Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Verzekeraar kan beletten dat u uit een fonds stapt

Als u via een tak23-verzekering geld investeert in een fonds, kan de verzekeraar beletten dat u uitstapt. Als dat fonds uw premies heeft geïnvesteerd in niet gebruikelijke activa zoals tropisch hardhout, kan u dat zuur opbreken.
Advertentie
Tropisch hardhout is geen gebruikelijke belegging. Fondsen die daarin investeren mogen in België niet meer aan particuliere beleggers worden verkocht. ©© Gary Braasch/CORBIS

Een tak23-levensverzekering houdt altijd een zeker risico in. De door u betaalde premies komen eerst terecht in een intern fonds van de verzekeraar. In ruil ontvangt u deelbewijzen. Het intern fonds van de verzekeraar belegt dan op zijn beurt in bepaalde activa. 

Zo kan het gebeuren dat de betaalde premies onrechtstreeks worden belegd in topisch hardhout. Zo'n niet alledaagse beleggingen zijn vaak zeer illiquide.

In bepaalde omstandigheden kan de verzekeraar beslissen dat de verzekeringsnemer niet meer kan uittreden tot wanneer de belegging terug liquide wordt.

Eenvoudig gesteld, kan de verzekeraar het uittreden bijvoorbeeld beletten tot wanneer het tropisch hout is gekapt en verkocht. 'Het is pas dan dat het intern verzekeringsfonds over de nodige middelen zal beschikken om de tegenwaarde van de deelbewijzen aan de verzekeringsnemers uit te betalen', legt de toezichthouder FSMA uit.

Verbod

Het is mogelijk dat u het geïnvesteerde kapitaal terugziet en dat er een bepaald rendement is gerealiseerd. Maar het is even goed mogelijk dat u (een deel van) uw investering verliest.

Sinds 2014 verbiedt een reglement van de FSMA de commercialisering van deze producten aan niet-professionele cliënten. 'Op grond van ons reglement dat inmiddels is opgenomen in een koninklijk besluit van 24 april 2014 is de verkoop van zo'n fondsen nu niet meer mogelijk', aldus de FSMA. 

'Nu geldt er een verbod om fondsen die investeren in ongewone activa nog aan niet-professionele cliënten te verkopen'

Het verbod om deze tak23-producten te verkopen aan niet professionele cliënten, geldt niet voor producten die werden verkocht voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit.

Toezicht

Europese regelgeving belet de FSMA om de productinformatie bij zo'n tak23-producten voor de commercialisering te controleren. 

Wel zal de FSMA weldra en dankzij de zogenaamde IDD-richtlijn kunnen controleren of de verzekeringstussenpersonen zoals makelaars de gedragsregels eerbiedigen bij de verkoop van zo'n verzekeringsproducten. 'We kunnen dan ook controleren of de belegger correcte informatie krijgt als hij op dergelijke producten inschrijft', aldus de toezichthouder. 

Hebt u ooit onrechtstreeks in dergelijke fondsen geïnvesteerd, en wordt u geconfronteerd met problemen, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman van Verzekeringen, de Meeûssquare, 35 te 1000 Brussel ( tel 02 / 547 58 71 www.ombudsman.as) en zo proberen om nog een regeling met de verzekeraar te treffen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud