netto

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Het komende jaar worden huizen en bouwgronden ruim 3 procent duurder. In Brussel zullen de prijzen nog sterker stijgen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse rondvraag van Netto.

Hoe zullen de vastgoedprijzen het komende jaar evolueren? Het is de vraag die Netto om de 3 maanden aan een panel van 11 vastgoedexperts voorlegt. En het antwoord is duidelijk: de prijzen zullen stijgen. De grootste prijsstijgingen worden voor bouwgronden verwacht: +3,7 procent. Vooral in Brussel zullen de prijzen de pan uitrijzen, met een verwachte prijsstijging van 5,7 procent. In Vlaanderen en Wallonië worden bouwgronden minder snel duurder, ze dalen met respectievelijk 2,5 en 2 procent.

Villamarkt herstelt

Voor woonhuizen verwachten de experts een prijsstijging in ons land met 3,5 procent. Dat cijfer ligt in de lijn met hun verwachtingen van voor de zomer. Net zoals voor bouwgronden springt Brussel eruit, met een toename van 4 procent. Voor Wallonië houden de experten het op 1,9 procent.

Voor het duurdere marktsegment van de villa’s zijn de verwachtingen minder hoog gespannen. Voor Vlaanderen gaan de experts uit van een gemiddelde prijsstijging met 1,2 procent. Voor Brussel en Wallonië houden de analisten het op een prijsstabilisatie. Toch zijn dat al positievere cijfers dan in de vorige editie van de Vastgoedbarometer, toen nog in alle regio’s prijsdalingen voor villa’s werden verwacht.

Ook voor appartementen zijn de experten positiever gestemd dan voor de zomer. De verwachte prijsstijging voor het hele land bedraagt 2,5 procent. Voor de zomer lag de consensus nog onder 1 procent. En ook voor appartementen laat de hoofdstad zich opmerken, met een verwachte hausse van 3,6 procent. Wallonië blijft achterophinken, met een stijging van 1,2 procent.

Koop een gezinswoning

Zijn de verwachte prijsstijgingen het signaal om een gezinswoning te kopen? "Ja", zeggen de experts volmondig. Maar over de urgentie zijn ze het niet eens: 6 op de 10 experten geven het advies ‘zeker en vast’ te kopen, de anderen zeggen 'kopen als er zich een opportuniteit’ voordoet.

“Het is een uitstekend moment om de eigenaarsmarkt te betreden”, zegt Frank Maet van Dexia. “Met een welkome afkoeling van de vastgoedprijzen in 2009 net achter de rug en de lage rentestand zijn de omstandigheden gunstig.”  Julien Manceaux van ING raadt aan niet te lang te talmen. “De rente is zeer laag en deze situatie zal niet eeuwig blijven duren. Toch hebben de kopers zeker nog 6 tot 9 maanden om ervan te profiteren.” Maar ook de analisten die zeggen 'alleen kopen als er een opportuniteit is', gebruiken dezelfde argumenten. Johan Van Gompel van KBC: “De prijzen hebben de bodem achter zich gelaten. Door de lage rente is het nu interessant om een hypothecaire lening aan te gaan.” Eric Verlinden van Trevi wijst nog op het aanbod.

Gaat het over kopen van vastgoed als een investering, dan zien de specialisten minder urgentie. De meerderheid (73 procent) koopt als er zich een opportuniteit voordoet, 27 procent koopt zeker en vast. De belangrijkste motivatie voor het kopen van een investeringspand is het gebrek aan alternatieven. “De rentevoeten op de risicoloze beleggingen zijn laag en de beurs is nog onzeker”, zegt Peter Grypdonck van Immoweb. Een stelling die Julien Manceaux bijtreedt: “De volatiliteit en dus de risico’s op de andere markten zijn nog steeds erg hoog.”

Geen urgentie om te verkopen

Als het gaat over de verkoop van de gezinswoning, zijn de vastgoedexperts veel minder eensgezind. “Vooral niet verkopen”, zegt Frank Maet. “De economie herstelt zich langzaam maar zeker van de recessie van vorig jaar. Een plotse renteopstoot lijkt onwaarschijnlijk voor de komende kwartalen. Daardoor is het neerwaartse risico voor de vastgoedprijzen beperkt.” Julien Manceaux adviseert om nog even af te wachten. “Ook al zijn de prijzen over het algemeen hoger dan in 2008, toch is dat niet overal het geval. Daarenboven is er nog 2 jaar rendement in te halen voor de verkoper.” Peter Grypdonck verkoopt als er een opportuniteit is. “Het moment om te kopen is interessant, dat betekent vaak dat men de bestaande woning dan gaat verkopen.” Eric Verlinden verkoopt zeker en vast, “op voorwaarde dat in dezelfde activaklasse wordt geherinvesteerd".

De meerderheid adviseert om af te wachten als het gaat over de verkoop van een investeringspand. De reden is een gebrek aan alternatieven om de opbrengst in te beleggen. Julien Manceaux: “Voor investeerders die nog kunnen wachten, is geduld het sleutelwoord. Het vertrouwen in de alternatieve investeringen is wellicht nog niet genoeg hersteld.”

Rentestijging op komst

Het is duidelijk dat de rente het sleutelelement is bij de beslissing over een aan- en verkoop. Verwachten de analisten een renteopstoot? Op korte termijn (3 maanden) alvast niet. De overgrote meerderheid gaat ervan uit dat de rente gelijk zal blijven. Op langere termijn wordt wel een rentestijging in het vooruitzicht gesteld. Liefst 64 procent van de experts verwacht dat de vaste rente voor een lening op 20 jaar de komende 12 maanden zal stijgen. Die overtuiging is groter voor een variabele rente op 20 jaar: 82 procent van de analisten gaat uit van een stijging.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect