Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat heeft de regering-Michel in petto voor de zelfstandigen?

Het federale regeerakkoord bevat diverse maatregelen die een impact hebben op zelfstandigen en vrije beroepers. Op de concrete uitwerking en timing is het nog wachten, maar dit zijn de grote lijnen.
©BELGA

Loon

Hoger kostenforfait: Er komt een verhoging van het bedrag voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten. Zelfstandigen die hun beroepskosten niet bewijzen en gebruikmaken van het forfait, zullen daardoor een hoger nettoloon overhouden.

Hoger gewaarborgd loon: Kleine ondernemingen die werken met personeel zullen geconfronteerd worden met een hoger gewaarborgd loon. De regering wil het gewaarborgd loon optrekken tot 60 dagen voor elke werknemer. Nu moet een werkgever bij ziekte van een bediende gedurende 30 kalenderdagen zijn loon uitbetalen. Bij een arbeider is dat minstens 14 kalenderdagen, maar vaak iets meer.

Fiscaliteit

Vrijstelling btw: Er wordt onderzocht of de btw-vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen kan worden verhoogd tot ondernemingen met een omzet van maximaal 25.000 euro, exclusief btw. Vandaag ligt de drempel op 15.000 euro.

Lagere monsterboete: De ‘monsterboete’ van 309 procent is een boete die de fiscus kan toepassen als een vennootschap sommige kosten in mindering brengt, maar als de ontvanger van het voordeel dat ‘vergeet’ aan te geven in zijn aangifte. Hoeveel het lagere tarief zal bedragen, staat niet in het regeerakkoord, maar er is sprake van 50 procent (voor ondernemingen) tot 100 procent (voor particulieren).

Herziening antimisbruikbepaling: Er wordt onderzocht hoe de antimisbruikbepaling beter kan worden ingekleed zodat de rechtszekerheid toeneemt. De werking van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (rulings) wordt geëvalueerd en zo nodig versterkt met het oog op de optimale toegankelijkheid voor kmo’s.

Meer rechtvaardige boetes: Het btw-boete­systeem en de nalatigheidsintresten worden hervormd met als uitgangspunt de goede trouw van de belastingplichtige, in plaats van de kwade trouw.

Liquidatiebonus: De roerende voorheffing bij liquidatie van de vennootschap werd verhoogd van 10 naar 25 procent. De regering-Michel voorziet nu in een verlenging van de overgangsmaatregel. Zelfstandigen met een vennootschap kunnen al belaste winsten reserveren in hun vennootschap. Als de vennootschap onmiddellijk 10 procent roerende voorheffing inhoudt, is er op de liquidatiebonus geen bijkomende heffing verschuldigd. Voorwaarde is dan wel dat de reserves in de vennootschap blijven tot aan de liquidatie.

Wettelijk pensioen

Hoger minimumpensioen: Het minimumpen­sioen van zelfstandigen zal worden gelijkgetrokken met dat van werknemers.

Hogere pensioenleeftijd: De pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd naar 66 jaar, in 2030 wordt dat 67 jaar. Voor vervroegd pensioen worden de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden vanaf 2017 verder opgetrokken. De pensioenbonus - een beloning voor wie blijft doorwerken - verdwijnt vanaf 2015.

Nieuwe berekening: Ook aan de pensioenberekening zal worden gesleuteld. De regering zal tijdens deze legis­latuur de omschakeling naar een puntensysteem uitwerken, dat uiterlijk in 2030 in werking moet treden. U verzamelt tijdens uw actieve leven punten voor uw pensioen. Hoeveel punten u vergaart, hangt af van de hoogte van uw arbeidsinkomen en de duur van uw loopbaan. De punten komen op een individuele rekening en worden omgezet in euro’s op het moment dat u uw pensioen opneemt.

Aanvullend pensioen

Tweede pijler: De regering wil werk maken van ‘een tweede pijler’ voor zelfstandige ondernemers zonder vennootschap. Zij zouden, naast het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een aanvullend pensioen kunnen uitbouwen dat ‘qua grenzen en voordelen vergelijkbaar is met dat van zelfstandige bedrijfsleiders’.

Nieuwe berekening 80-procentregel: De 80-procentregel bepaalt hoeveel een zelfstandige bedrijfsleider jaarlijks in een aanvullend pensioen (IPT) mag storten om maximaal gebruik te kunnen maken van de fiscale aftrekbaarheid. Er zal worden onderzocht of de 80-procentgrens kan worden uit­gedrukt in punten, waarbij het aantal punten afhankelijk is van de loopbaan.

Nieuwe taxatie voor individueel pensioensparen. De taks van 10 procent op 60-jarige leeftijd zou verlagen naar 8 procent. Een deel van die 8 procent zou vervroegd worden afgehouden door de komende vijf jaar telkens 1 procent weg te belasten.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud