Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Is het dak van uw huurwoning voldoende geïsoleerd?

Wie een huis of appartement verhuurt, moet het dak van die woning voortaan voldoende isoleren. Want vanaf 2020 dreigt uw huurwoning ongeschikt te worden verklaard als er geen minimum aan dakisolatie aanwezig is.
©BELGAIMAGE

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse dakisolatienorm van kracht. Die bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over een minimum aan dakisolatie moeten beschikken. Dat betekent dat uw isolatie een R-waarde van minstens 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) moet hebben. Dat komt overeen met een isolatiedikte van 3 à 4 centimeter. R geeft de warmteweerstand weer. Hoe groter de R, hoe beter het materiaal isoleert.

1 Wat riskeert u als uw dak onvoldoende geïsoleerd is?

De minimumnorm voor dakisolatie is van toepassing op álle woningen in Vlaanderen, maar de administratieve en strafrechtelijke handhaving is toegespitst op de huurmarkt.

Is het dak van uw eigen woning niet goed geïsoleerd, dan riskeert u weinig - behalve dat u zich wellicht blauw betaalt aan energiekosten. Verhuurt u een woning, dan liggen de zaken wel wat anders: verhuurders riskeren zonder een minimum aan dakisolatie strafpunten bij een controle.

Tot nog toe resulteerde onvoldoende dakisolatie niet in genoeg strafpunten om uw huurwoning meteen ongeschikt te laten verklaren. Maar dat verandert op 1 januari 2020. Voldoet uw dak tegen dan niet aan de minimumnorm, dan worden meteen 15 strafpunten toegekend. Dat is het hoogste aantal én voldoende om uw woning ongeschikt te laten verklaren.

2 Wanneer kan u gecontroleerd worden?

Als uw huurder twijfelt aan de kwaliteit van de woning kan hij naar de gemeente stappen om een controle te vragen en een procedure tot ongeschiktverklaring op te starten.

3 Welke sancties hangen hieraan vast?

De huurwoning komt dan op een lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen terecht. Die inventaris dient als basis voor een gemeentelijke of Vlaamse heffing. U moet dan zo snel mogelijk de woning in orde maken, anders kan de Vlaamse Wooninspectie strafrechtelijk optreden. Voert u geen werken uit om de woning opnieuw conform te maken, riskeert u een boete en/of gevangenisstraf.

4 Hoe kan ik weten of mijn dak voldoende geïsoleerd is?

Als leek is het niet gemakkelijk vast te stellen hoe dik uw dakisolatie is. Facturen of bouwplannen kunnen een indicatie geven, of u kunt een energieprestatiecertificaat (epc) laten opmaken. Zo’n document geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Dat gaat van label A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Dakisolatie is een van de elementen die in rekening worden gebracht om de energiescore van uw woning te bepalen. Ter info: een geïsoleerde zoldervloer bij een onverwarmde en onbewoonde zolder geldt als een geïsoleerd dak.

5 Wat als ik in een huurappartement woon?

In een flatgebouw gelden de strafpunten voor het ontbreken van dakisolatie voor alle appartementen, dus ook voor de woongedeelten die niet net onder het dak liggen. Dat betekent in principe dat als een appartement onder het dak ongeschikt wordt verklaard ook de andere appartementen in het gebouw onbewoonbaar kunnen worden verklaard.

6 Zijn er uitzonderingen?

Ja. Als uw woning voldoende energiezuinig is, worden bij onvoldoende dakisolatie geen strafpunten toegekend. Daarbij wordt gekeken naar de energiescore, vermeld in het epc. Voor een appartement moet die score lager liggen dan 400 kWh/m². Voor een gesloten bebouwing is dat 500 kWh/m², voor een halfopen bebouwing 550 kWh/m² en voor een open bebouwing 600 kWh/m².

De maatregel kwam er mee om spanningen tussen eigenaars van appartementen te counteren. Verhuurt u een huis, dan neemt u de beslissing om het dak beter te isoleren alleen. Dat is anders in een appartementsgebouw, waar u moet overeenkomen met de andere eigenaars om zulke werken uit te voeren. Het dak van een flatgebouw behoort tot de gemeenschappelijke delen, waarvoor alle eigenaars mee betalen, ook zij die niet vlak onder het dak een flat bezitten. Dat kan wrijvingen veroorzaken, want een eigenaar van een flat op de gelijkvloerse verdieping is niet altijd bereid mee te betalen voor dakisolatie. Of: de eigenaar-bewoner wil de investering liever (nog) niet doen, terwijl de eigenaar-verhuurder een sanctie riskeert als niet aan de norm voldaan is.

Lees meer over wat er voor uw vastgoed verandert in 2020 in de gids 'Uw Geld in 2020', nu zaterdag bij De Tijd.

Uw geld in 2020

50 nieuwigheden die uw portemonnee raken.

Bekijk hier de PDF van het magazine


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud