Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoe wordt mijn tweede verblijf belast?

We bezitten een buitenverblijf aan de kust in Nederland. We hebben de blote eigendom aan onze twee kinderen geschonken en zelf alleen het vruchtgebruik behouden. Dat tweede verblijf wordt al belast in Nederland. Ik verneem dat we deze woning ook moeten aangeven in onze Belgische belastingaangifte, zelfs als we nooit verhuren. Omdat wij al belastingen betalen in Nederland en er een dubbel­belastingverdrag tussen Nederland en België is, dacht ik dat we vrijgesteld waren van Belgische belastingen. Als ik mijn aangifte simuleer, moeten we echter aanzienlijk meer belastingen betalen. Klopt dat?
©Siska Vandecasteele

‘Belgische rijksinwoners worden in België belast op hun wereldwijde inkomen. Dat omvat ook buitenlands vastgoed’, zegt Maajke Perpet van PwC Tax Consultants. ‘Het is alleen de genieter van de inkomsten die aangifte moet doen. Omdat u het vruchtgebruik hebt, moet u het Nederlandse huis aangeven. Uw kinderen moeten niets aangeven.’

Wie zijn tweede verblijf verhuurt, moet de jaarlijkse huur­inkomsten opnemen in zijn aangifte. Wie niet verhuurt, vermeldt de fictieve huur op jaarbasis: de gemiddelde jaarlijkse brutohuur­opbrengst die u zou kunnen krijgen als u wel verhuurt. ‘Voor woningen in Nederland kan, volgens een interne instructie van de fiscus, de brutohuurwaarde worden ingeschat als een percentage van de zogenaamde waarde onroerende zaken of WOZ-waarde. Dit percentage kan jaarlijks wijzigen en varieert voor 2018 tussen 2,87 en 5,38 procent, afhankelijk van de WOZ-waarde’, zegt Perpet. ‘Van die inkomsten mag u de in Nederland betaalde belastingen op dat tweede verblijf in mindering brengen.’ Het resulterende netto-inkomen geeft u aan in Vak III van uw aangifte, bij de B. 2 onder code 1130/2130. Als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont en een gezamenlijke belastingaangifte indient, verdeelt u de inkomsten op basis van uw huwelijksvermogensstelsel of volgens uw aandeel in de eigendom. De fiscus zal bij de berekening van uw belastingen dan nog zelf het kostenforfait van 40 procent toepassen.

Op basis van het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Nederland is het inderdaad zo dat Nederland deze inkomsten mag belasten en dat België de dubbele belasting moet vermijden. ‘In België wordt dat gedaan door de zogenaamde vrijstelling met progressievoorbehoud. Deze inkomsten worden an sich niet belast, maar er wordt wel rekening mee  gehouden om het belastingtarief op uw andere inkomsten te bepalen’, zegt Perpet. ‘Dat betekent dat u weliswaar geen Belgische belastingen betaalt op deze inkomsten van Nederlandse bron, maar dat uw inkomsten die wel in België belast worden gemiddeld hoger belast worden. Dat komt omdat een groter deel van deze inkomsten in de hoogste (of hogere) belastingschijven terechtkomt’, zegt Perpet. De concrete impact hiervan hangt sterk af van de andere inkomsten die u nog hebt, alsook de grootte van het aan te geven (maar vrijgestelde) bedrag aan Nederlandse inkomsten.

Elk geval moet apart berekend worden. Zo kan het zijn dat u bijvoorbeeld een beperkt pensioen hebt dat normaal onder de belastingvrije som valt en daardoor niet belast wordt, maar dat dat na de aangifte van een buitenlands inkomen toch plots belast wordt. 

In 8 stappen naar de perfecte vastgoedinvestering

Niets mis met dromen van een chic appartement, maar wat u precies kunt kopen hangt af van hoeveel u kunt besteden. Voor u dus een verlanglijstje opmaakt, stelt u het best eerst een budget op. Klinkt logisch, maar hou er rekening mee dat de aankoopkosten meer omvatten dan de vraagprijs alleen. In 8 stappen naar de perfecte vastgoedinvestering >

 

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.