netto

Wat u moet weten over de nieuwe kinderbijslag

©Ilse Janssens

Vanaf 2019 maakt de federale kinderbijslag plaats voor een Vlaamse variant: het groeipakket.

Voor alle baby’s geboren vanaf Nieuwjaar geldt het adagium ‘elk kind is gelijk’. Het basisbedrag van de kinderbijslag hangt niet langer af van het aantal kinderen in het gezin en hun leeftijd. Bij een geboorte of adoptie wordt een startbedrag (het vroegere kraamgeld) van 1.122 euro betaald. Het maandelijkse basisbedrag voor alle kinderen geboren vanaf Nieuwjaar bedraagt 163,20 euro.

Kinderen geboren vóór 2019 blijven de bedragen van het ‘oude’ regime ontvangen, en dat zolang ze er recht op hebben.

Hebt u al kinderen en komt er na Nieuwjaar nog een baby bij? Voor uw jongste spruit krijgt u het nieuwe, vaste bedrag. Maar voor uw andere kinderen zult u dezelfde bedragen als vandaag blijven ontvangen.

1. Schoolbonus

Boven op de normale kinderbijslag van juli komt een schoolbonus om de kosten van het nieuwe schooljaar op te vangen. Vanaf volgend jaar krijgen alle kinderen - dus ook zij die geboren zijn vóór 2019 - eenzelfde schoolbonus. De bedragen stijgen met de leeftijd van het kind:

  • 0 tot 4 jaar: 20,40 euro
  • 5 tot 11 jaar: 35,70 euro
  • 12 tot 17 jaar: 51 euro
  • 18 tot 24 jaar: 61,20 euro

2. Drie mogelijke toeslagen

Boven op de basisbedragen kunnen nog toeslagen komen. De nieuwe toeslagen van het groeipakket gelden voor alle kinderen.

Uw geld in 2019
Zaterdag 15/12, gratis bij De Tijd

Alle nieuwe maatregelen die een impact zullen hebben op uw portefeuille.

→ Sociale toeslag

De sociale toeslag is een extra ondersteuning voor minder kapitaalkrachtige gezinnen. Vanaf 2019 krijgen meer gezinnen een sociale toeslag, omdat voortaan ook werkende ouders in aanmerking komen.

→ Participatietoeslagen

De participatietoeslagen zijn nieuw en gaan naar alle ouders die hun kind naar een Nederlandstalige opvang of school sturen. Daardoor krijgen ouders die in Brussel of het Waals Gewest gedomicilieerd zijn en wier kind naar een Nederlandstalige crèche of school gaat de kinderbijslag uit hun eigen gewest én de Vlaamse participatietoeslagen.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden de schooltoelages (‘studiebeurzen’) voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het groeipakket. De uitbetalers van het groeipakket - en dus niet langer het Vlaams ministerie van Onderwijs - zullen de tegemoetkoming voor de schoolkosten betalen. Voor de studietoelagen voor het hoger onderwijs blijft alles bij het oude.

→ Zorgtoeslag

De zorgtoeslagen ondersteunen (half)wezen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke zorgnood.

3. Vrije keuze van kinderbijslagfonds

De band tussen het kinderbijslagfonds en de werkgever wordt doorgeknipt. Tot nu betaalde doorgaans het kinderbijslagfonds waarbij de werkgever van de vader is aangesloten. Wie in 2019 een baby krijgt, zal rechtstreeks een Vlaamse uitbetaler naar keuze kunnen contacteren. Vanaf 1 januari 2020 kunnen alle ouders vrij overstappen.

Het bedrag van het groeipakket voor een bepaald gezin zal bij elke uitbetaler identiek zijn. De uitbetalers kunnen zich wel onderscheiden door hun dienstverlening, zoals de kwaliteit van hun informatie, de snelheid waarmee ze vragen beantwoorden en de bereikbaarheid van hun kantoren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect