Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

5 alarmsignalen voor uw aandelen

Als de economische crisis ons iets heeft bijgeleerd, dan is het wel dat geen enkel bedrijf helemaal buiten schot kan blijven. Elke onderneming kan in moeilijkheden komen en dan moeten beleggers de alarmsignalen kunnen herkennen.
Laat u niet vangen
aan goedkope aandelen
Lees meer

Negatieve cashflow

Een onderneming moet in de eerste plaats over genoeg liquide middelen beschikken. En die bouw je pas op door genoeg cashflow te genereren. Eenvoudig gezegd, er moet meer geld binnenkomen dan er buitengaat. Zonder voldoende cashflow wordt het immers moeilijk om schulden af te betalen, personeel te vergoeden of geld opzij te zetten voor investeringen. Kortom, de werking van de onderneming komt in de problemen als er gedurende een lange tijd een negatieve cashflow is. Bedrijven proberen dat vaak aan te pakken door een kapitaalverhoging door te voeren of geld te lenen.

Bent u een brave huisvader
of een wilde gokker?
Lees meer

Te veel schulden

Bedrijven die hun schuldgraad fors zien stijgen, worden uiteindelijk geconfronteerd met schuldeisers die eieren voor hun geld kiezen. Net daarom is het belangrijk dat ondernemingen niet al te afhankelijk zijn van geldschieters. Bedrijven die schulden opstapelen, komen vlug terecht in een straatje zonder einde. Wie hoge schulden heeft, moet meer intresten betalen en raakt moeilijker aan nieuwe leningen. Die hogere intrestlasten tasten ook het rendement van de onderneming aan.

Om na te gaan of een onderneming diep in de schulden zit, kan u zelf de schuldgraad berekenen. Dat doet u door de 'financiële nettoschulden' van de onderneming te delen door het eigen vermogen. Komt de schuldgraad uit boven 100 procent? Dan zijn de schulden niet langer gedekt door het eigen vermogen. Dat hoeft niet meteen een onoverkomelijk probleem te zijn, maar zeker in deze economisch onzekere tijden is dat geen comfortabele positie. Bekijk ook altijd de financiële cijfers van sectorgenoten. De gemiddelde schuldgraad verschilt nogal van sector tot sector.

Aandelenkoers in vrije val

Als de aandelenkoers van een bedrijf in vrije val gaat, kan dat betekenen dat er onheil op komst is. Dat hoeft niet zo te zijn. Beleggers hebben wel eens de gewoonte extreem te reageren op een zuchtje slecht nieuws. Maar het is op zijn minst het signaal om de financiële gegevens van een onderneming uit te vlooien. Op die manier komt u te weten of er iets mis is met de fundamenten van de onderneming (financiële gezondheid, toekomstperspectieven,… ) of het aandeel eenvoudigweg ondergewaardeerd is.

6 beurswijsheden
doorprikt
Lees meer

Onverwachte winstwaarschuwing

Wanneer een onderneming ervoor waarschuwt dat ze minder winst zal maken dan verwacht, hoeft dat niet meteen een probleem te zijn. Zeker in economisch moeilijke tijden is het voor ondernemingen heel moeilijk om de winstcijfers op te krikken. Alleen als die winstwaarschuwing helemaal uit de lucht komt vallen of veel forser is dan analisten hadden verwacht, is dat misschien een teken dat er wel meer aan de hand is.

Insiders verkopen

De topmanagers van beursgenoteerde bedrijven hebben het beste zicht op de financiële gezondheid van hun onderneming. Zodra zij grote pakketten van hun aandelen van de hand doen, kan dat wijzen op dreigend onheil. Een berucht voorbeeld is Kenneth Lay, de topman van de ondertussen failliet gegane energiegigant Enron. In 2000, toen hij beleggers nog overtuigde om te beleggen in zijn onderneming, deed hij zelf voor 123 miljoen dollar Enron-aandelen van de hand. Een jaar later ging Enron failliet.

Om de transacties van bedrijfsleider op te volgen kan u terecht op de website van de CBFA.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud