netto

Hoera, uw loon stijgt opnieuw in 2019

©Eleni Debo

In 2019 gaat de laatste fase van de taxshift in, met drie maatregelen die de koopkracht ondersteunen voor wie werkt.

De regering wil werken aantrekkelijker maken. Om jobcreatie te stimuleren voerde ze begin 2015 de taxshift in. Volgend jaar gaat de laatste fase van die reeks maatregelen in, met drie nieuwe initiatieven. Om de nieuwe grensbedragen en het exacte voordeel van de nieuwe maatregelen te berekenen, is het wachten op het indexcijfer dat eind december wordt gepubliceerd. De vermelde bedragen zijn berekend op basis van het laatst bekende indexcijfer.

1. Hogere fiscale werkbonus

De werkbonus is een maatregel die de laagste lonen ondersteunt: werknemers krijgen netto meer in handen van eenzelfde brutoloon. De sociale werkbonus leidt tot een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen. Wie een sociale werkbonus geniet, ontvangt daarbovenop een belastingvoordeel: de fiscale werkbonus. Het percentage van dat laatste belastingvoordeel wordt verder verhoogd, waardoor het maximale voordeel stijgt van 670 naar 800 euro.

Uw geld in 2019
Zaterdag 15/12, gratis bij De Tijd

Alle nieuwe maatregelen die een impact zullen hebben op uw portefeuille.

‘De maximale werkbonus is er voor werknemers met een brutomaandloon van maximaal 1.641 euro. Door de maatregel zien ze hun nettomaandloon in 2019 met 11 euro stijgen’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer.

2. Belastingtarief van 40 procent verruimd

Bij de belastingberekening wordt uw inkomen opgedeeld in schijven. Op een hogere inkomensschijf wordt een hoger belastingtarief toegepast. Die tarieven bedragen 25, 40, 45 en 50 procent. Bij de belastingberekening op uw inkomen dat u verdient in 2019 zal een iets groter deel tegen 40 procent worden belast in plaats van 45 procent. Concreet werd voor uw verdiensten uit 2018 het tarief van 40 procent toegepast op het deel van uw inkomen tussen 12.990 en 22.290 euro; in 2019 wordt dat het deel tussen 12.990 en 22.920 euro. Zonder rekening te houden met de gemeentebelastingen kan dat een voordeel tot 31,5 euro per jaar opleveren.

3. Eenzelfde belastingvrije som voor iedereen

De belastingvrije som is het deel van uw inkomen dat ontsnapt aan belastingen. In het verleden hing de hoogte van die belastingvrije som af van uw inkomen. Maar voor uw inkomen vanaf 2019 is er voor iedereen één belastingvrije som van 8.680 euro. ‘De belastingvrije som stijgt met maximaal 1.250 euro, waardoor de koopkracht in principe met gemiddeld 334 euro per jaar stijgt. Voor wie kinderen of andere personen ten laste heeft, is het belastingvoordeel groter. Zo bedraagt het voordeel voor een alleenstaande met twee kinderen 535 euro’, zegt Wellens.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect