Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Welk fiscaal voordeel als u starter steunt?

U wilt uw nichtje wel wat centen geven zodat ze haar eigen webwinkel kan oprichten, maar helemaal risicoloos is dat natuurlijk niet. Gelukkig komt de overheid over de brug met fiscale voordelen als u een beginnende ondernemer helpt.
Advertentie

1. Taxshelter voor beginners

Sinds kort is er de taxshelterregeling voor starters - de naam mag dan bekend zijn van de mogelijkheid om te investeren in filmproducties, voor deze nieuwe versie hoeft de onderneming helemaal niets te maken te hebben met film.

0,1%
Crowdfunding is in België nog geen succes. Vorig jaar had slechts 0,1 procent van de ondervraagde ondernemers van crowdfunding gebruikgemaakt.

Voor wie bedoeld?

De taxshelter is er voor beginnende ondernemers (ten hoogste vier jaar bezig), die na 1 januari 2013 zijn opgericht.

Wat levert het op?

Wie zo’n beginnende ondernemer werkingsmiddelen verschaft, mag een mooie hap van het geïnvesteerde bedrag aftrekken van de belastingen: 30 procent als de ontvanger een kmo is, en zelfs 45 procent als het om een micro-onderneming gaat (criteria zie tabel onderaan). Dit verhoogt nog eens met de gemeentebelasting. Stel dat de gemeentebelasting 7 procent is, dan doet u 30 x 1,07 (=32,10%) of 45 x 1,07 (=48,15%). De korting op uw belastingen kan dus oplopen tot 48.150 euro, door 100.000 euro in een micro-onderneming te stoppen. In het jammere geval dat de micro-onderneming failliet gaat, moet u alvast dat belastingvoordeel niet teruggeven.

Wat zijn de voorwaarden?

Hoeveel u zo met de groeten van de fiscus aan uw nichtje kunt toeschuiven, is beperkt: een particulier mag tot 100.000 euro per jaar investeren in een of meer starters, een beginnend bedrijf mag tot 30 procent van zijn kapitaal, met een plafond van 250.000 euro, op die manier ontvangen opdat de aftrek voor de geldschieters kan gelden. U moet de aandelen in de zaak van uw nichtje die u op die manier verwerft, ook minstens vier jaar bijhouden. Uw nichtje moet het geld ook echt gebruiken om haar zaak uit te bouwen, niet om bijvoorbeeld dividenden uit te keren of leningen te geven. Bovendien staat de maatregel niet open voor de bedrijfsleider zelf of voor een bestuurder in de vennootschap, wél voor werknemers die geloven in de zaak en op die manier hun steentje willen bijdragen aan de groei ervan, met hulp van de fiscus.

Meer baas over uw eigen zaak, van oprichting tot uitstap

  • + Taxshift en zelfstandigen: Alle nieuwigheden
  • 6 zaken die u in het oog moet houden als u een webshop begint
  • Hoe uw zaak verkopen zonder dat u moet vrezen voor een fiscale hold-up?
Klik hier om de Zelfstandigengids te raadplegen (PDF versie).


Let wel: de taxsheltermaatregel gaat over investeringen, niet over leningen. U zult dus samen met de ondernemer een relatieve waarde moeten kleven op uw inbreng en daar een aantal aandelen aan verbinden. Als u uw geld na minstens vier jaar wilt recupereren, zullen de aandelen opnieuw gewaardeerd moeten worden.

Werken via een fonds?

Zo’n investering vergt dus wel wat huiswerk. Het is de bedoeling dat u dat uit handen kunt geven door uw taxsheltergeld niet rechtstreeks aan een starter te bezorgen maar te investeren in een startersfonds, dat vervolgens in ruime mate in beginnende zaken investeert. De regering heeft die mogelijkheid expliciet voorzien, maar de modaliteiten ervan moeten nog geconcretiseerd worden. Een interkabinettenwerkgroep werkt daar op dit ogenblik aan. Eventuele aanbieders van startersfondsen wachten op de bijkomende details om te beslissen of ze een dergelijk fonds oprichten, en onder welke voorwaarden. U kunt zich voorstellen dat het ook voor een fondsbeheerder erg veel werk vergt om voldoende start-ups te identificeren en te screenen, vooral omdat maximaal ‘slechts’ 250.000 euro per starter kan worden geïnvesteerd. Of het interessant wordt een startersfonds te beheren, zal nog moeten blijken als de details rond zijn. Willy Borsus, de federale minister die onder meer bevoegd is voor zelfstandigen en kmo's, liet kortelings verstaan dat hij rekening wil houden met de opmerkingen uit de sector van private equity en fondsbeheerders over de hoogte van dat plafond dat nu op 250.000 euro ligt.

2. Crowdfunding voor beginners

Eveneens in bespreking is de concretisering van een variant op die maatregel, waarbij via een crowdfundingplatform wordt geïnvesteerd.

Voor wie bedoeld?

Volgens de informatie die op dit ogenblik beschikbaar is, zou het hier wél gaan om een fiscaal voordeel voor het verschaffen van een lening, eveneens aan een jong bedrijf.

Wat zijn de voorwaarden?

Het crowdfundingplatform moet daartoe wel de goedkeuring krijgen van de financiële waakhond FSMA. Daarvoor is het wachten op een Koninklijk Besluit.

Mogelijk geeft de maatregel een duwtje in de rug aan crowdfunding, dat bij ons nog niet zo’n hoge vlucht neemt. Uit een onderzoek dat Unizo en de Universiteit Antwerpen vorig jaar voerden in opdracht van de FOD Economie-Kmo-observatorium bleek dat toen slechts 0,1 procent van de ondervraagde ondernemers al van crowdfunding had gebruikgemaakt. Intussen zijn er meer platformen actief en is crowdfunding al wat bekender, maar het blijft gaan om een financieringskanaal dat slechts een klein percentage bedrijven aanspreekt.

3. Lenen bij vrienden, familie en fans

Tot slot is er nog de win-winlening, die al langer bestaat en die niet beperkt is tot startende ondernemingen. De win-winlening is een rechtstreekse lening van een particulier aan een kmo, maar met het overheidssteuntje dat jaarlijks 2,5 procent van het uitstaande kapitaal van de lening (dus het deel dat nog niet terugbetaald is) aftrekbaar is in de personenbelasting. U moet de win-winlening laten registreren bij PMV (Participatiemaatschappij voor Vlaanderen).

©mediafin

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud