Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Geen belastingvoordeel meer voor wie leent voor gezinswoning

Vlamingen die vanaf 1 januari 2020 lenen voor hun gezinswoning zullen in hun jaarlijkse belastingaangifte geen voordeel meer kunnen vragen voor die lening. De zogenaamde Vlaamse geïntegreerde woonbonus maakt plaats voor een lagere registratiebelasting.
Het fiscaal voordeel voor de woning waarin u woont, verdwijnt voor wie volgend jaar een gezinswoning koopt of bouwt. ©Photo News

Natuurlijk zal de Vlaming het in zijn portefeuille voelen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de woonbonus - dat is het fiscaal voordeel voor het huis of appartement waarin u woont en waarvoor u een hypothecaire lening afsloot - afgeschaft. In de plaats komt een verlaging van de registratiebelasting, die u betaalt op de aankoop van vastgoed.

Voor de aankoop van een doorsneehuis of -appartement is het belastingvoordeel dat voortvloeit uit de woonbonus al snel duizenden euro’s voordeliger dan de lagere registratiebelasting. Sterker nog, wie kiest voor een nieuwbouw heeft na nieuwjaar geen enkel voordeel meer.

Wie kiest voor een nieuwbouw heeft na nieuwjaar geen enkel voordeel meer.

Het belastingvoordeel is er wel nog voor wie in 2019 een leningsakte heeft ondertekend - zelfs al neemt u pas na nieuwjaar de lening op. Uiteraard moet de lening aan de voorwaarden voor de woonbonus voldoen. Volgens de algemene regel kan u de leningsuitgaven alleen fiscaal inbrengen als u bij de betaling in de gefinancierde woning woont, maar de stand van de bouwwerkzaamheden is een wettelijk vastgelegde uitzondering. Als u er niet kan wonen omdat de bouw of verbouwing nog niet klaar is, kunt u toch de woonbonus genieten.

Voor bestaande leningen - waarvoor er al een belastingvoordeel was - verandert er niets. U behoudt het belastingvoordeel. Maar wat als u die lening na nieuwjaar wijzigt?

1. Herfinanciering

De lage rente aangrijpen om uw lening te herfinancieren, blijft ook na de afschaffing van de woonbonus perfect mogelijk. Een herfinancieringslening wordt door de fiscus niet als een nieuwe lening beschouwd, maar wel als een voortzetting van de bestaande lening. De datum van de oorspronkelijke lening blijft van tel. Het maakt niet uit of u die lening bij dezelfde bank dan wel bij een andere her­financiert.

Grijpt u de herfinanciering aan om meer te lenen dan het nog openstaande saldo van de lening? Het bijkomende bedrag wordt beschouwd als een nieuwe lening en voor dat deel zal er vanaf 2020 geen belastingvoordeel meer zijn. Als u de looptijd van de lening na 2019 verlengt, zal met die verlening geen rekening worden gehouden.

2. Pandwissel

Wie al eerder leende en beslist om die gefinancierde woning in te ruilen voor een andere, kan werken met een zogenaamde pandwissel, ook wel hypotheekoverdracht of hypotheekruil genoemd. Daarbij wordt de eerste woning verkocht, maar de lening blijft bestaan. De oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte pand wordt overgebracht naar de andere woning. ‘Bij een hypotheekoverdracht kan je kiezen tussen de voortzetting van de Vlaamse woonbonus of het regime van het federale langetermijnsparen’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. ‘Doorgaans is de keuze voor de Vlaamse woonbonus het voordeligst.’

3. Looptijdverlenging

Het heeft geen zin om de looptijd van een bestaande lening te verlengen om zo langer het belastingvoordeel te genieten. Looptijdwijzigingen vanaf 1 januari 2020 worden geneutraliseerd. De resterende looptijd van de lening die geldt op 31 december 2019 wordt als het ware bevroren. Betalingen na die initiële looptijd zullen geen Vlaams belastingvoordeel meer opleveren.

4. Wederopname

Hebt u een paar jaar geleden geleend en al een stuk van uw lening afbetaald? Of hebt u uw lening al terugbetaald, maar rust er nog altijd een hypotheek op uw woning? Het is mogelijk om een deel van het afgeloste kapitaal opnieuw te ontlenen. Zo’n wederopname zal altijd als een nieuw krediet worden beschouwd, waardoor er vanaf 1 januari 2020 geen belastingvoordeel meer is voor een wederopname.

Uw geld in 2020

50 nieuwigheden die uw portemonnee raken.

Bekijk hier de PDF van het magazine


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud