Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Studiejaren afkopen wordt duurder

Vanaf 1 december 2020 verdwijnt een gunstregime voor werknemers en ambtenaren die hun studiejaren willen afkopen.
©ANP XTRA

Wie zijn studiejaren wil laten meetellen voor de berekening van zijn wettelijk pensioen, kan die afkopen. Op die manier worden de studiejaren beschouwd als ‘gewerkte dagen’ en zal uw wettelijk pensioen meestal hoger liggen. Let wel: dit betekent niet dat u vroeger met pensioen kunt, het heeft alleen gevolgen voor het pensioenbedrag.

Hoeveel u exact betaalt voor het afkopen van de studiejaren zal afhangen van uw statuut. Bent u een werknemer, dan betaalt u een forfaitair bedrag (1.530 euro per jaar in 2019) als u de studieperioden afkoopt binnen 10 jaar na het behalen van uw diploma. Na die periode wordt het bedrag actuarieel bepaald, wat betekent dat u meer zal betalen als de periode verder terug in de tijd ligt. Al geldt er nog altijd een overgangsmaatregel op dat laatste. Wie zijn studiejaren vanaf de 20ste verjaardag afkoopt, betaalt ook een forfaitair bedrag, ongeacht hoelang het geleden is.

Maar aan die uitzondering komt een einde voor wie na 1 december 2020 de aanvraag indient. Vanaf dan zullen alle studiejaren die u meer dan 10 jaar na het behalen van het diploma afkoopt, actuarieel worden berekend.

Ambtenaren

Ook voor ambtenaren komt er een einde aan een gunstregime. Bij de afschaffing van de gratis diplomabonificatie in 2017, waarbij de studiejaren van ambtenaren automatisch meetelden voor het wettelijk pensioen, werden enkele overgangsregimes ingevoerd.

Ambtenaren die binnen 10 jaar na het behalen van hun diploma de studiejaren afkochten, kregen een korting van 15 procent op het forfaitair bedrag (1.300,50 euro in 2019). Het moest wel gaan om personen die uiterlijk op 1 december 2017 een vaste of daarmee gelijkgestelde benoeming verkregen en hun aanvraag tot regularisatie uiterlijk op 30 november 2019 hebben ingediend. De korting is dus niet langer van toepassing op aanvragen vanaf 1 december 2019.

250 à 350
euro/jaar
Een volledig studiejaar afkopen zal werknemers doorgaans een extra brutopensioen opleveren van 250 à 350 euro per jaar.

Voorts was er ook een uitzondering voor aanvragen buiten de termijn van 10 jaar. In principe wordt de regularisatiebijdrage dan actuarieel berekend, maar bij wijze van overgangsmaatregel wordt elke aanvraag die rechtmatig werd ingediend vóór 1 december 2020 beschouwd als zijnde ingediend binnen een termijn van tien jaar. Hierdoor was de regularisatie toch nog tegen het forfaitaire tarief mogelijk.

Ook die overgangsmaatregel valt weg op 1 december 2020, zodat aanvragen buiten de termijn van 10 jaar ook voor ambtenaren altijd tegen een actuarieel tarief zullen gebeuren.

Fiscaal aftrekbaar

Let wel, de bedragen die u neertelt voor het afkopen van studiejaren zijn fiscaal aftrekbaar. Dat gebeurt tegen het belastingtarief op de hoogste inkomensschijf in uw personenbelasting - het marginaal tarief in vakjargon. Bedraagt dat bijvoorbeeld 50 procent, dan recupereert u dus de helft van het betaalde bedrag.

Vanaf 1 december 2020 zullen alle studiejaren die u meer dan 10 jaar na het behalen van het diploma afkoopt, actuarieel worden berekend.

Hoeveel het afkopen van studiejaren oplevert, hangt af van uw persoonlijk profiel. Ruwweg zal een volledig studiejaar bij werknemers een extra brutopensioen van 250 à 350 euro per jaar opleveren. Voor ambtenaren is het bedrag afhankelijk van het loon dat ze kregen. Wie exact wil weten hoeveel het afkopen van studiejaren kost, en wat het hem of haar opbrengt, kan een simulatie maken op mypension.be.

Over welke studiejaren u kunt afkopen, bestaan er overigens duidelijke regels. U kunt de volledige periode waarvoor u een diploma hebt behaald, afkopen. Studiejaren die u opnieuw begonnen bent, tellen niet mee. U kunt ook twee jaren afkopen van de periode waarin u uw doctoraat hebt voorbereid. Als het behalen van uw doctoraat langer heeft geduurd, tellen de extra jaren niet mee. Ook de stageperioden die recht geven op een beroepskwalificatie kunt u laten regulariseren.

Lees meer over wat er voor uw pensioen verandert in 2020 in de gids 'Uw Geld in 2020', nu zaterdag bij De Tijd.

Uw geld in 2020

50 nieuwigheden die uw portemonnee raken.

Bekijk hier de PDF van het magazine


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud