen aan de verhuurder.

Om de huurder te selecteren, mag de verhuurder een document vragen dat de identiteit, de woonplaats en het inkomen van de huurder aantoont. Maar documenten vragen die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de huurder is verboden.

Vastgoedgids

50 vragen over (ver)huren

+ Update woningprijzen in alle 589 Belgische gemeenten

Hebt u de Vastgoedgids bij De Tijd van zaterdag 2 september gemist? Koop hem dan nu in uw krantenwinkel. Download hier uw kortingbon van €2.

Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

→ De boete als de verhuurder de huurprijs niet afficheert in de advertenties waarmee hij een nieuwe huurder zoekt, wordt opgetrokken van maximaal 200 naar 350 euro. Het zijn de gemeenten die dit met een administratieve boete moeten bestraffen. In de praktijk controleren die dat echter nauwelijks.

De huurder moet de verhuurder verwittigen als herstellingen ten laste van de verhuurder zich opdringen. Het principe blijft dat de huurder instaat voor kleine herstellingen en reparaties die nodig zijn door zijn eigen fout. De verhuurder staat in voor de overige herstellingen. Een werkgroep moet een niet-limitatieve lijst opstellen van de herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk wordt.

→ Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van negen jaar de regel.

De huurder zal een kortlopende huurovereenkomst van drie jaar of minder vroegtijdig en eenzijdig kunnen opzeggen. Hij moet wel een opzegtermijn van drie maanden naleven en een opzegvergoeding betalen. Die bedraagt anderhalve maand, één maand of een halve maand huur, naargelang de opzeg eindigt in het eerste, tweede of derde huurjaar. 

→ De plaatsbeschrijving bij het begin van de huurovereenkomst blijft verplicht. Om het aantal discussies in te perken over welke schade een vertrekkende huurder moet vergoeden, zullen huurder en verhuurder ook op het eind van het huurcontract een plaatsbeschrijving kunnen eisen.

De huurwaarborg op een geblokkeerde rekening wordt opgetrokken van twee naar drie maanden. Dat zal kunnen zodra de concrete modaliteiten voor de renteloze en anonieme huurwaarborglening bij de Vlaamse overheid bekend zijn. Die huurwaarborglening vervangt de huurwaarborglening bij de bank. De Korfine-waarborg en persoonlijke borgstelling worden eveneens beperkt tot 3 maanden huur.

Wil de verhuurder het contract opzeggen omdat hij het pand grondig wil renoveren, dan zal hij dat voortaan op elk moment kunnen zodra het contract meer dan drie jaar loopt.

Verhuurders die energiebesparende maatregelen treffen, zullen de huurprijs op elk moment kunnen aanpassen. Dat is een nieuwe uitzondering op het principe dat de huurprijs maar kan worden herzien negen tot zes maanden voor het verstrijken van elke driejarige periode. De uitzondering geldt echter niet als het gaat om energiebesparende maatregelen die vereist zijn om te voldoen aan de verplichtingen op het vlak van dak­isolatie en dubbel glas.

De opzegmogelijkheden voor eigen gebruik worden beperkt. Wil de verhuurder opzeggen om te verhuren aan een familielid, dan kan dat voortaan pas nadat de eerste drie jaar van het contract verstreken zijn. In de eerste drie jaar kan alleen worden opgezegd als de verhuurder er zelf gaat wonen.

De verantwoordelijkheid van de huurder voor brandschade wordt uitgebreid naar waterschade. Tenzij hij kan bewijzen dat die schade buiten zijn schuld is ontstaan. De huurder wordt verplicht een verzekering voor brand- en waterschade af te sluiten. Vaak sluiten verhuurders echter al een brandverzekering af met daarin een clausule van afstand van verhaal ten aanzien van zijn huurder. De meerprijs van die clausule kunnen ze dan doorrekenen aan de huurder.  In dat geval krijgt de huurder de keuze. Ofwel sluit hij geen eigen brandverzekering af en betaalt hij de meerprijs van de clausule aan de verhuurder als die dat vraagt. Ofwel sluit hij op eigen kosten toch een persoonlijke brandverzekering af.

Ook in de toekomst eindigt het huurcontract niet omdat de (laatste) huurder overlijdt. Maar als de erfgenamen het huurcontract willen voortzetten, zullen ze dat binnen twee maanden aan de verhuurder moeten laten weten. Doen ze dat niet, dan moeten ze de woning binnen die twee maanden ontruimen en een opzegvergoeding van één maand huur betalen.

Gaat een wettelijk samenwonend of gehuwd koppel uit elkaar, dan kan de vertrekkende partner nog maximaal zes maanden aangesproken worden om de huur te betalen. Op dit ogenblik kan dat zolang het huwelijk niet ontbonden is of de wettelijke samenwoning niet beëindigd is. Raakt het koppel het onderling niet eens over wie van beiden in de woning kan blijven, dan zal de rechter voortaan ook de argumenten van de verhuurder vragen vooraleer de knoop door te hakken. 

Medehuur wordt wettelijk geregeld. Denk aan vier vrienden die samen een ‘gemeenschapshuis’ huren. Maar het kan evengoed gaan om een koppel dat feitelijk samenwoont. Wil een van de vier vertrekken, dan kan hij voor zichzelf opzeggen. Stelt hij geen nieuwe huurder voor, of weigeren de medehuurders of de verhuurder de nieuwe huurder die hij voorstelt, dan kan de vertrekkende huurder maximaal zes maanden op de integrale huur aangesproken worden. Wordt de huurder die hij voorstelt wel aanvaard, dan kan hij na het aflopen van de opzegtermijn niet langer aangesproken worden om de huur te betalen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud