Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Maak van uw vastgoed een goede investering

De Belg heeft een baksteen in zijn maag. Een eigen huis is dan ook de ambitie van bijna elke landgenoot. Maar vastgoed kan u ook kopen als investering. Waar moet u dan op letten.
Advertentie

(netto) - Investeren in vastgoed begint met een goede keuze van het gebouw waarin u uw centen stopt. Philippe Janssens van vastgoedstudiebureu Stadim geeft 4 objectieve criteria die van doorslaggevend belang zijn voor de waarde van uw vastgoed.

Hoeveel...
kan u lenen?
Lees meer

Polyvalentie

Polyvalentie is een belangrijke troef voor een gebouw. Voor hoe meer doeleinden uw pand gebruikt kan worden, hoe makkelijker u het kan verhuren. Heeft u een pand met een heel specifiek gebruik, dan zal het slechts een enge groep van gegadigden kunnen beroeren. Hebt u een dergelijk gebouw, dan moet u zich de vraag stellen welke verbouwingen u moet laten doen om het aan te passen aan een ander gebruik, om op die manier toch een huurder te vinden. Heeft u bijvoorbeeld een kantoorgebouw, dan moet u nagaan hoeveel het zou kosten om bij leegstand het pand om te bouwen tot appartementen.

Kwaliteit

De kwaliteit van een pand heeft een impact op meerdere factoren. Koopt u een kwalitatief goed gebouw, dan kunt u een hogere huurprijs vragen. Daarnaast zullen de onderhoudskosten lager zijn en het risico op leegstand kleiner. Bovendien zal u het pand langer kunnen verhuren.

Is vastgoed aan de kust...
iets voor u?
Lees meer

Ligging

De ligging van vastgoed is cruciaal. Een sprekende illustratie daarvan zijn handelspanden. Een winkel in de Brusselse Nieuwstraat is veel meer waard dan hetzelfde pand in een afgelegen dorp.

Illiquiditeit en risico

U kan het best kiezen voor vastgoed dat na verloop van tijd makkelijk opnieuw te verkopen is. Hoe groter de markt van mogelijk geïnteresseerden, hoe vlotter u het weer verkocht krijgt. Daarbij spelen kwaliteit, ligging en polyvalentie een doorslaggevende rol.

Hou ook rekening met de kosten

Als u wilt investeren in vastgoed, mag u zich niet blindstaren op de huurinkomsten die u zal innen. U moet ook rekening houden met kosten. Die vallen uiteen in vijf grote groepen:

  • Onderhoud. Aan een nieuwbouw zult u gewoonlijk een stuk minder onderhoudskosten hebben dan aan een pand van 50 jaar oud. U moet de verschillende kostenposten ramen over de duurtijd van de investering. Maar daarbij een onderscheid tussen de jaarlijkse onderhoudskosten (lift, stookolieinstallatie) en het 'groot onderhoud' (dak, gevel,…)
  • Verzekeringen. Als eigenaar kunt u uw gebouw best laten verzekeren. De verzekeringspremie hangt af van de heropbouwwaarde van het pand.
  • Leegstand of wanbetaling. Is uw pand niet verhuurd of betaalt de huurder niet, dan vallen uw huurinkomsten (tijdelijk) weg. Het is bijzonder moeilijk om dat risico in te schatten. 
  • Belastingen. De Belgische overheid wil een stukje van uw inkomsten, ook uw onroerende inkomsten. U moet die belastingen incalculeren in uw investering, voor zover u ze niet kunt afwentelen op uw huurder. Denk maar aan de onroerende voorheffing, heffingen op water of installaties, enzovoort. Schuift u de kosten door naar uw huurder, dan moet u nog steeds op uw hoede blijven. U moet wél de belastingen betalen in het geval van leegstand. Plant u verbouwingen, weet dan dat de onroerende voorheffing kan worden herzien en u soms meer moet betalen. 
  • Beheerkosten. Op de eerste plaats zijn er de kosten van het dagelijkse beheer, zoals het innen van het huurgeld, het opstellen van de contracten, contacten met de huurders, technische opvolging van het gebouw en betalingen. Doet u een beroep op een makelaar om een huurder te vinden, dan bent u erelonen verschuldigd.
 
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud