Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat met mijn lening als mijn ouders het vruchtgebruik schenken aan mij?

Ik heb in 2018 een hypothecaire lening afgesloten voor de financiering van de naakte eigendom van een nieuwbouwappartement. Het krediet wordt gedekt door een hypothecaire inschrijving. Mijn ouders kochten het vruchtgebruik. Fiscaal kan ik blijkbaar weinig doen met mijn krediet. Wat als mijn ouders het vruchtgebruik schenken of verkopen aan mij?
©Sofie Van Hoof

Het is correct dat de lening die u afsloot voor de aankoop van de blote eigendom van het appartement geen enkel fiscaal voordeel oplevert. Dat kan veranderen als u ook het vruchtgebruik verwerft en zo de volle eigenaar van de woning wordt.

Het is belangrijk te weten of u zelf in het nieuwbouwappartement woont (‘eigen woning’) of dat het om een tweede verblijf (‘niet-eigen woning’) gaat. We gaan er hier van uit dat het om een eigen woning gaat.

Advertentie

De belastingvoordelen voor uitgaven om de eigen woning te verwerven of te behouden, zijn een gewestelijke materie. Vlaanderen besliste vorig jaar de woonbonus af te schaffen. Zou u dit jaar een woonkrediet hebben afgesloten om de aankoop van een gezinswoning te financieren, dan kreeg u daar dus geen fiscaal voordeel meer voor. Voor leningen van voor 2020 is dat fiscaal voordeel er wel nog, als u aan de voorwaarden voldoet.

Omdat u de lening in 2018 afsloot, is de geïntegreerde woonbonus van toepassing. Die is er voor hypothecaire leningen afgesloten vanaf 1 januari 2016.

‘Bij de geïntegreerde woonbonus volstaat het dat de woning tijdens het belastbaar tijdperk, op het moment van de uitgaven, de eigen woning van de belastingplichtige is’, stelt de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Daarin verschilt de geïntegreerde woonbonus van de Vlaamse woonbonus, die van toepassing is voor leningen aangegaan tot 31 december 2015. Voor die laatste geldt ook de voorwaarde dat het om uw eigen woning gaat in het jaar van het aangaan van de hypothecaire lening.

‘Dat betekent dat als een blote eigenaar op een later tijdstip de volle eigendom van de woning verwerft, de vanaf dan gemaakte uitgaven wel in aanmerking komen voor de geïntegreerde woonbonus, maar nooit voor de Vlaamse woonbonus.’

Als de overige voorwaarden van de geïntegreerde woonbonus vervuld zijn - zo moet u de woning in principe zelf betrekken - zult u de bonus alsnog kunnen genieten voor de uitgaven gemaakt vanaf het moment dat de woning als uw eigen woning kwalificeert. Bijvoorbeeld als u het vruchtgebruik verwerft en de volle eigenaar wordt. De uitgaven die u voordien deed (in de periode dat u alleen de blote eigendom van de woning had), zullen nooit in aanmerking komen voor de geïntegreerde woonbonus.

Advertentie

Een aandachtspunt is dat de termijn van tien jaar waarin u van de verhoging van het basisbedrag (met 760 euro) voor de enige woning kunt genieten, begint te lopen vanaf het jaar waarin u de hypothecaire lening aanging, zelfs als de uitgaven op dat moment nog niet in aanmerking komen voor de geïntegreerde woonbonus. Na die tien jaar worden de in aanmerking komende uitgaven beperkt tot het basisbedrag van de geïntegreerde woonbonus (1.520 euro).

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.