Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Is het interessant om aandelen te kopen via een buitenlandse broker?

Ik las dat je het best niet met een buitenlandse broker werkt voor aandelentransacties omdat die geen belasting inhoudt bij een transactie? Geldt dat ook voor een broker zoals Degiro?
©Bloomberg

Aandelen kopen via een buitenlandse broker brengt extra verplichtingen mee. Een eerste gaat over de beurstaks, officieel de taks op de beursverrichtingen. ‘De taks is ook verschuldigd als een inwoner van België een beursorder rechtstreeks of onrechtstreeks aan een in het buitenland gevestigde tussenpersoon geeft’, zegt fiscaal advocaat Thierry Lauwers.

Buitenlandse banken en tussenpersonen zijn niet verplicht een Belgische taks in te houden, maar Degiro doet dat wel. U hebt op dat vlak dus geen verplichtingen meer. Als er geen inhouding zou zijn, moet u verplicht de taks zelf betalen en dat uiterlijk op de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op de transactie.

Advertentie

Als u een rekening hebt in het buitenland, moet u die verplicht melden in uw jaarlijkse belastingaangifte.

Daarnaast moet u de ‘aangifte in de taks op beursverrichtingen’ invullen en versturen naar het Inningscentrum (Diverse taksen) van de fiscus. De aangifte moet ten laatste op de dag van de betaling van de beurstaks aankomen. Als klant van Degiro kunt u er wel voor kiezen de beurstaks zelf te berekenen en te betalen en zelf een aangifte bij de Belgische belastingdienst in te dienen.

Als u een rekening hebt in het buitenland, moet u die verplicht melden in uw jaarlijkse belastingaangifte. Die meldingsplicht geldt voor alle mogelijke types van rekeningen, dus ook voor zicht- en effectenrekeningen.

Daarnaast moet u de naam van de bank en het nummer van de rekening melden aan het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank (CAP). Op de website www.cappcc.be kunt u een meldingsformulier downloaden. ‘De aanmeldingsplicht bij het CAP geldt voor rekeningen van elke aard bij een buitenlandse bank. Dus ook voor een effectenrekening bij Degiro.

Koerswinsten

Als uw aandelentransacties kaderen in het normale beheer van een portefeuille, zijn de koerswinsten onbelast. Int u via een buitenlandse broker zoals Degiro een dividend, dan zal die geen Belgische roerende voorheffing hebben ingehouden. Dan moet u het netto-inkomen opnemen in uw jaarlijkse belastingaangifte.

Maar dividenden zijn tot 800 euro vrijgesteld, ook die van buitenlandse oorsprong. Die vrijstelling kunt u vragen door het aan te geven roerend inkomen te verminderen met 800 euro. Als u minder dan 800 euro aan buitenlandse dividenden hebt ontvangen, hoeft u de dividenden dus niet aan te geven in uw belastingaangifte.

‘Hou er rekening mee dat de aangekondigde nieuwe effectentaks ook Belgen treft met een effectenrekening in het buitenland’, zegt Lauwers. Die nieuwe belasting van 0,15 procent geldt voor effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.