Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

"Groot olietekort vanaf 2010"

Hoewel een vat ruwe olie peperduur blijft, is er de laatste weken sprake van opvallende prijsdalingen op de internationale markten. Maar dat is slechts stilte voor de storm, zo voorspelt een nieuwe studie. "Binnen twee jaar zitten we met grote tekorten en swingen de prijzen de pan uit," zo klinkt het.
Advertentie

(netto/hln) - Dat de olievoorraaden stilaan uitgeput geraken, isniet langer een twistpunt onder experts. Er zijn ondertussen letterlijkhonderden rapporten die een piek in het aanbod voorspellen. Maarterwijl 2015 daarbij de meest genoemde datum is, tonen de onderzoekersvan het vermaarde Nederlandse instituut Clingendael zich een stukpessimistischer. Volgens hen zou er al binnen twee jaar sprake zijn vangrote olietekorten.

Vanaf 2030 zouden er ruim 11 tot 18 miljoen vaten per dag te kortzijn. Dat komt neer op twee derde van het dagelijkse verbruik van deVS. "Realistisch gezien zal de situatie de komende tijd eerderverslechteren dan verbeteren", staat te lezen in het rapport 'Oilturbulence in the next decade'. Volgens auteurs Coby van der Linde zaktde prijs van een vat nooit nog onder de 110 dollar en is 200 dollar'zeker mogelijk'. De hoge prijzen zullen volgens hem ook de conflictentussen grote verbruikers doen toenemen. "De VS en China willen beidenhun deel veilig stellen en dat doet de spanning natuurlijk oplopen,"aldus de auteur. Ook in Afrika dreigen er conflicten, met name dan bijlanden als Angola en Niger die waarschijnlijk over veel onontgonnenolievelden beschikken.

Prijs lag te laag

Twee factoren meestal centraal in dit soort rapporten: de rol vanlanden als China en India enerzijds en de ontwikkeling van alternatieveenergiebronnen anderzijds. Lees: de nieuwe industrielanden groeien tesnel en het Westen doet te weinig om zijn afhankelijkheid van olie teverminderen. "Afgelopen maanden hebben wij al een voorproefje gekregenvan een periode met tekorten", zegt van der Linde. "De prijzen kunnenhevig schommelen."

Toch hapert er ook heel wat aan de productiezijde. Oliebdrijvenhebben volgens Clingendael te weinig geïnvesteerd in het ontginnen vannieuwe bronnen. "De olieprijs lag lange tijd veel te laag, er was geenmotivatie," aldus Coby van der Linde.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud