netto

3 manieren om de groei van uw zaak te financieren

©ANP XTRA

De bank blijft voor kmo’s een belangrijke bron van middelen om te groeien, maar niet elke ondernemer wordt er even hartelijk onthaald. De overheid springt mogelijk in de bres: het Participatiefonds Vlaanderen stroomlijnde onlangs zijn aanbod.

Koken kost geld, en grotere porties koken kost meer geld. Anders gezegd: als uw bedrijf groeit, is de kans groot dat u daarvoor meer financiële middelen nodig hebt. 

Mogelijkheid 1: lenen bij de bank

Lenen bij de bank blijft in veel gevallen de aangewezen weg voor kmo’s. Uit onderzoek van Unizo en de Universiteit Antwerpen, in opdracht van het Kmo-observatorium van de FOD Economie, bleek vorig jaar dat slechts 17,5 procent bij geen enkele bank een krediet had openstaan. Een paar jaar eerder lag dat cijfer iets hoger, maar in dezelfde orde van grootte. Bijna vier op de tien ondernemers hadden in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek een bankkrediet aangevraagd voor de financiering van investeringen, en nog eens 23,4 procent deed dat voor de financiering van de exploitatie.

‘Wie een goed contact heeft en open communiceert met zijn bankier en een stevig onderbouwd dossier kan voorleggen, maakt een goede kans om een bankkrediet te krijgen’, klinkt het steevast. Aarzel dus niet om aan dat contact en dat stevige dossier te werken. Geef aan uw bankier een duidelijk overzicht van uw behaalde cijfers en becijferde verwachtingen.

Meer baas over uw eigen zaak, van oprichting tot uitstap

  • + Taxshift en zelfstandigen: Alle nieuwigheden
  • 6 zaken die u in het oog moet houden als u een webshop begint
  • Hoe uw zaak verkopen zonder dat u moet vrezen voor een fiscale hold-up?
Klik hier om de Zelfstandigengids te raadplegen (PDF versie).


‘Ondernemers aarzelen doorgaans niet om naar de bank te stappen’, zegt Johan Bortier, directeur van de studiedienst van Unizo, ‘maar het aantal afwijzingen blijft vrij hoog.’ Ten tijde van het onderzoek kwam men uit op ruim 13 procent weigeringen voor kmo’s en bijna

27 procent weigeringen voor micro-ondernemingen. Van de nieuwe ondernemingen meldde zelfs 66 procent dat ze te maken kregen met volledige of gedeeltelijke weigeringen - zij hebben uiteraard nog niet echt een trackrecord, al merken de onderzoekers op dat alleen bedrijven werden onderzocht die al daadwerkelijk waren opgericht, en dat het dus niet ging om weigeringen van onvoldoende onderbouwde businessplannen die nooit werkelijkheid werden.

Hoe hoog is het kostenplaatje?

Een andere vaststelling is dat de tarieven voor kaskredieten ondanks de lage rentes op de financiële markten relatief hoog blijven: 8 à 9 procent voor een lening op korte termijn is geen uitzondering. ‘Niet op ingaan als ondernemer, zou ik zeggen, en al helemaal niet de fout maken met zulke kortetermijnkredieten langetermijninvesteringen te financieren. Ja, die fout wordt nog altijd gemaakt’, zegt Bortier.

8 à 9%
Ondanks de lage rentes op de financiële markten blijven de tarieven voor kaskredieten hoog: 8 à 9 procent voor een lening op korte termijn is geen uitzondering.

Een alternatief bieden de ‘straight loans’ of vaste voorschotten, maar die hebben als nadeel dat het minimumbedrag doorgaans 100.000 euro bedraagt. ‘Sommige banken verlagen nu gelukkig dat minimumbedrag of bieden nog andere alternatieven of mengvormen aan’, aldus Bortier

‘Het moet gezegd dat de Kredietbemiddelaar goed werk verricht en flink onderhandelt tussen ondernemer en bank. We horen dat het dit jaar iets minder moeilijk is om een bankkrediet te krijgen. Toch vinden nog heel wat ondernemersplannen geen steun bij de bank, om verschillende redenen. De overheid heeft wel enkele interessante instrumenten waarmee een deel van de projecten wordt opgevangen’, zegt Bortier, die ook voorzitter is van het Participatiefonds Vlaanderen.

Mogelijkheid 2: lenen bij de Vlaamse overheid

Het Participatiefonds Vlaanderen, dat behoort tot de PMV-groep (Participatiemaatschappij Vlaanderen), heeft onlangs enkele vernieuwingen doorgevoerd. Zo is de Startlening+, die vroeger werd gegeven aan starters die geen baan als werknemer hadden en dus werkzoekend waren, nu beschikbaar voor alle nieuwe zaken (tot vier jaar).

De Startlening+, dat is rechtstreeks lenen bij de overheid. Je hebt er geen bank voor nodig, en dat tegen goede voorwaarden.
Johan Bortier
Unizo

Het bedrag dat zij maximaal kunnen lenen, is daarenboven opgetrokken van 30.000 naar 100.000 euro - het geleende bedrag mag wel hoogstens vier keer de waarde van de eigen inbreng belopen. ‘Dat is rechtstreeks lenen bij de overheid, inderdaad, je hebt er geen bank voor nodig’, zegt Bortier, ‘en dat tegen goede voorwaarden.’

Hoe hoog is het kostenplaatje?

Op dit ogenblik geldt voor de Startlening+ een intrestvoet van 3 procent. De lening moet worden aangegaan voor drie tot tien jaar - voor wie als werkzoekende de stap zet naar een zelfstandige onderneming moet de lening minstens vijf jaar lopen.

Een onderneming, starter of niet, kan bij het Participatiefonds ook terecht voor een nieuw product: de kmo-cofinanciering. Die bundelt de oude producten Starteo, Optimeo en BA+. Zoals de naam zegt: het Participatiefonds leent geld in een dossier op voorwaarde dat er al een andere financier is. Dat kan een bank zijn, een investeringsfonds of een of meer business angels. Die co­financier neemt minstens 20 procent van de totale financiering voor zijn rekening, en het maximumbedrag voor die vorm van financiering is 350.000 euro.

Voor hogere bedragen, van 500.000 tot 1 miljoen euro, is er de gelijkaardige Groeimezzanine van PMV, die eveneens een cofinanciering van minstens 20 procent door derden vereist.

Hoe hoog is het kostenplaatje?

Voor de Groeimezzanine is de vergoeding marktconform: ze bestaat uit een vaste interest. Ook voor de kmo-cofinanciering is de vergoeding een marktconforme interest + 0,53 procent, met een minimum van 3 procent.

In de drie gevallen gaat het om achtergestelde leningen: mocht het slecht aflopen, dan staat het Participatiefonds of de PMV dus achteraan in de rij van schuldeisers. ‘In de zomer werd de 200ste lening toegekend, een mooi resultaat in een goed jaar’, vertelt Bortier. ‘Inmiddels moeten we aan ongeveer 250 leningen zitten.’

Niet zelden zit de knoop om een bank­financiering te krijgen vooral bij het verschaffen van waarborgen. Nogmaals uit het onderzoek naar kmo-financiering: 35 procent van de ondernemers die te maken kregen met een kredietweigering, gaf aan dat het gebrek aan voldoende waarborgen een van de redenen was. Daar kan de Waarborgregeling van PMV soelaas brengen: PMV staat daarbij garant voor maximaal 75 procent van een geleend bedrag. De praktijk leert dat dit banken over de streep helpt om toch een lening te verstrekken aan een ondernemer die zelf niet voldoende waarborgen in de schaal kan leggen. Voor die dekking moet de ondernemer wel een premie betalen, in functie van het bedrag en de looptijd van het krediet.

Mogelijkheid 3: lenen bij vrienden, familie en fans

Tot slot moet u bij PMV terecht om een win-winlening te registreren. Voor de rest komt de overheidsinstelling hier niet tussenbeide: de win-winlening is een rechtstreekse lening van een particulier aan een kmo, maar met het overheidssteuntje dat jaarlijks 2,5 procent van het uitstaande kapitaal van de lening (dus het deel dat nog niet terugbetaald is) aftrekbaar is in de personenbelasting. ‘Een populair instrument’, merkt Bortier.

‘En het mooie is dat je al deze maatregelen mag combineren’, vertelt Bortier nog. ‘Je kan bijvoorbeeld een bankkrediet aangaan dat gedekt wordt via de waarborgregeling, daar een win-winlening bij leggen en beide kredieten inzetten als inbreng van cofinanciers voor een kmo-cofinanciering.’ Een onderneming kan ook de Startlening+ combineren met een kmo-cofinanciering, maar dan samen voor maximaal 350.000 euro.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect