Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Zo bepalen de klimaatinspanningen uw dagelijks leven

Anders bouwen, anders verwarmen en onze afhankelijkheid van diesel en benzine stoppen. Om een CO2-vrije toekomst te garanderen, is er nog veel werk voor de boeg. Wat betekent de vergroening van ons energieverbruik voor u? En kan de bestaande energie-infrastructuur die grote omwenteling wel aan?
©Filip Ysenbaert

Ons land heeft, onder impuls van Europa, al verschillende stappen gezet om de uitstoot van fossiele brandstoffen te verlagen. Een belangrijke ingreep is de verplichting die al sinds 2023 bestaat om bij de aankoop van een energieverslindende woning de energiescore binnen vijf jaar te verbeteren. Maar de komende jaren staan er nog meer ingrepen op de agenda.

Niet elke woning moet meteen worden gerenoveerd. Alleen huizen en appartementen met een slecht energielabel E of F vallen onder de renovatieplicht, ook als het om een tweede verblijf of investeringspand gaat. Het is niet de bedoeling om meteen naar het beste energielabel A te renoveren: binnen 5 jaar naar label D gaan is voldoende. Zo’n renovatie hoeft ook niet in één keer te gebeuren. Met een stappenplan kunt u de investeringen spreiden.

Advertentie

Wie zijn huis renoveert, kan een financiële tegemoetkoming van de overheid krijgen. De belangrijkste subsidies zijn de Mijn VerbouwPremie en de Epc-labelpremie. Het is echter verstandig om snel te beslissen, want in 2025 veranderen de voorwaarden.

Om de energie-ingrepen aan uw woning te financieren, kunt u ook een krediet aangaan. Dat kan eventueel onderdeel zijn van uw hypothecaire lening. Er zijn echter ook andere financieringsmogelijkheden beschikbaar, zoals de Mijn VerbouwLening, het renovatiekrediet met rentesubsidie, en het consumentenkrediet.

Ook bij het bouwen van een nieuwbouwwoning moet u aan strenge energie- en milieuvereisten voldoen. De woning moet niet alleen goed geïsoleerd zijn, ook aan de verwarmingsinstallatie worden strenge eisen gesteld. Bovendien moet u goede ventilatie voorzien en regenwater opvangen en hergebruiken.

Advertentie
25.000
euro
In de komende twaalf maanden komt er een groot offensief van allerlei nieuwe elektrische wagens die maximaal 25.000 euro zullen kosten.

Wat verwarming betreft, zullen warmtepompen door de geleidelijke uitfasering van fossiele brandstoffen tegen 2050 op termijn de enige keuze worden voor het verwarmen van onze woningen. Warmtepompen zijn duurder in aanschaf dan gasketels en vereisen een goede isolatie om efficiënt te kunnen werken. Aan de installatie van een warmtepomp hangt een stevig prijskaartje: in aanschaf kost ze vaak het dubbele of meer van een gasketel, en in sommige gevallen loopt de energiefactuur ook hoger op.

Zonnepanelen blijven cruciaal

Zonnepanelen blijven een cruciale rol spelen in onze inspanningen om ons energieverbruik te vergroenen. Bovendien is de elektriciteit die ze opwekken goedkoper dan die van energieleveranciers. Zeker in combinatie met een warmtepomp en een elektrische wagen zijn zonnepanelen interessant. Als u al zonnepanelen hebt, is het de moeite waard om uw installatie uit te breiden om uw verhoogde elektriciteitsverbruik te compenseren.

Doorsnee eigenaars van zonnepanelen verbruiken ongeveer 30 procent van de elektriciteit die ze opwekken meteen. De overige 70 procent wordt in het net geïnjecteerd. Voor die overtollige stroom krijgt u van uw energieleverancier een vergoeding. Waar moet u op letten bij het kiezen van zo’n contract?

Het elektriciteitsverbruik stijgt aanzienlijk met een warmtepomp en een elektrische auto, maar er zijn diverse manieren om de kosten te beheersen. Dat begint bij gezond verstand en kan gaan tot gesofisticeerde managementsystemen. U moet zelf de afweging maken welk systeem het beste bij u past.

Elektrische wagens zullen uiteindelijk auto’s op fossiele brandstoffen vervangen. Tot nog toe zet de doorsnee consument slechts schoorvoetend de stap naar elektrische wagens. Reden: ze zijn nog altijd een stuk duurder dan benzine- en dieselwagens. Maar er is verandering in zicht. De komende twaalf maanden is er een groot offensief van allerlei nieuwe elektrische modellen op komst die zich specifiek richten op een prijs van 25.000 euro of lager.

Een toename van het elektriciteitsverbruik door meer warmtepompen, elektrische wagens en elektrische processen bij bedrijven doet de vraag rijzen of het bestaande elektriciteitsnet dit nog wel aankan. En kan het net de toenemende elektriciteitsproductie van particuliere zonnepanelen nog wel slikken? Bij hoogspanningsnetbeheerder Elia, die de allergrootste lijnen aanlegt, en distributienetbeheerder Fluvius, verantwoordelijk voor de kabels in alle Vlaamse straten, wordt beklemtoond dat ze proactief investeren om gezinnen en bedrijven ook in de toekomst van stroom te kunnen blijven voorzien.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.