Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Tien geldvragen aan Mieke Janssens

Mieke Janssens (51) is als CEO van Bank de Kremer helemaal thuis in de financiële wereld. ‘Toch heb ook ik me al laten meeslepen door mensen die tien keer slimmer zijn dan ik. Nu volg ik altijd mijn buikgevoel.’
©RV DOC

1 Is geld een belangrijke drijfveer?

‘Geld maakt niet gelukkig, maar je hebt het nodig om comfortabel te leven. Zo heb ik er na mijn studies voor gekozen niet aan de balie te beginnen, hoewel ik rechten heb gestudeerd. Dat was voor mij geen optie omdat ik dan eerst nog enkele jaren stage moest lopen. Dan zou ik zo weinig verdiend hebben dat ik terug bij mijn ouders moest wonen. Dat vond ik geen optie, omdat ik toen al veel belang hechtte aan autonomie en vrijheid.’

2 Van welke financiële beslissing hebt u spijt?

‘Ik heb me weleens laten meeslepen door mensen die zogezegd heel slim waren. Zo ben ik eens in een beleggingsproduct gestapt dat investeerde in de filmindustrie in het Verenigd Koninkrijk. De voorgeschotelde rendementen waren eigenlijk te mooi om waar te zijn, wat achteraf ook het geval bleek. Sindsdien laat ik me alleen nog leiden door mijn gezond boerenverstand. Als ik iets niet begrijp, investeer ik er niet in. Ook niet als die belegging wordt aangeprezen door mensen die tien keer slimmer zijn dan ik.’

3 Wat is uw beste investering?

Meer interviews op

www.netto.be/geldvragen

‘Ik heb al eens een lucky shot gehad. Zo geloofde ik enkele jaren heel sterk in de Amerikaanse industrie en de dollar, waarna ik in een beleggingsfonds stapte dat investeerde in Amerikaanse bedrijven en dat ook nog eens noteerde in Amerikaanse dollar. Na vier jaar had ik een rendement van meer dan 30 procent. Mijn buikgevoel had me dus niet bedrogen. Daarna ben ik jammer genoeg te gulzig geworden: ik had het kapitaal laten uitkeren en op een rekening in dollar gezet, omdat ik dacht dat ik ook uit de wisselkoers nog wat extra rendement kon halen. Uiteindelijk ben ik daar weer 5 procent mee verloren.’

4 Bent u een actieve belegger?

‘Helemaal niet. Ik heb een grote interesse in de economie, maar niet in individuele aandelen. Ik heb ook niet de tijd of de discipline om dat dagelijks op te volgen. Zoiets maakt me ook nerveus.’

5 Investeert u in vastgoed?

‘Zeker. Dan zitten mijn centen tenminste vast, wat niet zo slecht is aangezien ik graag geld uitgeef. (lacht) Ik heb geïnvesteerd in een pand op een hele goede locatie, want daar hecht ik veel belang aan. De administratie van de verhuur besteed ik uit, zodat ik daar zelf geen last van heb.’

6 Voor welke uitgaven hebt u een zwak?

Voor mijn zestigste begin ik niet aan successie planning.

‘Ik kan echt wel wat geld spenderen aan mooie spullen voor mijn interieur en kunst. Zo heb ik thuis een muur laten beschilderen door een kunstenaar. Daar kan ik echt van genieten.’

7 Nemen reizen een grote hap uit uw budget?

‘Natuurlijk. Ik ben nog maar net terug van een reis naar Groenland. En vorig jaar maakte ik een tocht door Colombia. Massatoerisme is niets voor mij. Ik moet nieuwe dingen kunnen ontdekken waar nog niet iedereen is geweest. Een trip naar Venetië ligt me niet, want dat lijkt te veel op een poppenkast.’

8 Wat is uw grootste financiële ergernis?

‘Aan mijn financiële administratie beleef ik weinig plezier. Alle rekeningen belanden op een hoop, tot ik er me echt eens toe kan aanzetten alles in orde te brengen. Ik ben zeker niet iemand die onmiddellijk de rekeningen betaalt. De enige discipline die ik mezelf heb opgelegd, is digitale facturen meteen te betalen. Met een betaalapp is het dan ook heel gemakkelijk betalingen uit te voeren.’

9 Aan welke luxe hecht u het meeste belang?

‘Vrijheid. Daarom streef ik naar een voldoende grote financiële buffer, zodat ik nooit moet inboeten aan autonomie. Dat maakt me veel gelukkiger dan een grote auto.’

10 Hebt u al nagedacht over successieplanning?

‘Nee. Ik haat ouder worden. Voor mijn zestigste begin ik niet aan successieplanning. En als ik daarvoor toch sterf, is dat maar zo.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud