netto

"Voedselprijzen kunnen verdubbelen"

In Haïti kwamen de afgelopen weken duizenden op straat. De stijgende voedselprijzen zorgen er voor zware rellen.

Door de hoge voedselprijzen braken al in twintig landen voedselrellen uit. "De komende maanden en jaren zullen miljoenen mensen de hongerdood sterven," zegt de Leuvense landbouweconoom Eric Tollens. Mogelijk gaan de prijzen nog eens maal twee.

Video: CNN bericht over de rellen in Haïti

(m24/tijd) - In 2004 voorspelde Tollens, een adviseur van de Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO), dat de voedselprijzen zouden stijgen. "Het merkwaardige is dat niemand daarvan wakker ligt. Het is meer dan dertig jaar geleden dat de voedselvoorraden zo laag waren," verklaarde hij toe. "Het duurt jaren om de voorraden weer op peil te krijgen. Het is met voedsel niet zoals met olie, waar de Organisatie van Olie-exporterende Landen van vandaag op morgen kan beslissen meer op te pompen".

Straatgeweld

Vier jaar later ligt de halve wereld wel wakker van de hoge voedselprijzen. In twintig landen braken de jongste maanden al voedselrellen uit. Argentijnse boeren gaan de straat op omdat ze hun soja niet langer vrij mogen exporteren. Egyptenaren zijn boos omdat het brood onbetaalbaar wordt. En hongerige Haïtianen vragen het ontslag van hun president. Het straatgeweld eiste al tientallen doden.

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

Volgens de Verenigde Naties dreigt op korte termijn een voedselcrisis in 37 landen. Eric Tollens ziet als belangrijkste reden de snel groeiende consumptie in Azië en in sommige landen in Latijns-Amerika en Afrika: "In korte tijd hebben zich honderden miljoenen nieuwe consumenten gemeld op de wereldmarkt. Chinezen, Indiërs, maar ook Russen en Brazilianen. Als mensen het economisch wat beter hebben, wijzigt hun voedingspatroon. Ze eten gevarieerder: meer vlees, vis, eieren en melk. Ze nemen een westers dieet aan. Er is een ware vleesrevolutie aan de gang, waarbij landbouwgewassen moeten wijken voor de productie van veevoer. Voor elke Indiër die 1 kilogram kip op zijn bord wil, is 3 kilogram graan nodig."

Slechts één maand zekerheid

Door de exponentiële vraag zijn de voorraden naar een historisch dieptepunt gezakt. De graanschuur van de wereld is op dit ogenblik nog maar voor een maand gevuld terwijl om voedselzekerheid te hebben, een voorraad van minstens vier maanden nodig is. Dat is rampzalig als je weet dat graan de basis van alles is. 80 procent van alle voedingsmiddelen is afgeleid van graan.

De grootste voorraden zitten in China en India. Die landen zijn aan het hamsteren, omdat ze vrezen voor voedselschaarste. De Verenigde Staten hebben geen stocks meer en Europa heeft alle voorraden afgebouwd toen het zijn politiek van kunstmatige prijsstabilisering van landbouwproducten vaarwel zegde.

Extreme volatiliteit

Doordat er geen buffer meer is, is de volatiliteit sterk toegenomen. De prijzen reageren extreem op alles wat er gebeurt. Een misoogst in Argentinië en je ziet de prijzen omhoogschieten.

Tollens wijst ook op de toegenomen vraag naar biobrandstoffen. "Door de subsidiepolitiek van de Amerikanen moeten bepaalde landbouwgewassen wijken voor gewassen die verwerkt kunnen worden tot ethanol. In de VS gaat een derde van de maïsproductie al naar bio-ethanol. Maar al bij al blijft de invloed beperkt. In de akkerbouw is maar 1 procent van de wereldwijd beschikbare landbouwgrond aangewend voor biobrandstoffen."

Prijzen maal 2?

De oogst in het zuidelijk halfrond is binnen en die was oké, dankzij de uitstekende oogst in Australië. Alles hangt nu af van het noordelijk halfrond, waar er van juli tot september geoogst wordt. "Bij een normale tot goede oogst verwacht ik dat de prijzen zullen zakken, maar niet onder het niveau van 2005. Bij een tegenvallende oogst zullen de prijzen nog stijgen. Het is zelfs mogelijk dat de prijzen nog een keer verdubbelen," aldus Tollens.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect