Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hogere taks liquidatiebonus verrast ondernemers

Duizenden vennootschappen zullen nog voor het eind van dit jaar een kapitaalverhoging moeten doorvoeren als ze een verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus willen vermijden.
©Photo News

Flink wat kmo-ondernemers, managers en vrije beroepers zullen zich nog voor het jaareinde moeten reppen. Alle vennootschappen bij wie het boekjaar samenvalt met een kalenderjaar - en dat zijn er nogal wat - zullen nog voor 31 december een kapitaalverhoging moeten doorvoeren om een belastingverhoging op de liquidatiebonus te vermijden. De liquidatiebonus is, heel eenvoudig uitgedrukt, het bedrag dat een ondernemer of vrijeberoeper aan zichzelf kan uitkeren bij de stopzetting van zijn activiteiten. De liquidatiebonus is het saldo dat rest als alle activa van de vennootschap zijn verkocht en alle schuldeisers zijn betaald.

Tot nu is op die liquidatiebonus een roerende voorheffing verschuldigd van 10 procent. Duizenden zelfstandigen, bedrijfsleiders, vrije beroepers of bestuurders, hebben tijdens hun loopbaan een spaarpotje in hun (management-)vennootschap opgebouwd in de hoop dat ze dat opgebouwde vermogen, bij de stopzetting van hun activiteiten, aan een fiscaal gunstig tarief van 10 procent aan zichzelf kunnen uitkeren. Maar vanaf 1 oktober volgend jaar wordt het tarief verhoogd tot 25 procent. De fiscaal gerenommeerde advocaat Victor Dauginet noemde de verhoging eerder al een regelrechte vermogensbelasting.

Om de pil te verzachten, werkte de federale regering een overgangsregeling uit. Ondernemers die de geboekte winst nu niet incasseren maar die gebruiken om er het kapitaal van hun vennootschap mee te versterken, kunnen dat bedrag later toch nog belastingvrij ontvangen. Maar dan moet er wel meteen een belasting van 10 procent op worden betaald. Als een ondernemer een belaste winst van 100.000 euro in zijn vennootschap laat en als die daar nu 10.000 euro belasting op betaalt, dan kan de vennootschap het saldo of 90.000 euro later nog altijd belastingvrij uitkeren.

Nu blijkt echter dat de overgangsregeling aan veel beperkende voorwaarden en termijnen is onderworpen. ‘De voorwaarden en deadlines zijn zo strikt dat veel vennootschappen uit de boot zullen vallen en van de overgangsregeling geen gebruik zullen kunnen maken’, waarschuwt advocate Saskia Lust (Loyens & Loeff). Vennootschappen bij wie het boekjaar samenvalt met een kalenderjaar zullen zich niet meer op de overgangsgregeling kunnen beroepen als ze niet voor eind dit jaar naar een notaris gaan om de kaptiaalverhoging door te voeren. Een kapitaalverhoging moet immers verplicht voor een notaris gebeuren.

De notarissen verwachten alvast een stormloop. ‘Het leeft enorm. We verwachten een stormloop die vergelijkbaar is met die van de afschaffing van de effecten aan toonder twee jaar geleden’, zegt notaris Tim Carnewal (Berquin notarissen).

Behalve de strikte deadlines, zette de regering ook een rem op de winsten die de zelfstandige voor de kapitaalverhoging mag gebruiken. Die mogelijkheid blijft in de praktijk vaak beperkt tot winsten en reserves die al bestonden op 31 december 2011.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud